Archief 2014

Nieuwe burgerleden René van de Westerlo en Gerard Hurks

Geplaatst: 25-11-2014

In de raadsvergadering van dinsdag 4 november zijn de heren René van de Westerlo en Gerard Hurks officieel benoemd tot burgerleden voor Helder Helmond. René van de Westerlo neemt zitting in de commissie RF (Ruimtelijk Fysiek) en werd tijdens de commissie RF van dinsdag 11 november officieel geïnstalleerd na het afleggen van de belofte. Gerard Hurks neemt zitting in de commissie S (Samenleving) en werd officieel geïnstalleerd tijdens de commissie S van maandag 10 november na het afleggen van de eed.

Nieuw bestuur HELDER HELMOND enthousiast van start

Geplaatst: 15-10-2014

Woensdagavond 14 oktober is in wijkcentrum Westwijzer een nieuw bestuur gekozen voor Helder Helmond. Op een drukbezochte extra algemene ledenvergadering werden de 8 kandidaat-bestuursleden unaniem gekozen. In de pauze werd al meteen een korte eerste bestuursvergadering gehouden waarbij de diverse functies werden verdeeld.  Voorzitter is dhr.Harrie Heinemans, vice-voorzitter mevr. Martha Smit, secretaris dhr.Martien van den Hoven, penningmeester dhr.Jan Dirks, 2e penningmeester dhr.Michael Gubbels, en de algemeen bestuursleden dhr.Jack Bijsterveld, dhr.René van de Westerlo en dhr.Michael Rieter namens de fractie. Binnenkort wordt de eerste officiële bestuursvergadering gehouden.

Raadsleden pakken zetels HELDER HELMOND af

Geplaatst 06-10-2014

HELMOND – Helder Helmond vindt dat de raadsleden Sacha van Lierop en Henriëtte Verouden hun zetel ter beschikking moeten stellen aan de partij Helder Helmond. “De Helmondse kiezer heeft op 19 maart j.l. Helder Helmond 3 zetels gegund”, stelt politiek leider en fractievoorzitter Michael Rieter. “Als zij deze zetels behouden, stelen ze deze van onze partij, maar met name van de Helmondse stemmers!”, gaat hij verder. Van de in totaal 2729 stemmen, gingen er slechts 410 naar van Lierop (237) en Verouden (173), en dat is nog minder dan de helft dat een partij nodig heeft om één volle zetel te kunnen verdienen. Helder Helmond heeft één week gewacht of beide afvalligen uit eigener beweging hun zetel zouden teruggeven. Nu dat níét is gebeurd gaat Michael Rieter voor Helder Helmond de zetels terug eisen.

HELDER HELMOND fietst zondag 5 oktober o.a. voor helder milieu

Geplaatst: 29-09-2014

Zondag 5 oktober houdt Helder Helmond – bij droog weer! – haar jaarlijkse fietstocht voor zowel leden als belangstellenden. Dé Helmondse politieke partij doet dit al jaren in het kader van de autovrije zondag die in september weer is gehouden. En uiteraard dragen we zo een bescheiden steentje bij aan een helder milieu. Verzamelen vanaf 11.30 uur (half twaalf) in en bij de gildekamer van Schutsgilde Sint Catharina Helmond naast de blokhut van Scouting Leonardus op Binderen in Helmond-Noord. Voor alle deelnemers staat de koffie of thee klaar. Daarna zullen we om 12.00 uur (twaalf uur) stipt vertrekken. Einde uiterlijk 16.00 uur (vier uur). Wie haar of zijn fiets en/of zichzelf zo origineel mogelijk oranje kleurt, maakt kans op een leuke prijs! Deelname is gratis.

Leden HELDER HELMOND kiezen voor MICHAEL RIETER

Geplaatst: 25-09-2014

De leden van Helder Helmond hebben woensdagavond massaal gekozen voor Michael Rieter als hun partijleider. Bijna tweederde van de 71 geldige stemmen gingen naar hem. Dat betekent dat na het opzeggen van de samenwerking met Rieter door de andere 2 leden van de fractie hij verder mag met de naam Helder Helmond. Rieter is opgelucht dat er nu een einde is gekomen aan een periode van onzekerheid.

