Reactie college participatie-traject zonnevelden Stiphout

Juni 2020 is de visie zonnevelden en zonnedaken vastgesteld. Kort daarna is op 24 september een vergunningsaanvraag gedaan door het bedrijf Solarcentury. Deze aanvraag heeft geresulteerd in grote onrust in de wijk Stiphout. In de raadsvergadering van 30 juni 2020 heeft Helder Helmond al aangegeven dat wij niet willen dat tegen de zin in van omwonenden zonnevelden erdoor worden geduwd. Ook hebben we aangegeven dat er zorgen zijn over het grijze gebied dat kan ontstaan over draagvlak. Begin december heeft Helder Helmond daarom om opheldering gevraagd. Uit de reactie van het college blijkt dat de gemeente zichzelf beperkt tot vergunningverlener met betrekking tot het uitvoeren van een participatietraject. Wat neerkomt dat de participatie volledig wordt uitgevoerd door de initiatiefnemer (Solarcentury). Helder Helmond maakt zich zorgen of dit gedegen gebeurt en wil zekerheden dat er geen ‘slager keurt haar eigen vlees’ proces gaat voltrekken. Verder valt op uit de beantwoording dat als de aanvrager van een vergunning (Solarcentury) geen inwoners, bedrijven en organisaties heeft betrokken, er dan geen grond is om de aanvraag buiten behandeling te laten. Met andere woorden, ook zonder een participatietraject kan een aanvraag getoetst worden. Natuurlijk controleren we als gemeente het proces, maar gezien het feit dat dit niet volledig geborgd is baart dit Helder Helmond zorgen! Wordt vervolgd! Lees onderin de volledige antwoordbrief terug van het college.

VA 70 HH Aanvullende vragen zonnevelden Stiphout

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x