post

Oplossing voor Jeffrey gevonden!

Top! Er is een oplossing gevonden voor Jeffrey Bek die onverhoopt weg moest bij Jumbo supermarkt aan de azalealaan. Vanaf deze week is Jeffrey namelijk begonnen aan zijn leerwerkstage bij Plus Bouwmans in winkelcentrum de Bus. Helder Helmond wenst Jeffrey veel succes bij zijn nieuwe ervaring. Jeffrey heeft een vorm van autisme en werkte al 5 jaar bij de Jumbo supermarkt aan de Azalealaan. Helaas kreeg hij geen dienstverband en moest vertrekken. Helder Helmond heeft zich toen ingezet om een oplossing te bieden voor deze situatie én gelukkig is die er gevonden. Klik hier om het oudere nieuwsitem te lezen.
post

Geweldig dat boom blijft, maar handelen college deugt voor geen meter

Het kon eerst niet, maar het gaat toch gebeuren: de verhuizing van de 90 jarige treurwilg! Helder Helmond heeft zich de afgelopen weken sterk gemaakt voor het behoud van de bijzondere boom. De politieke partij wil dat de bijzondere boom een andere plek krijgt in de stad. Volgens Helder Helmond is de treurwilg niet ziek en kan hij goed worden verplaatst. Zo hebben we een groenspecialist ingeschakeld met veel ervaring met het verplanten van grote bomen. Deze groenspecialist concludeerde dat de boom behouden zeker de moeite waard is: ”De treurwilg heeft nog genoeg gezonde wortels. De boom is niet ziek, wel ‘gepijnigd’ omdat hij al jaren lomp gesnoeid wordt”. Helaas werd dit in eerste instantie nog genegeerd door de gemeente. Er lagen namelijk twee rapporten van bedrijven die zeggen dat de boom te verzwakt is om te verplaatsen. De boom zou plaats moeten maken voor het Huis voor de Stad, het nieuwe gemeentehuis. Er was al een kapvergunning, maar dankzij Helder Helmond kan Van de Vorst toch aan de verhuisklus beginnen.

Vooropgesteld: Helder Helmond, IVN en NatuurvanVroeger NU (de andere bezwaarmakers) vinden het geweldig dat de karakteristieke treurwilg niet wordt gerooid. Grote kritiek is er op de slordige communicatie van de gemeente rond de kapvergunning. Dat heeft ons extra tijd en moeite gekost. Daarnaast was het moeilijk om informatie te verkrijgen. We werden met onze bezwaren naar de rechtbank, wat geld kost, in plaats van de gemeente gestuurd. De bezwaarschriftencommissie was ‘een wonderlijke vertoning’ waarbij eerst lang gepraat werd over de vraag of de bezwaarmakers wel ontvankelijk waren (of ze wel in hun recht stonden om bezwaar te maken dus) en er weinig interesse leek te zijn voor hun inhoudelijke verhalen. Ook moesten we een halve dag na de behandeling van het bezwaar uit de media vernemen dat de treurwilg wordt verplaatst. Daarnaast vindt  Helder Helmond het heel kwalijk dat wethouder Erik de Vries heeft achtergehouden dat er al een kapvergunning was toen Michael Rieter daar in de raadsvergadering op 1 december meerdere keren naar vroeg. Het ging over het Huis voor de Stad. Fractievoorzitter Rieter vroeg toen of er die avond ook beslist werd over het kappen van de boom. Er kwam toen een uitleg over procedures, beslisfases en dat het college een kapvergunning zou moeten aanvragen, maar De Vries zei niet dat dat al was gebeurd. Michael Rieter: ,,Al op 11 november, daar kwamen we later achter. Waarom zei hij dat niet?” ,,Dit is gênant, ongeloofwaardig”, vindt burgerlid Louis van de Werff.

De gemeente kwam op de beslissing terug en trok de kapvergunning in. Stuitend waren de teksten van een glunderende wethouder van Dijk: ”De Helmonders wilden zo graag dat de boom bleef en had daarom energie gestoken in een oplossing voor de treurwilg. Hoe meer volksverlakkerij wil je hebben!  De wethouder doet alsof zij alles in het werk heeft gesteld om de boom te redden. Als dit zo was, waarom is er dan eerst een bezwaarprocedure voor nodig geweest?  De avond voordat het goede nieuws werd gepresenteerd zaten we nog bij de bezwaarschriftencommissie om voor de oude boom te vechten. Wat waarschijnlijk meespeelt is dat de gemeente uiteindelijk heeft toegegeven omdat ze geen zin had in een maandenlange procedure. Wat de planning van het het Huis voor de Stad flink kon vertragen. Een prestigieus plan waarvoor eindelijk alle seinen op groen staan. Na sportcampus De Braak was dit het volgende grote project wat vertraging had opgelopen. Dus het ging het college helemaal niet om de verplaatsing van de boom. Kortom, Helder Helmond is blij met eindresultaat, maar het handelen van dit college deugt voor geen meter!

