College wil meer info over stedenband Helmond-Burnley

College wil meer info over stedenband Helmond-Burnley.

College wil meer info over stedenband Helmond-Burnley. Dat is terug te lezen uit de beantwoording van de brief die raadslid Martijn Rieter begin juni heeft verstuurd aan het college. Deze brief verzocht het college om te onderzoeken of een stedenband tussen Helmond en Burnley kan worden aangegaan. Deze week stond er een artikel van in het ED. Lees hieronder de volledige reactie van het college. Wat vindt u van deze stedenband? Laat hieronder een reactie achter!

VA-019-Helder-Helmond-Onderzoek-naar-stedenband-Helmond-Burnley

Opiniestuk Michael Rieter: weg met de Traverse!!!

Opiniestuk Michael Rieter: Weg met de Traverse!!!

Weg met de Traverse!!! Maar dan ook echt helemaal weg! Dus geen viaduct. Maar ook geen tunnel. Maar al helemaal geen weg meer op maaiveld. Of dat kan? Ik weet het niet. Maar het is volgens Helder Helmond meer dan de moeite waard om dit eens serieus te onderzoeken. Voor velen is de Traverse altijd al een doorn in het oog geweest. Dat begon al in de jaren ’50 toen de plannen voor een luchtbrug (traverse) werden gesmeed. Er kwam zelfs een anti-luchtbrug-partij, onder aanvoering van Jan Overzier, die zelfs meerdere periodes zetels in de Helmondse gemeenteraad behaalde. 
Het mocht allemaal niet baten. In 1966, inmiddels al weer 53 jaar geleden, werd de Traverse feestelijk geopend met o.a. een wandelroute. Als 10-jarige heb ik daar toen nog op mee gelopen. Sindsdien is er meermalen het geluid geweest om de Traverse ter plaatse van het kanaal te ondertunnelen. Maar nu ligt er een ‘Visie Bereikbaarheid en Parkeren Centrum’ voor, waarin echter met geen enkel woord wordt gesproken over enige aanpak van de Traverse. En dat is vreemd. Zeker als vanuit het college wordt aangestuurd op een zogenaamd autoluw centrum. Aanpak van de Traverse kan daarbij volgens Helder Helmond een belangrijke rol spelen. Ook wij zien de Traverse als een heel vervelende streep door de stad. Dat geldt natuurlijk voor het feit dat deze de stad in tweeën deelt. Maar nog meer dat deze voor geluidsoverlast en voor fijnstofoverlast zorgt. En niet in het minst neemt deze ruimte in die je op een andere en vooral betere manier zou kunnen benutten. 
De af en toe opborrelende discussie over een tunnel wordt bijna altijd gesmoord vanwege onder andere de financiële onhaalbaarheid. Maar een onderzoek naar het totaal weghalen van de Traverse ter plaatse van het kanaal, tussen Kerkstraat en Eikendreef, kan veel feitelijke informatie opleveren om te komen tot een schoon, mooier en autoluwer Helmonds centrum. Het idee van Helder Helmond is om met een pilot van bijvoorbeeld een jaar (of een half jaar) de Traverse tussen Kerkstraat en Eikendreef tijdelijk geheel af te sluiten. Van tevoren moet dan uiteraard wel bekeken worden welke beperkte en tijdelijke aanvullende maatregelen moeten genomen worden om de stad nog wel bereikbaar te houden. Dat zou onder andere betekenen dat het doorgaande verkeer tijdelijk een andere route zou moeten nemen. Gezien het feit dat er sinds de aanleg van de Traverse, ruim 50 jaar geleden, heel veel onderdoorgangen (tunnels) onder het spoor zijn gemaakt, zijn alternatieve routes heel goed mogelijk. Na de pilot moet worden geëvalueerd of deze succesvol is. En zo ja met welke extra-maatregelen de mobiliteit en bereikbaarheid kan worden verbeterd. Met als klapstuk het afbreken van de Traverse. Is de pilot geen succes dan hebben we als Helmond wel alles in het werk gesteld om het probleem Traverse op een bepaalde manier op te lossen. Weg met de Traverse???

Geschreven door Michael Rieter, fractievoorzitter van Helder Helmond. Wat vindt u van het opiniestuk? Laat het ons weten.