HELDER HELMOND stelt vragen rondom de situatie van ijssalon Nemanja

Helder Helmond heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de situatie rondom ijssalon Nemanja, die zich genoodzaakt zag de zaak te sluiten, na het door de gemeente opleggen van de eis dat er een gecertificeerd beveiliger aanwezig moet zijn tijdens openingsuren. De situatie heeft tot veel verontwaardiging in de stad en de wijk Mierlo-Hout geleid, en Helder Helmond vraagt zich af of dit voorkomen had kunnen worden en wat de gemeente gaat ondernemen om verdere escalatie te voorkomen.

De hele brief leest u hier:

Inmiddels zijn er door het college van B&W antwoorden gegeven, deze leest u hier

HELDER HELMOND stuurt brandbrief over de Cacaofabriek

Helder Helmond heeft een brandbrief gestuurd aan college van B&W en raad rondom de gang van zaken bij de Cacaofabriek. Hoewel wij ons realiseren dat de culturele hotspot van Helmond en omstreken pas enkele maanden open is, maken wij ons toch ernstig zorgen over de ontbrekende PR én het ontbreken van de noodzakelijke ‘reuring’ om van de Cacaofabriek een daadwerkelijke culturele hotspot te maken.

De hele brief leest u hier.

Inmiddels is er door het college van B&W besloten om fundamentele stappen te nemen om de situatie bij de Cacaofabriek te verbeteren, daarover kunt u alles lezen in de Raadsinformatiebrief, u leest die hier

HELDER HELMOND klaar voor nieuwe periode

Helder Helmond is na de verkiezingen en de vorming van een nieuw college klaar voor een nieuwe raadsperiode. De fractie is inmiddels aangevuld met twee burgercommissieleden, Henk de Leest, die ook in de vorige periode burgercommissielid in de commissie MO&E (Middelen, Ondersteuning en Economie) was, zal ook deze periode deze functie vervullen. Henk Klarenbeek zal als burgercommissielid deel uitmaken van de commissie S (Samenleving). Michael Rieter zal deelnemen aan de commissies MO&E , RF (Ruimtelijk Fysiek) en de commissie Internationale betrekkingen, Sacha van Lierop zal deel gaan uitmaken van de commissie ABA (Algemeen bestuurlijke aangelegenheden) en is lid van de van Deutekomstichting, Henriëtte Verouden vertegenwoordigt de partij in de commissies S en RF.

Dank-je-wel-receptie zondag 23 maart 2014

Geplaatst: Donderdag 20 maart 2014


Speciaal voor alle Helder Helmond kiezers en vrijwilligers houden wij aanstaande zondag, 23 maart 2014, een dank-je-wel-receptie.
De receptie vindt plaats in Wijkhuis de Fonkel (Prins Karelstraat 1 te Helmond) van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Tijdens de receptie kunt u onder het genot van een drankje bijpraten met onze fractieleden, bestuursleden en gewone leden.
Graag tot zondag 23 maart aanstaande, u bent van harte welkom!

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Helmond

Geplaatst: Donderdag 20 maart 2014

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart 2014 is als  volgt:

1. CDA – 6 zetels
2. PvdA – 3 zetels
3. SDOH/HB – 5 zetels
4. VVD – 5 zetels
5. SP – 6 zetels
6. Helder Helmond – 3 zetels
7. GroenLinks – 2 zetels
8. D66 – 3 zetels
9. Helmond Aktief – 2 zetels
10. Christen Unie – 0 zetels
11. Senioren 2013 – 2 zetels

HELDER HELMOND stelt vragen over brief peel-wethouders

Geplaatst: Woensdag 19 februari 2014

Naar aanleiding van het persbericht dat de peelwethouders een persconferentie zullen geven op donderdag 20 februari aanstaande heeft Helder Helmond een brief aan de burgemeester gestuurd met haar standpunten.

Klik  hier voor de brief.