post

Onze nieuwe voorzitter: Sjef van Tilburg

Afgelopen weken hebben we de samenvoeging (Helder Helmond -Helmond Aktief) afgerond. De partijen gaan samen in een vereniging en onder de naam Helder Helmond de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in. Dit zal gebeuren onder leiding van onze nieuwe voorzitter Sjef van Tilburg. “in de praktijk denken we vaak hetzelfde over politieke thema’s die belangrijk zijn voor Helmonders. Bundeling van krachten is dan logisch” aldus Sjef bij zijn aantreden. Hij kijkt positief naar de toekomst van Helder Helmond. Wat niet iedereen zal weten is dat Sjef in het verleden via Helder Helmond in de politiek verzeild is geraakt en ook voorzitter is geweest. Naast deze ervaring is Sjef ook nog voorzitter geweest van tal van andere verenigingen en stichtingen. Heden is hij voorzitter van een camping en doet hij vrijwilligerswerk voor speeltuin Leonardus.

post

Onrust zonnevelden stiphout blijft, Helder Helmond stelt vragen

December vorig jaar heeft Helder Helmond het college vragen gesteld over de onrust welke heerst in de wijk Stiphout als gevolg van de plannen daar een zonneweide te ontwikkelen. Inmiddels zijn er door het college meerdere brieven verstuurd aan omwonenden. Er zit alleen totaal geen lijn in de aanpak hiervan. Zo worden zaken tot elkaar tegengesproken. In de tweede brief lijkt een hele andere toon te klinken dan in de eerste brief. Er worden zaken omschreven als feiten terwijl er nog tal van andere keuzes gemaakt kunnen worden. Ook worden er suggestieve mededelingen gedaan. Zo worden belangrijke zaken niet bespreekbaar gemaakt: natuurbestemming van de grond en actieve akkerbouw. In onze eerdere vragen hebben wij nogmaals benadrukt dat draagvlak onder omwonenden van groot belang is om dergelijke ontwikkelingen doorgang te kunnen laten vinden. Wederom wordt er geen toelichting gegeven van het begrip draagvlak. Raadslid Martijn Rieter van Helder Helmond heeft daarom wederom schriftelijke vragen gestuurd naar het college van B en W. Lees onderin de volledige brief terug.

Brief aanvullende vragen zonnevelden stiphout2 (1)
post

Helder Helmond vraagt aandacht voor schrijnende corona-situatie

HELMOND – Al 11 weken moet Mother Nature’s Finest in Helmond haar deuren gesloten houden van de gemeente, terwijl het Rijk opening wél toestaat. Eigenaren Jan en Nancy de Kloe maken zodoende geen aanspraak op coronasteun en zitten inmiddels met de handen in het haar. Helder Helmond stelt daarom vragen aan het college van B en W.

Helder Helmond staat in nauw contact met Jan en Nancy en kreeg zodoende een duidelijk beeld van de situatie. De twee runnen Mother Nature’s Finest, een natuurwinkel waar medicinale hennepproducten worden verkocht. Ondersteunende middelen waar mensen met uiteenlopende klachten baat bij kunnen hebben. Om die reden staat het Rijk opening wél toe. Omdat de partij de zorgen van de twee deelt, heeft raadslid Martijn Rieter inmiddels een reeks vragen gesteld aan het college van B en W.  “Ons bekruipt het gevoel dat ze op meerdere gebieden door de gemeente worden tegengewerkt. Vandaar deze vragen, zodat de gemeente kan verklaren waarom er zo wordt gehandeld. En meteen een oproep: kom zo snel mogelijk met een oplossing”, aldus Rieter. Mogelijk onterecht zijn Jan en Nancy dus 11 weken lang inkomsten misgelopen. Daarbij is het een dubbele klap, omdat ze bij het Rijk niet in aanmerkingen komen voor coronacompensatie.

Incorrecte beeldvorming
In tegenstelling tot wat wethouder Van de Brug tijdens de meest recente gemeenteraadsvergadering beloofde, krijgen niet alle ondernemers duidelijkheid over waarom ze wel of niet open mogen. Dat blijkt uit de casus De Kloe, waarin de ondernemers ogenschijnlijk aan het lijntje worden gehouden. Daarbij wijzen gesprekken op een incorrecte beeldvorming, waarbij de gemeente de zaak als een verkapte coffeeshop ziet. Dit is echter geenszins het geval, in de winkel worden enkel legale producten met een medicinale basis verkocht. Tot slot blijkt de gemeente de medicijnen van Jan en Nancy niet te willen vergoeden, terwijl de rechter daartoe wel de opdracht heeft gegeven. De twee gaan zowel psychisch als lichamelijk snel achteruit als deze producten niet ter beschikking komen. Daarom heeft Helder Helmond ook hierover vragen gesteld. Lees onderin de volledige brief met schriftelijke vragen terug.