Gemeenteraad in actie op NK voetbal

Gemeenteraadsleden Martijn Rieter, Thomas Tuerlings, Jochem van den Bogaard, Mohammed Chahim en Maarten Selten waren afgelopen zomer actief op het NK voetbal voor raadsleden. Het team werd gecoacht door Leon Vlemmings, directeur van Helmond Sport. Het team behaalde uiteindelijk de kwartfinale.

Team Gemeenteraad Helmond: Leon Vlemmings (coach), Martijn Rieter, Thomas Tuerlings, Jochem van den Bogaard, Mohammed Chahim, Joseph Tuerlings en Hatim Tuerlings.

Jolanda Kampert ere-schutter St. Catharinagilde

(Rechts) Jolanda Kampert ere-schutter St. Catharinagilde. (links) Fractievoorzitter Michael Rieter.

Ons lid Jolanda Kampert is ere-schutter geworden bij het jaarlijkse koningschieten bij het St. Catharinagilde te Helmond. Bij het 130e schot schoot Jolanda de vogel naar beneden. Ze is al jaren gildezuster bij het gilde en was bijzonder trots om dit jaar het ere-kruis te bemachtigen. Jolanda Kampert, Van harte proficiat vanuit Helder Helmond. Klik hier om het gehele bericht te lezen van weekkrant de loop.

Helder Helmond schrikt van Stadswacht.

Helder Helmond schrikt van Stadswacht.

Helder Helmond is geschrokken van de meest recente verhalen die over de Stadswacht naar buiten komen. ”We dachten dat het eindelijk voorbij zou zijn en waren graag eerder over deze kwestie geïnformeerd. We maken ons zorgen, daarom stelden we eerder ook al vragen over de Stadswacht.” Aldus onze fractievoorzitter Michael Rieter in het Eindhovens Dagblad. Klik hier om naar het hele artikel te gaan.

Helder Helmond wil kijken of een tweede coffeeshop mogelijk is.

Helder Helmond wil kijken of een tweede coffeeshop mogelijk is.

Martijn Rieter kwam afgelopen najaar met het voorstel om de strenge regels tegen het licht te houden. „Onze partij wil nu eerst kijken of een tweede coffeeshop mogelijk is. We vinden het monopolie van de enige shop niet goed en daarbij zie je de straathandel toenemen.

Vandaag in het Eindhovens Dagblad. Geschreven door: Simon Rood. Klik hier om naar het gehele artikel te gaan.

Helder Helmond: ”We vertrouwen erop dat zij straks serieus naar beide opties kijken” (Stadhuis)

Helder Helmond: ”We vertrouwen erop dat zij straks serieus naar beide opties kijken”

Fractievoorzitter Michael Rieter spreekt de coalitiepartijen aan: ,,We vertrouwen erop dat zij straks serieus aan beide opties gaan kijken.”

