Archief 2017

1VN-VERDRAG HELMOND BEREIKBARE STAD

Tijdens de behandeling van de begroting 2018 van de gemeente Helmond op donderdag 2 november heeft Helder Helmond een motie ingediend om Helmond voor iedereen goed toegankelijk te maken. De motie werd door het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) als zeer sympathiek beschouwd. Om de motie te kunnen uitvoeren wordt deze aangehouden om deze te vertalen naar een of meerdere heldere voorstellen. Wordt vervolgd!

HANDEN AF VAN SPEELHUISPLEIN!

Aan de Gemeenteraad en B&W

van de gemeente Helmond

Helmond, 28 oktober 2017.

Betreft: Handen af van Speelhuisplein!

Geachte leden van de raad en college,

beste dames en heren,

Met verbazing vernamen wij gisteren in het ED het voornemen om de naam van het huidige Speelhuisplein te verhuizen naar Theater Speelhuis en het huidige Speelhuisplein te vernoemen naar Piet Blom. Bekomen van deze verbazing klimmen wij nu in de pen om ons ongenoegen daarover te uiten en er voor te pleiten dat de naam Speelhuisplein blijft waar die nu is! Vorig jaar verzocht Helder Helmond nog te onderzoeken of het misschien wijzer was om het nieuwe theater in de kerk een andere naam te geven dan ‘theater Speelhuis’. De reden daarvoor was met name gelegen dat de naam ‘Speelhuis’ nadrukkelijk verwees naar het iconische kunstwerk van architect Piet Blom EN kunstschilder Har Sanders!, dat in december 2011 door brand werd verwoest. Het huidige Speelhuisplein verwijst nu terecht naar die plek waar dit iconische monument heeft gestaan! Sterker nog, de bijna gesloten kring van paalwoningen zijn een directe herinnering als een spiegelbeeld van dit vermaarde iconische gebouw! Dat het nieuwe Speelhuis ook de naam Speelhuis blijft houden is een op zich geweldige manier om de naam Speelhuis tot in lengte van jaren voor ook het nieuwe theater te handhaven. Maar dat is voor Helder Helmond geen enkele reden om de naam van het huidige Speelhuisplein te laten verhuizen! Het is in de beleving van Helder Helmond zelfs een vorm van karaktermoord! Daar komt bij dat ’t Speelhuis’ nu juist een gezamenlijk kunstwerk was van zowel architect Piet Blom (paalwoningen) en kunstschilder Har Sanders (markante ‘tentdoek’ grote zaal). De naam Piet Blomplein zou dus geen recht doen aan het feit dat nadrukkelijk ook Har Sanders van ’t Speelhuis’ was.

Laten we met zijn allen een andere naam voor het plein bij het nieuwe theater in de kerk verzinnen en het huidige Speelhuisplein laten waar het nu ligt!

In afwachting van een hopelijk positieve reactie.

Met heldere groeten,

 

Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond.

HELDER HELMOND FELICITEERT ORANJE LEEUWINNEN

De Oranje leeuwinnen van Helder Helmond, Alexandra, Alice, Anne, Annemie, Annie, Annie, Betsie, Cisca, Diny, Francien, Friedel, Gerry, Jolanda, Kitty, Loes, Maartje, Martha, Mieke, Monique, Ria, Rita, Tiny en Yolande, feliciteren dé Oranje Leeuwinnen met het behalen van het Europees Kampioenschap!

Uiteraard zijn het ook de Oranje leeuwen van Helder Helmond die onze Oranjevoetbalvrouwen feliciteren met het behaalde succes!

Helder Helmond gaat er van uit dat dit succes een enorme stimulans gaat geven aan het vrouwenvoetbal in Nederland in het algemeen maar in het bijzonder voor Helmond! Na 29 jaar, in 1988, waren het onze Oranje Leeuwen met o.a. onze Helmondse trots Bery van Aerle in de basis die Europees Kampioen werden, eindelijk een tweede Europees kampioen voor Nederland! Nogmaals van harte proficiat.