Brief oplossing voor mother natures finest-pdf
post

Helder Helmond en Helmond Aktief gaan samen verder

De leden van de politieke partijen Helder Helmond en Helmond Aktief hebben ingestemd met samenvoeging. De partijen gaan samen in een vereniging en onder de naam Helder Helmond de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in.

Vanwege de Corona-maatregelingen is een schriftelijk stemming onder de leden gehouden. De samenvoeging wordt in stappen uitgevoerd. Per 1 februari 2021 zijn de leden samen in een vereniging en is een nieuw bestuur Helder Helmond gevormd met bestuursleden van de beide huidige partijen. Onder leiding van de huidige voorzitter van Helmond Aktief, Sjef van Tilburg, zal het bestuur alle voorbereidingen treffen die nodig zijn om de verkiezingen van 2022 in te gaan. Zo zal in september door de leden een lijsttrekker worden gekozen.

De fracties Helmond Aktief en Helder Helmond gaan nauw samenwerken. Als de lijsttrekker bekend is zal op 1 oktober de fractie van Helmond Aktief definitief aansluiten bij Helder Helmond. Voorzitter Helder Helmond Cor Koolen: “de samenvoeging van partijen zal de stem van de lokale politiek sterker maken. De huidige versnippering in de gemeenteraad is niet altijd effectief genoeg om de lokale belangen voorrang te geven”. Voorzitter Helmond Aktief Sjef van Tilburg: “in de praktijk denken we vaak hetzelfde over politieke thema’s die belangrijk zijn voor Helmonders.  Bundeling van krachten is dan logisch”.

De beide fractievoorzitters Helmond Aktief, Berry Smits, en Helder Helmond, Michael Rieter, zijn blij met deze stap van de leden. “Wij gaan nu nog meer samenwerken en zullen ons nu voorbereiden op samenvoeging van de fracties per 1 oktober. We zien niet om naar het verleden en werken samen aan de toekomst van Helder Helmond”.

post

Opmerkelijke afwijzing motie schaaktafels

Onze vrienden van Helmond Aktief hadden afgelopen raadsvergadering een motie ingediend om schaken in de openbare ruimte mogelijk te maken. Schaken is de laatste tijd weer heel populair geworden, mede door de netflix serie: The Queen’s Gambit. Helder Helmond vond het een ludieke motie die de ontmoeting tussen de inwoners kan bevorderen. Vandaar dat we deze motie mee in hebben gediend. Helaas vonden sommige partijen dat alleen inwoners deze initiatieven mogen aandragen. Opmerkelijk! Dat we als raadsleden volksvertegenwoordigers zijn en daarmee ook initiatieven vanuit inwoners kunnen inbrengen, zijn sommige partijen schijnbaar vergeten. Weer een bewijs dat de gunfactor ver te zoeken is in de Helmondse gemeenteraad. lees hieronder de volledige motie terug.

motieschaaktafels
post

Drive-thru stemstraat als stembureau verkiezingen

Veel mensen zijn bang het coronavirus op te lopen en nemen maatregelen om de kans daarop te verkleinen. De aankomende verkiezingen waar veel mensen op dezelfde dag hun stem willen uitbrengen zal daarom een uitdaging zijn. De vrees bestaat dat veel inwoners hun stemrecht niet zullen benutten door angst gebouwen te betreden. Helder Helmond wilt daarom een drive-thru stemstraat als stembureau bij de verkiezingen in maart 2021. Er kan dan gestemd worden door in de auto te blijven zitten. Verschillende proeven in meerdere gemeentes hebben aangetoond dat het een succesvol alternatief kan zijn. De Helder Helmond fractie zal tijdens de raadsvergadering een motie gaan indienen, mede ingediend door Helmond Aktief en Bach Plus.

Motie drive-thru stemstraat HA B+ (1)
post

Reactie college: Opheldering tuitjes Brandevoort

Helder Helmond heeft in overleg met het bewonerscollectief eind december om opheldering gevraagd omtrent een omstreden brief van de gemeente. Vandaag is daar door het college op gereageerd. In de beantwoording ontkent de gemeente een aantal afspraken met het bewonerscollectief en heeft een ander beeld van wat er is gegaan. Merkwaardig, wie heeft het aan het juiste eind? Zoals verwacht wordt er ook nu niet ingegaan op individuele woningen. Hoe leggen we dit uit aan bewoners die zijn tuitje hebben opengebroken voor de steekproef? Het opvallendste uit de gehele beantwoording is dat er eerst wordt aangegeven dat: ”Wel is te zien dat in een aantal gevallen onderhoud en/of reparatie nodig is” en een stuk verder wordt deze stelling alweer ontkent: ”géén verwijt gemaakt over achterstallig onderhoud”. Wat is het nou? De brief roept daarmee meer vragen op dan antwoorden. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Wordt vervolgd! U kunt onderin de volledige antwoordbrief teruglezen.

VA 75 HH Opheldering omtrent ‘’Update sierschoorstenen Brandevoort’’