De kersverse koers van het Helmondse stadsbestuur in het dossier Stadhuis bevalt Jan Roefs. „Ik denk dat dit verstandig is”, zegt de leider van de grootste oppositiepartij CDA. „Het college ging als een olifant door de porseleinkast. Dat werkt niet. Zeker niet omdat we met de nieuwe manier van vergaderen juist hebben afgesproken om steeds vooraf zo veel mogelijk draagvlak te creëren.” De PvdA en Helder Helmond kunnen zich eveneens vinden in de aanpak. „Wel geldt wat ons betreft nog steeds: stap voor stap. En dus ook dat je na elke stap kijkt of er scenario’s afvallen en of een nieuw scenario nodig is”, aldus sociaaldemocraat Mohammed Chahim. Zijn collega Michael Rieter van Helder Helmond spreekt de coalitiepartijen aan: „We vertrouwen erop dat zij straks serieus naar beide opties kijken.” De coalitiepartijen VVD en GroenLinks zien inhoudelijk weinig verandering. „Het was al de bedoeling om ook het scenario van twee locaties uit te werken, dat is alleen niet zo goed naar voren gekomen”, zegt VVD’er Cor van der Burgt. Thomas Tuerlings van GroenLinks onderschrijft die lezing: „Wat er nu ligt, is een verdere uitwerking van wat besproken is in de raadsvergadering. Ik vind het oprecht fijn dat de oppositie hier ook blij mee is.” Wethouder Harrie van Dijk (Lokaal Sterk) erkent dat hij schrok van de felle kritiek die hem eerder ten deel viel. Hij spreekt van ‘een extra tussenstap, voor het comfort van de gemeenteraad’. „We hebben de verschillende stappen explicieter gemaakt. Blijkbaar waren we in eerste instantie niet duidelijk genoeg. Uiteraard ben ik blij dat er nu meer draagvlak is.” Er is inmiddels een politieke klankbordgroep actief. En ook de Helmondse burgers zullen de komende tijd ‘nadrukkelijker en zichtbaarder dan in de vorige fase’ bij het project worden betrokken. ‘Wij bezien daarbij per doelgroep welke invulling hiervoor passend is’, schrijft het stadsbestuur. Deze formulering stelt Sjef Jonkers (82) niet gerust. De oud-wethouder Stedelijke Ontwikkeling uitte stevige kritiek op het oorspronkelijke plan. Hij herhaalt zijn standpunt: „Je moet er álle burgers bij betrekken. Hou nou een enquête, of een huis-aan-huisactie. Ja, dat kost geld. Maar je creëert enthousiasme in de stad. Je moet soms de burgers durven laten meebeslissen.” Wethouder Van Dijk zegt dat nogmaals een ronde gemaakt zal worden langs de meest uiteenlopende belangengroepen. Dat élke Helmonder zijn zegje mag doen, kan hij niet beloven. „Dat gaan we bespreken. Ik kan daar niet op vooruitlopen.” Uit een brief van het stadsbestuur aan de leden van de gemeenteraad is gebleken dat Helmond gaat onderzoeken of het Boscotondo-complex wellicht toch een werklocatie van de gemeente kan blijven. Naast het veelbesproken plan om een nieuw stadhuis te bouwen, wordt alsnog een tweede scenario onderzocht: renovatie van het Stadskantoor en (gedeeltelijk) behoud van Boscotondo. Beide varianten zullen gelijkwaardig worden behandeld en de gemeenteraad kan in juli zijn keuze bepalen. Gisteren in het Eindhovens Dagblad. Geschreven door: Rob de Bruyn.

Helder Helmond laat zich als enige partij niet overtuigen. (Automotive Campus)

Helder Helmond maakt zich nog te veel zorgen over de toekomst van het Coovelsbos. Daarom stemde de oppositiepartij als enige tegen het collegevoorstel.

De Automotive Campus in Helmond kan verder groeien. Ook de ‘groene’ partijen in de gemeenteraad zijn ervan overtuigd dat de bijzondere natuur in het nabijgelegen Coovels Bos behouden blijft.Over de uitbreiding van de Automotive Campus is het nodige te doen geweest. Dat had vooral te maken met een voormalige vuilstort ten westen van het huidige bedrijventerrein. Als daar gebouwd gaat worden, kunnen chemische verontreinigingen via het grondwater kwetsbare natuur in het Coovels Bos bedreigen, vrezen Werkgroep Coalescens en Stichting Middengebied. Het gaat onder meer om zeldzame paddenstoelen. Ook zou het Coovels Bos volgens Coalescens en Stichting Middengebied meer geïsoleerd komen te liggen, wat ingaat tegen provinciaal beleid (Natuurnetwerk Brabant). En de voorgestelde natuurcompensatie zou onvoldoende zijn. De organisaties spraken vooral de ‘groene’ partijen in Helmond aan: GroenLinks en D66. Tevergeefs, want de coalitiepartners konden zich dinsdagavond uitstekend vinden in het voorstel van het stadsbestuur. Een aangepast voorstel wel. Want er is met name door de provincie nog even goed naar de situatie gekeken. „De provincie heeft de grenzen van het Natuurnetwerk Brabant aangepast”, meldde wethouder Gaby van den Waardenburg (D66). „En het aanbrengen van een afdeklaag van één meter op de vervuiling, vindt de provincie ook de beste oplossing.” Als het goed is, gaan de schadelijke stoffen in de grond dus niet ‘zwerven’ richting het Coovels Bos. „En de kwel, die zo belangrijk is, wordt gewaarborgd.” Oppositiepartij Helder Helmond liet zich als enige niet overtuigen en stemde tegen het collegevoorstel. Gisteren in het Eindhovens Dagblad. Geschreven door Rob de Bruyn.

