post

Beantwoording college: Samen Verder mag geen boetes innen!

Helder Helmond heeft in september om opheldering gevraagd vanwege omstreden boetebrief Samen Verder. Het antwoord van het college: ”Indien zorgaanbieders wel boetes bij cliënten innen, dan is inderdaad sprake van ongewenste dubbele financiering.” Met andere woorden wat in de brief is omgeschreven is verboden. Het college gaat door onze oproep met de zorgaanbieders in gesprek en overwegen maatregelen als sprake is van dubbele financiering. Helder Helmond is blij met dit antwoord en haalt hiermee zorgen weg bij onze inwoners. We houden de vinger aan de pols.

VA 48 Helder Helmond Thuiszorg Samen Verder
post

College: Geen rectificatie proces coffeeshops

Helder Helmond heeft begin oktober in een brief aan het college om rectificatie gevraagd. Dit vanwege foute berichtgeving in verband met het coffeeshopbeleid. Helaas heeft het college een andere zienswijze hierop. ”Finale bestuurlijke besluitvorming over het al dan niet bijstellen van het coffeeshopbeleid heeft evenwel nog niet plaatsgevonden. De informatiebijeenkomst (podiumbijeenkomst) was en is bedoeld als opmaat naar
finale besluitvorming hierover, ná voltooiing van de politieke discussie hierover” aldus de reactie van het college. Helder Helmond betreurt deze opstelling van het college. Het is een feit dat het een bevoegdheid van de Burgemeester is. De raad heeft zich eerder al uitgesproken over verruiming van de criteria van Coffeeshops. Het is in ieder geval duidelijk dat er nogal stroef gehandeld wordt op dit dossier. Er wordt telkens naar argumenten gezocht om het op de lange baan te schuiven. We blijven dit dossier en de aansturing daarop kritisch volgen!

VA 49 HH Persbericht podiumbijeenkomst coffeeshops
post

Zonneweides in Helmond, noodzaak of ongeremde ambitie?

Zonneweides in Helmond, noodzaak of ongeremde ambitie? Dat vraagt de Stichting Geledingszone Stiphout zich af in een artikel op hun website. De stichting richt zijn pijlen op een uitspraak van de fractievoorzitter Thomas Tuerlings: “Zonnepanelen op daken heeft de voorkeur, maar alleen daarmee haalt Helmond de opgave van de landelijke overheid helaas niet.”. Volgens Teurlings is een interessant en noodzakelijk alternatief om deze doelstelling te halen een 24 hectare, circa 48 voetbalvelden, groot zonneveld aanleggen aangrenzend aan de bebouwde kom van Stiphout.

Maar klopt dit wel? De Metropool Regio Eindhoven waar gemeente Helmond onder valt heeft een bod ingediend van 2 Twh. Voor wat betreft gemeente Helmond is er geen enkel zoekgebied gemarkeerd voor zonnevelden of windmolens. Dit betekent dat alleen dakoppervlak benut hoeft te worden in de gemeente Helmond. De gemeente Helmond in de samenwerking van Metropoolregio Eindhoven in de RES voldoet aan de landelijke opgave zonder zonneweide Stiphout. Zonneweides zijn binnen de gemeentegrenzen niet nodig om aan de landelijke opgave te voldoen en daarmee heeft Groenlinks Helmond een ongeremde ambitie in plaats van een noodzakelijke ontwikkeling voor ogen. Lees hier het volledige artikel. Inmiddels is Thomas Tuerlings al om een reactie gevraagd. Helder Helmond blijft deze ontwikkelingen volgen.

Voor Helder Helmond is het klip en klaar. Bij de vaststelling van de zonnevisie is door meerdere fracties (waaronder Helder Helmond) gehamerd op het feit dat het draagvlak essentieel is. Het is natuurlijk de wereld op zijn kop om eerst een heel concept uit te werken en daarna pas aan draagvlak en participatie te doen. Als je de inwoners serieus wilt nemen dan doe je dat niet alleen achteraf. Mede daarom heeft Helder Helmond samen met de VVD een motie ingediend om de toekenning van vergunningen voor zonneparken op korte termijn stil te leggen en de openstaande capaciteit eerst zo volledig mogelijk te benutten door zon-op-dak oplossingen.

