post

Heel Helmond klapt voor de helden die strijden tegen het coronavirus!

Afgelopen week werd er landelijk opgeroepen om applaus te geven aan mensen in de zorg. Omroep Helmond en Ditisonzewijk kwamen met een mooi initiatief om ook in Helmond applaus te geven en medewerkers een hart onder de riem te steken. Maar dit keer niet alleen aan mensen uit de zorg maar aan iedereen die keihard werkt om het virus onder controle te krijgen. Helden deze is voor jullie! Ook Helder Helmond deed mee aan dit mooie initiatief. 0:27 zie je onze raadsleden Alexandra van der Zee en Martijn Rieter. Bekijk hieronder het volledige filmpje.

post

Mooie steunbetuiging aan de zorg van Helmond Sport-supporters

De fanatieke fans van Helmond Sport hebben alle inwoners van Helmond een hart onder de riem gestoken: ”Stay Strong Helmond”. Door middel van het ophangen van spandoeken in Helmond hebben ze hun waardering geuit aan het zorgpersoneel. ”Als 1 kliek achter de zorg en ons elkerliek”. Mooi gebaar van de verschillende supportersgroepen: North Side Vak O, Helmond Youth Casuals, AA-Side, We Are Helmond en Supportersvereniging Helmond Sport. Op deze manier steunen ze het werk van het zorgpersoneel dat tijdens de coronacrisis in het ziekenhuis wordt verricht. Deze woorden kunnen we alleen maar onderschrijven natuurlijk. Respect voor de mooie steunbetuiging! In Helmond zijn er meerdere mensen besmet geraakt met het coronavirus. Waaronder ook verpleegkundigen van het Elkerliek Ziekenhuis.

post

Help elkaar waar mogelijk zoals via Helmondvoorelkaar.nl

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn heftig en zullen een enorme impact hebben op onze samenleving. Wij willen jullie daarom graag wijzen op het bestaan van de organisatie Helmondvoorelkaar en de website van de Levgroep. Helmondvoorelkaar brengt diensten op basis van vraag en aanbod bij elkaar. Zij hebben ook een aparte coronapagina in het leven geroepen. Mensen kunnen hier gratis hulp aanbieden of gratis hulp vragen. Klik hier op naar de pagina van Helmondvoorelkaar te gaan. Op de website van de levgroep kunnen vragen gesteld worden, informatie ingewonnen worden en er staan tips op wat je kunt doen in deze periode voor elkaar. Klik hier om naar de pagina van de levgroep te gaan.

We zullen deze periode met z’n allen door moeten zien te komen. Let dus een beetje op elkaar en help elkaar waar mogelijk. Houdt je aan de maatregelen en richtlijnen van de deskundigen en ga vooral niet hamsteren!

post

Column Louis van de Werff: Druk en alert in Helmond

Druk en alert in Helmond, zo beschreef Louis van der Werff zijn eerste periode als burgercommissielid van Helder Helmond. Louis schreef al regelmatig columns voor de Gazet, het nieuwsblad voor Dierdonk en vanaf vandaag gaan we zijn nieuwe, maar ook eerdere columns, op onze Helder Helmond pagina’s plaatsen. In zijn eerste column stelt hij zich voor en blikt hij terug op zijn eerste periode als burgercommissielid. We zijn als Helder Helmond natuurlijk benieuwd wat u van deze column vindt. Laat onderin een reactie achter!

column, louis van de werff, druk en alert in Helmond-geconverteerd (1)
post

Column Martijn Rieter: Referendum de oplossing?

Is een referendum in Helmond de oplossing om de steeds groter wordende kloof tussen politiek en kiezer te verkleinen? Dat vraagt raadslid Martijn Rieter zich af in zijn nieuwste column. Helder Helmond is van mening dat iedere Helmonder prima in staat is om een mening te vormen over allerlei kwesties die onze gemeente betreffen. Niet alleen eens in de vier jaar de mogelijkheid om een stem uit te brengen bij verkiezingen, maar ook bij referenda. Daarom willen we gaan onderzoeken of een referendumverordening van toegevoegde waarde kan zijn voor de lokale Helmondse politiek. Het referendum als een middel voor inwoners van Helmond om meer grip te krijgen op de politiek, meer betrokken te raken bij de besluiten en hopelijk wat meer vertrouwen te krijgen in een sterkere lokale democratie. Iedere 6 weken schrijft Martijn Rieter een column voor De Weblog van Helmond en weekkrant De Loop. Klik hier om zijn volledige column te lezen. We zijn als Helder Helmond natuurlijk benieuwd wat u van deze column vindt. Laat een reactie achter via de Weblog van Helmond.

column, Referendum de oplossing-geconverteerd
post

Onderzoek ‘Rent a Cop’ in Helmond (motie VVD & Helder Helmond)

Er komt een onderzoek of het project ‘Rent a Cop’ in Helmond kan worden ingevoerd. Een motie van de VVD en Helder Helmond is tijdens de vorige raadsvergadering unaniem aangenomen. ‘Rent a Cop’ is een project waarbij de inwoners van een wijk zelf de politie kunnen aansturen. Via e-mail, sociale media of persoonlijk bij de politie kan aangegeven worden waar de politie zou moeten controleren op overtredingen. Dit project heeft in diverse gemeenten al tot zeer succesvolle resultaten geleid. De politie nog dichter bij de mensen. Raadslid Martijn Rieter kwam direct met een locatie voor een controle via ‘Rent a Cop’: de Heistraat en omgeving. Om de leefbaarheid en veiligheid in dit deel van de binnenstad te verhogen is daarnaast nog een andere motie ingediend. Lees hieronder de volledige motie: ‘Rent a Cop’.

VVD Motie Rent a Cop pdf
post

Geslaagde buurtcafé Helder Helmond in Brouwhuis/Rijpelberg

Woensdag 19 februari hield Helder Helmond al weer voor de vierde maal haar buurtcafé. Met als hoofddoel: de politiek laagdrempelig met de Hellemonders te bespreken. De buurt in om te buurten. En het was wederom een geslaagde avond in het Tienerhuis/Skatepark. Pal tussen de wijken Brouwhuis en Rijpelberg. De aanwezige leden maar ook diverse geïnteresseerde Hellemonders konden meepraten, meedenken, vragen stellen maar ook hun hart luchten bij de fractie van Helder Helmond. Op de agenda stond: Stankoverlast, N279, BZOB & Houtrookoverlast. Het bleek al snel dat er veel meer onderwerpen leefden in de wijken. Zo werd uitvoerig over het Hondenbeleid en Vuurwerkoverlast gesproken. De avond werd door Louis van de Werff met zijn pet van Haw Ut Hellemonds luchtig afgesloten met een skon Hellemonds verhaal. We kijken terug op een mooie avond.

post

Aanpak onveiligheid Heistraat en omgeving (motie)

De onveiligheid van de Heistraat en omgeving gaat worden aangepakt. Een motie van Helder Helmond is dinsdag 11 februari door de Helmondse gemeenteraad aangenomen. Er wordt een analyse van de Heistraat en omgeving ontwikkeld van de problemen die er spelen. Daarnaast komt er een plan van aanpak om deze problemen aan te pakken. Deze analyse zal zo spoedig mogelijk worden geagendeerd in de commissie. Lees hieronder de volledige motie.

Motie-Veiligheid-van-de-Heistraat-en-omgeving-ready-pdf