Het Gulden Land: ”Positief dat de bundertjes worden uitgebreid” (Martijn Rieter)

Het Gulden Land: ”Positief dat de bundertjes worden uitgebreid” (Martijn Rieter)

Raadslid, Martijn Rieter, vandaag in het Eindhovens Dagblad.

Het Gulden Land, zo heet het gebied tussen Aarle-Rixtel en Helmond voortaan, dus niet meer Waterboulevard. De politiek mag nu kiezen wat er mag komen: windmolens, terrassen of waterpret. Wordt het een soort grote voortuin, een soort grote achtertuin of toch meer een park? Die drie scenario’s hebben de gemeenten Helmond, Laarbeek en Waterschap Aa en Maas geschreven voor Het Gulden Land. De gemeenteraden van beide gemeenten mogen binnenkort beslissen wat zij willen. n alle drie de voorstellen wordt het gebied groener. Aan de kant van Helmond krijgt natuurgebied De Bundertjes meer bomen, wandelpaden en uitlaatstroken voor honden. Daarnaast valt er volop te ‘shoppen’ uit de drie voorstellen. Bijvoorbeeld voor de Kop van Aarle-Rixtel, het stuk land dat ingeklemd ligt tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ kanaal. Daar is plek voor windmolens, als verwijzing naar windmolens die ooit in het gebied stonden. Andere opties voor de ‘kop’ zijn een terras met horeca of recreatie aan het water. Ook een idee: intensieve recreatie langs de kaden van zowel het oude kanaal als nieuwe kanaal. Boten keren terug in twee van de drie voorstellen. Die zouden in de toekomst tot aan het centrum van Helmond moeten kunnen varen, met een aanlegsteiger halverwege, tegenover golfbaan Overbrug. Als de boten hier willen varen, moeten Laarbeek en Helmond nog wel een akkoord bereiken over het openen van de Aarle-Rixtelsebrug. De naam Het Gulden Land verwijst naar twee zaken: de Gulden Aa die er stroomt en het Gulden Huis, een middeleeuws kasteel in Aarle-Rixtel waarvan nog altijd resten in de bodem aanwezig zijn. Wandelaars door het gebied zien in de toekomst ‘iets’ daarvan terug in het landschap. Wat precies is nog de vraag. Zoals het ook nog de vraag is welke voorzieningen in Het Gulden Land gaan komen. „We weten nu wat mogelijk is, nu is het de vraag hoeveel geld beschikbaar is”, concludeert Martijn Rieter, gemeenteraadslid voor Helder Helmond. „Ik vind het in elk geval positief als inwoner van Helmond-Noord dat de Bundertjes worden uitgebreid.” Woensdagavond kregen de gemeenteraden van Helmond en Laarbeek een presentatie van de plannen. De komende tijd werken ambtenaren aan een verdere uitwerking daarvan. Een planning is woensdagavond niet genoemd. Wel een bedrag van zes tot zeven miljoen euro, dat nodig is wanneer de twee gemeenten zo’n beetje alle wensen werkelijkheid willen laten worden. In maart 2018 sloten Laarbeek en Helmond na tien jaar van overleg een overeenkomst om het gebied meer groen en recreatiemogelijkheden te geven. Het ‘schiereiland’ meet zo’n 21 hectare. In het gebied ligt ook de rioolwaterzuivering van Aa en Maas. Geschreven door Simon Rood.

Helder Helmond is altijd benieuwd naar uw mening. Laat onderin een reactie achter. !

Automotive Campus moet rekening houden met Coovelsbos (Michael Rieter)

Ingekomen stukje van onze fractievoorzitter Michael Rieter. Zie onderin pdf voor opties om te bladeren of in te zoomen.

Vandaag ook in het Eindhovens Dagblad!

Helder Helmond is altijd benieuwd naar uw mening. Laat onderin een reactie achter.

OpinieAutomotiveCampusEnCoovelsbos31mrt19.HelderHelmond-geconverteerd

Vandaag in het Eindhovens Dagblad.
Automotive Campus moet rekening houden met Coovelsbos.