 

post

Beantwoording vragen sierschoorstenen Brandevoort

Vandaag heeft het college de vragen van Helder Helmond en D66 beantwoord. Helder Helmond is verheugd dat de gemeente op korte termijn in gesprek is gegaan met de bewoners, ontwikkelaar en bouwbedrijf en dat er afspraken zijn gemaakt. Goed om te horen dat dit gesprek constructief is geweest en dat de bewoners de mogelijkheid hebben gekregen om hun zorgen te uiten. Er komt duidelijkheid over de aard en omgang van de problematiek. Hiertoe zal een steekproef worden uitgevoerd. Lees onderin de volledige beantwoording terug.

VA 60 61 HH-D66 Instabiele sierschoorstenen Brandevoort
post

Helder Helmond vraagt opheldering onterechte boetes scanauto

Raadslid Alexandra Koolen vraagt opheldering onterechte boetes scanauto.  De nieuwe scanauto van parkeerbeheer die de controle op foutief/langdurig parkeren moet versoepelen zorgt voor veel problemen. In meerdere gevallen blijkt dat er onterechte boetes uitgegeven zijn. Daarover heeft Helder Helmond vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

De scanauto rijdt al sinds april rond door de binnenstad van Helmond. Helder Helmond wil graag weten hoeveel onterechte bekeuringen er sinds die tijd zijn uitgegeven en of er veel bezwaren ingediend zijn. Wellicht dat het probleem bij een van de parkeerautomaten ligt (of meerdere storingen), wat daarvan de oorzaak is en of mensen de boetes gewoon moeten betalen of bezwaar in moeten dienen.

Helder Helmond vraagt of het college met hen eens is dat er een oplossing moet worden gevonden voor dit probleem. Daarnaast vraagt Helder Helmond ook om een uitleg van hoe de auto werkt en of er een evaluatie komt van de inzet. Het college gaat nu met de vragen aan de slag en komt binnenkort met een antwoord.

scan auto parkeerbeheer pdf
post

Helmond krijgt geen Helmondse nachtburgemeester

Helmond krijgt geen Helmondse nachtburgemeester. Het college is van mening dat er voldoende kanalen zijn tussen de gemeente en de horeca in het centrum. Gemeente en horecavertegenwoordigers weten elkaar goed te vinden. ”Er is regelmatig formeel en informeel overleg met de Horecabelangenvereniging Centrum en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Helmond. In dit overleg is ruimte om de meest uiteenlopende horeca-gerelateerde zaken te bespreken. De voorzitter van de Horecabelangenvereniging Centrum vervult in de praktijk een groot deel van de rol die hierboven wordt genoemd als rol van een nachtburgemeester.” Bleek uit de beantwoording. Helder Helmond betreurt deze reactie. In onze ogen is de voorzitter van de Horecabelangenvereniging totaal iets anders en slaat het college volledig de plank mis. Lees hieronder de volledige brief terug.

VA 38 HH Nachtburgemeester van Helmond
post

Lokaal verbod op messen in Helmond (Motie)

Helder Helmond heeft een motie samen met de VVD en Bachplus ingediend. De gemeente Helmond sluit zich aan bij het landelijke verbod op messen en slagwapens.

De raad stemde in met de motie: 35 stemmen voor en 2 tegen. Martijn Rieter (Helder Helmond), Cor van der Burgt (VVD) en Jaqueline Bach (Fractie BachPlus) stelden in hun motie ook dat er een onderzoek moet komen naar de mogelijkheid om in Helmond het dragen van messen en steekwapens te verbieden. De uitslag van dat onderzoek moet met de raad gedeeld worden zodat vervolgstappen ondernomen kunnen worden. Burgemeester Elly Blanksma steunde als portefeuillehouder de motie.

motie steekwapen Verbod 4-11-2020

Afscheid Harrie Heinemans

Dit weekend hebben we afscheid moeten nemen van Harrie Heinemans. We verliezen in hem een zéér betrokken lid van het eerste uur. Harrie was bestuursvoorzitter in een bijzondere periode waarin hij ons op de politieke kaart heeft gehouden. Wij zullen hem altijd in ons hart dragen. Rust zacht Harrie!

Triest bericht: Harrie Heinemans overleden

We wisten dat hij heel erg ziek was maar zijn toch enorm geschrokken dat onze goede vriend

Harrie Heinemans

op 7 november, 74 jaar, is overleden. We verliezen in hem een zéér betrokken lid van het eerste uur. Hij was bestuursvoorzitter in een bijzondere periode waarin hij ons op de politieke kaart heeft gehouden. We wensen zijn zonen Toine en Paul en hun partners en hun kinderen heel veel sterkte.

Leden, bestuur en fractie Helder Helmond

.