Leon de Fost (notulist)

Naam: Leon L. H. W. de Fost
Functie:
Notulist (onbezoldigd) & Steunfractielid
Telefoon:
Email:
 l.fost@upcmail.nl
Geboortedatum:
 4 september 1948
Beroep:
Nevenfuncties:
Social media: