Archief 2015

3HELDER HELMOND: ondernemers in oude bieb Markt
Geplaatst: 6 november 2015

HELMOND – Een motie van Helder Helmond over ‘ondernemers in de oude bieb’ is donderdag 5 november 2015 unaniem aangenomen door de Helmondse gemeenteraad bij de vaststelling van de Begroting 2016. De al meer dan 5 jaar leegstaande bibliotheek aan de Markt krijgt nu hopelijk snel een herbestemming. En dat past dadelijk prima bij de binnenkort te maken nieuwe plannen voor het centrum van Helmond. Helder Helmond, een mensenpartij met een warm hart voor Helmond, is vooral blij dat de motie ook de inwoners van Helmond oproept om met ideëen te komen voor een nieuwe invulling van de voormalige bibliotheek. “Dan worden de Helmonders zelf ook gehoord en dat vinden wij altijd enorm belangrijk”, stelt voorman Michael Rieter van Helder Helmond. Helder Helmond denkt zelf bijvoorbeeld aan startende ondernemers met een winkel of boetiek maar ook een markthal zou iets moois kunnen zijn.

 

HELDER HELMOND: raad buitenspel bij sluiting wijkhuis De Terp!

Geplaatst: 4 november 2015

HELMOND – Aan de leden van raad en B&W

van de gemeente Helmond

Helmond, 3 november 2015.

Betreft: voorgenomen sluiting wijkhuis De Terp

 

Geachte leden van raad en college,

beste dames en heren,

 

Verbijsterd, teleurgesteld en boos is Helder Helmond dat de raad geheel buitenspel is gezet v.w.b. de voorgenomen sluiting van wijkhuis de Terp in Helmond Noord. Volgens Helder Helmond is het aan de raad om te besluiten of en zo ja welk wijkhuis gesloten gaat worden in het kader van de voorgenomen bezuinigingen op de wijkaccommodaties. Dat is telkens gesteld in o.a. de commissie-vergadering van 13 juli als in de bewonersavond van 31 augustus. Maar het is van meet af aan de inzet van het college geweest om te gaan voor wijkhuis De Terp. O.a. Helder Helmond heeft in de commissie-vergadering van 13 juli nadrukkelijk gesteld dat een belangrijk, zo niet het belangrijkste, criterium zou moeten zijn de sociaal-wenselijkheid van het hebben c.q. houden van een wijkhuis in een bepaalde buurt of wijk. Juist De Terp is wat Helder Helmond betreft dan ook een wijkhuis wat je dient te koesteren! Door van meet af aan als optie De Terp echter te noemen was dit wijkhuis van meet af aan ten dode opgeschreven. Wij vinden dit een verwerpelijke manier van werken en politiek bedrijven! Helder Helmond heeft van begin september af aan via de koninklijke weg aangestuurd op een behandeling van wezenlijke criteria in een extra-vergadering van de commissie Maatschappij. Ons verzoek is door het Presidium op 17 september gehonoreerd maar echter geblokkeerd door de wethouder. Waar is de kaderstellende bevoegdheid van de raad in dit dossier gebleven? Helder Helmond roept dan ook alle partijen in de raad op om zich massaal te verzetten tegen het totaal sociaal-onwenselijke voornemen tot sluiting van wijkhuis de Terp. De Terp is namelijk ook nog eens groot genoeg om alle activiteiten van Helmond-Noord te huisvesten waar De Boerderij nu al (nagenoeg?) vol is. Komt bij dat een leegstaande Terp niet of nauwelijks valt te verkopen of verhuren en juist de Boerderij makkelijk(er) om te bouwen is tot bijvoorbeeld woningen. In afwachting van een reactie verblijven wij.

Met heldere groeten namens de leden van de fractie,
Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond.

 

10 jaar HELDER HELMOND: Hans van Hek schutter van de dag

Geplaatst: 18 oktober 2015

HELMOND – Zaterdag 17 oktober vierden de leden van Helder Helmond het 10-jarig jubileum. Precies 10 jaar geleden werd de oprichtingsakte ondertekend door de toenmalige voorzitter Thea van Dulmen en penningmeester Noortje van Luytelaar. Beide ‘oermoeders’ van de vereniging waren uitgenodigd als speciale gasten. Het feest werd gehouden bij de oudste nog actieve vereniging van Helmond, bij Schutsgilde St.Catharina Helmond uit 1401 op Binderen. Uiteraard werd er ook geschoten. Bij het 198steschot was het lid Hans van Hek de gelukkige om het laatste stuk van de houten vogel uit de schutsboom naar beneden te halen waardoor hij schutter van de dag werd. De totaal verraste winnaar kreeg  een bos oranje bloemen uit handen van de voorzitter van Helder Helmond Michael Gubbels. Daarna werd hem door oude deken Ron Peters van het gilde een fraai kleinood, in de vorm van een radje hèt teken van St.Catharina, op zijn revers gespeld; een waar collectors-item! Daarna kreeg hij nog een vendelhulde van 2 vendeliers. Na afloop werd door de aanwezigen nog een heerlijk chinees buffet genuttigd en natuurlijk geproost op de jubilaris.

 

HELDER HELMOND: fietstocht zondag 4 oktober
Geplaatst: 25-9-2015

HELMOND – Zondag 4 oktober houdt Helder Helmond – bij droog weer! – haar jaarlijkse fietstocht voor zowel leden als belangstellenden. Dé Helmondse politieke partij doet dit al jaren in het kader van de autovrije zondag die in september weer is gehouden. En uiteraard dragen we zo een bescheiden steentje bij aan een helder milieu. Vanwege dierendag verzamelen we dit maal in de Warande nabij het dierenpark/hertenkamp. Daar zullen we om 12.00 uur (twaalf uur) stipt vertrekken. Einde uiterlijk 16.00 uur (vier uur). Wie haar of zijn fiets en/of zichzelf zo origineel mogelijk oranje kleurt, maakt kans op een leuke prijs! Deelname is gratis.

 

HELDER HELMOND feliciteert 90.000ste inwoonster Jill Kuijpers

Geplaatst: 24-9-2015

Helder Helmond feliciteert baby Jill Kuijpers als nieuwe inwoonster van Helmond! Met de geboorte van Jill heeft de gemeente Helmond de ‘magische ‘ grens van 90.000 inwoners bereikt. Het werd onlangs al in de wandelgangen verteld dat die grens binnen afzienbare tijd, en wel dit jaar nog, zou worden bereikt. En dat is dan nu ook daadwerkelijk het geval. Uiteraard feliciteren wij ook de trotse ouders.

 

Bestuur HELDER HELMOND kiest Michael Gubbels als voorzitter
Geplaatst: 30-6-2015

Tijdens de bestuursvergadering van dinsdagavond 30 juni heeft het bestuur unaniem Michael Gubbels gekozen als
nieuwe voorzitter van Helder Helmond. De 25 jarige Michael Gubbels was al 2e penningmeester. Bij de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 mei zijn 6 van de 7 bestuursleden, die per 14 oktober 2014 het interim-bestuur vormden, officieel benoemd tot bestuurslid. Naast Michael Gubbels, zijn dat Martha Smit, vice-voorzitter, Martien van den Hoven, secretaris, Jan Dirks, penningmeester en Jack Bijsterveld en Michael Rieter als algemeen bestuurslid. Nieuw in het bestuur werd Anne Caris gekozen eveneens als algemeen bestuurslid. Afscheid werd toen genomen van interim-voorzitter Harrie Heinemans. Tevens bepaalde de ALV dat Jolanda Kampert (oud-voorzitter) officieel benoemd werd tot notuliste.

 

HELDER HELMOND  neemt deel aan de 1e Drakenbootraces
Geplaatst: 1-6-2015

In het weekend van 13 en 14 juni vinden op het kanaal in Helmond de eerste Drakenbootraces plaats tijdens het Drakenbootfestival.

Op zaterdag varen 32 teams van bedrijven tegen elkaar in originele drakenboten en op zondag is de beurt aan de Helmondse buurten, vriendenclubs en verenigingen. De opbrengst van het evenement is bestemd voor goede doelen voor de jeugd van Helmond: Kinderafdeling van het Elkerliek, JIBB en Stichting Leergeld.

Helder Helmond  heeft zich met een team ingeschreven voor deelname aan de races en natuurlijk is het leuk als daarbij zoveel mogelijk supporters bij zijn om hen aan te moedigen en hopelijk te delen in de feestvreugde. Een drakenboot is 12,5 meter lang, ruim 1 meter breed en versierd met een drakenkop en -staart. Een team bestaat 16 roeiers en 1 trommelaar. De organisatie zorgt voor goede boten en een ervaren stuurman zodat het een gezellige maar ook veilige wedstrijd wordt. Een drakenboot met volledige bemanning kan een snelheid bereiken van ongeveer 17 km per uur en vaart over een afstand van 250 meter.

 

Wereldmarkt: Op zaterdag en zondag wordt aan de oevers van het kanaal een gezellige wereldmarkt georganiseerd met creatieve producten uit de gehele wereld.
Ook zijn er allerlei optredens voor jong en oud en attracties speciaal voor kinderen. Op veel plaatsen staan stands voor een hapje en een drankje en kun je op een gezellig terras genieten van de drukte van alle activiteiten. De toegang voor deze activiteiten is gratis, met uitzondering van het muziekfeest op zondagavond.

Drakenboot,The Party
Na afloop van de races op zaterdag barst om 19.00 uur een groot muziekfeest los met optredens van Wipneus en Pim en De Heeren Van. Tot in de kleine uurtjes kun je genieten van swingende muziek en de gezellige sfeer van deelnemers, supporters en muziekliefhebbers.

Op zondag wordt het festival afgesloten met een spectaculair optreden van Rowwen Heze en Memphis Maniacs. Tickets voor dit unieke optreden zijn te koop via de website van het Drakenbootfestival. www.drakenbootfestival.nl/helmond.

 

Volg alle nieuws over het Drakenbootfestival op Facebook: Drakenbootfestival Helmond!

 

In dankbare herinnering aan Annemie Vogels.
geplaatst: 15 mei 2015

 

HELMOND – Vandaag hebben we afscheid genomen van Annemie Vogels. Afgelopen week overleed ze op 68-jarige leeftijd. Annemie was een heel bijzonder mens die van het begin af lid was van Helder Helmond. De laatste paar jaar had ze last van Alzheimer. Door haar kwam ik zodoende bij de dagbesteding voor jong-dementerenden De Landrijt in Eindhoven terecht waar ik twee maal met de deelnemers over politiek heb gesproken. Ook had ze veel baat bij het beoefenen van Taoïstische Tai Chi in Helmond. Het was Annemie die haar vereniging in contact met Helder Helmond bracht. Daardoor konden wij de gemeente overtuigen dat men geen geld en geen subsidie nodig had maar louter medewerking om te komen tot een eigen centrum voor de Taoïschtische Tai Chi in Helmond. En dat is er ook gekomen en het is zelfs het landelijk centrum geworden. Met dank aan Annemie! Wij wensen haar zoon en haar partner en naaste familie heel veel sterkte met dit grote verlies. Annemie je zult altijd een plek in onze harten behouden. Namens leden, bestuur en fractie,

Michael Rieter, fractievoorzitter.

 

WAAR GAAN ORGELS NAAR TOE NA SLOOP GAVIOLIZAAL?

geplaatst 1 april 2015 (géén grap!)

 

HELMOND – Naar aanleiding van de vragen die Helder Helmond stelde, voorafgaand aan de maandelijkse raadsvergadering op  dinsdag 31 maart, vertelde wethouder Stienen dat de Gavilizaal binnen niet al te lange tijd zeker plaats zal moeten maken voor woningbouw. De kans dat dat al per 1 januari 2016 zal zijn, lijkt klein. Maar wanneer dat precies wèl het geval zal zijn, is vooralsnog ook nog onduidelijk. Volgens Stienen is het nog steeds de visie van dit college om de orgels voor Helmond te behouden. Er wordt al gezocht naar een nieuwe lokatie die wellicht met één of meerdere andere musea gedeeld kan gaan worden.