Bestuur

Onze bestuursleden (onbezoldigd):                                                               

                  
Sjef van Tilburg: Voorzitter.                 Hans Smits: Penningmeester               Alexandra Koolen: Secretaris

                  
Jan Dirks: Alg. bestuurslid                   Martijn Rieter: Alg. bestuurslid              Leon de Fost: Notulist

De overige fractieleden hebben een adviserende rol in het bestuur.