De uitzending van de grootste optocht van het zuiden veilig gesteld

Geplaatst: Vrijdag 7 februari 2014

Ook dit jaar komt komt er weer een uitzending van de grootste optocht van het zuiden in de week aansluitend aan de optocht. In eerste instantie was onduidelijk of de uitzending dit jaar wel doorgang zou kunnen vinden.
Helder Helmond had na verkregen informatie vragen gesteld aan het college, middels een brief én tijdens het vragenhalfuurtje voorafgaand aan de raadsvergadering van 4 februari jl..
Wethouder Stienen gaf in zijn beantwoording op 4 februari al aan dat de uitzending wel doorgang zou gaan vinden, omdat Omroep Helmond zich alsnog bereid had verklaard de kosten op zich te nemen.
Inmiddels was door publicatie in het Eindhovens Dagblad een stroom aan reacties op gang gekomen en uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het feit dat Rest-o-Ricus zich voor dit jaar als sponsor van het evenement heeft aangemeld.
Ook dit jaar kunnen inwoners van Helmond dus weer via hun plaatselijke tv genieten van de beelden van de carnavalsoptocht, die op zondag 2 maart door het centrum van Helmond trekt.

HELDER HELMOND wil mogelijkheid camperplaatsen onderzoeken

Geplaatst: Vrijdag 7 februari 2014

Helder Helmond heeft het college van burgermeerster en wethouders, én de raad gevraagd om de mogelijkheden voor camperplaatsen in Helmond nader te onderzoeken. Helder Helmond heeft verzocht om een gesprek met de verantwoordelijke wethouder.

Klik hier voor de brief aan het college

HELDER HELMOND verzoekt college om subsidie voor opname optochtg

Geplaatst: Maandag 3 februari 2014

Voor het eerst in 15 jaar dreigtde opname van de carnavalsoptocht dit jaar niet tot stand te komen.
In de begroting zit een gat van €2500,=. Helder Helmond, dé cultuurpartij van Helmond heeft aan het college een brief gestuurd met het verzoek om een eenmalige subsidie van €2500,= om de opname en uitzending van de Grootste optocht van het Zuiden te garanderen, en daarmee menig Helmonder, met name kwetsbare en oudere mensen de kans te geven om toch van dit culturele spektakel te kunnen genieten.

Klik :hier voor de brief aan het college.

Kandidatenlijst HELDER HELMOND bekend

Gewijzigd: Dinsdag 28 januari 2014

Donderdag 9 januari jongstleden hebben de leden tijdens een zeer drukbezochte vergadering de definitieve lijst vastgesteld. Naast lijsttrekker Michael Rieter, die in oktober al werd gekozen, zijn dat achtereenvolgens raadslid Sacha van Lierop (2), raadslid Henriëtte Verouden (3), burgerlid Henk de Leest (4), nieuwkomer Henk Klarenbeek (5) en nieuwkomer Ellen Verouden (6). Daarnaast prijken er nog 26 andere heldere kandidaten, vrouw of man, jong of gerijpt en nieuw of ervaren, verspreid over alle wijken van Helmond op de lijst! Lijstduwer is net als in 2010 de bekende kletser Rob Scheepers.

Motie HELDER HELMOND overgenomen door wethouder

Geplaatst: Vrijdag 10 januari 2014

Tijdens de raadsvergadering van 7 januari werd door Helder Helmond een motie ingediend, die het college opriep om met de straatnamencommissie in overleg te gaan om een aantal nieuwe straten in Helmond te gaan vernoemen naar mensen die voor ons een voorbeeld zijn van medemenselijkheid en verdraagzaamheid, zoals o.a. Mandela en Gandhi.

Tijdens de bespreking gaf wethouder Stienen( stedelijke ontwikkeling) aan het met deze motie eens te zijn en hem daarom ook te zullen overnemen. Dit betekent dat uitvoering gegeven zal gaan worden aan de motie. Hierop besloot Henriëtte Verouden om de motie niet in stemming te brengen, daar dit overbodig was.

HELDER HELMOND is trots op Nieky Holzken

Op 21 december jl. is Nieky Holzken, de Helmondse kickbokser, wereldkampioen kickboksen geworden in Tokio. Een prestatie van wereldklasse! Wij feliciteren hem daar van harte mee.

Naar aanleiding van berichten dat er geen huldiging voor Nieky Holzken zou komen, heeft Helder Helmond contact opgenomen met de gemeente om meer duidelijkheid hierover te krijgen. Het antwoord was dat er wel een huldiging komt, maar dat door de kerstvakantie een en ander wat langer op zich heeft laten wachten. Tot zover goed nieuws dus, de huldiging gaat er komen!
Helder Helmond heeft ondanks deze reactie toch gemeend een aantal vragen te moeten stellen aan het college van B en W en heeft de volgende brief verzonden: brief vragen n.a.v.Nieky Holzken