post

Nieuw algemeen bestuurslid: Berry Smits

Afgelopen weken hebben we de samenvoeging (Helder Helmond -Helmond Aktief) afgerond. De partijen gaan samen in een vereniging en onder de naam Helder Helmond de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in. Berry Smits zal dit proces begeleiden als algemeen bestuurslid. Berry, geboren op 4 augustus 1951, is al vanaf 1994 actief in de Helmondse politiek. Dit tijdens de opstart van Helmondse Belangen. Vanaf november 2014 aangesloten bij Helmond Aktief en nu dus lid bij Helder Helmond. Gepensioneerd sinds 5 mei 2017, maar niet gestopt in het verenigingsleven. Integendeel. Berry heeft diverse nevenactiviteiten zoals voorzitter en lid buurtpreventie buurtvereniging Apostelwijk, Secretaris Gilde St. Antonius Abt Mierlo-Hout, voorzitter Huurdersvereniging Wocom Helmond en secretaris bij de dierenambulance. Een brok ervaring dus wat het bestuur van Helder Helmond komt versterken. Welkom Berry!

Terugkijken vierde online buurtcafé Helder Helmond

Donderdag 6 mei hield Helder Helmond alweer haar vierde online buurtcafé. En ditmaal live vanuit de studio van DitisHelmond. Met als hoofddoel: de politiek laagdrempelig met de Hellemonders te bespreken. De buurt in om te buurten. En het was wederom een geslaagde avond. De aanwezige leden maar ook diverse geïnteresseerde Hellemonders konden via facebook meepraten, meedenken, vragen stellen maar ook hun hart luchten bij de fractie van Helder Helmond. We hebben het vooral over het laatste politieke nieuws in Helmond gehad. Zo werd uitvoerig gesproken over deelmobiliteit, de orgelman in het centrum en de problematiek rondom de Zonnevelden in Stiphout. De avond werd ditmaal ludiek afgesloten door Sonja Adriaansen van Haw ut Hellemonds met een skon Hellemonds verhaal. We kijken terug op een mooie avond. Je kunt de avond terugkijken via onderstaande link.

post

Opheldering gevraagd enquête zonnevelden Stiphout

Samen met het CDA heeft Helder Helmond andermaal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Helmond. Eerder stelden deze fracties al schriftelijke vragen, maar de onlangs gehouden commissievergaderingen, alsmede de enquête die op dit moment in Stiphout loopt gaven aanleiding om het college nogmaals te bevragen. ”Ditmaal een zeer lange lijst met vragen omdat er steeds meer vragen opkomen”, aldus de beide fracties. Het college van B&W heeft 30 werkdagen om de vragen van een reactie te voorzien. Lees onderstaand de vragen terug.

Schriftelijke vragen Zonnevelden Stiphout CDA en HH 04.05.2021
post

Online buurtcafé Helder Helmond 6 mei

HELMOND – Donderdag 6 mei 2021 wordt weer het “Buurtcafé Helder Helmond” gehouden. Wederom digitaal via facebook vanuit de studio van DitisHelmond. Het hoofddoel van ons buurtcafé blijft hetzelfde: de politiek laagdrempelig met de Hellemonders te bespreken. Niet alleen met leden maar ook met de geïnteresseerde inwoners van Helmond. Meepraten? Meedenken? Vragen stellen? Je hart luchten? Het kan allemaal bij dit online buurtcafé door uw vragen en opmerkingen te plaatsen via sociale media. We hebben het vooral over het laatste politieke nieuws in Helmond. Er wordt daarnaast kort ingegaan op onze ingezette fusie en zal een aantal nieuwe gezichten zich voorstellen. Uiteraard is er eerst en vooral ook gelegenheid om de input van vanuit de inwoners te bespreken. Sonja Adriaansen van Haw Ut Hellemonds zal de avond ludiek afsluiten. Aanvang om 20.00 en deelname uiteraard gratis!

post

Vandaag staan we stil bij onze vrijheid

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van onderdrukking. Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. 5 mei is ook de dag waarop we ons bezinnen op onvrijheid elders in de wereld. Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat er een einde kwam aan oorlog in de wereld; er is daarna wereldwijd nog geen dag geweest zonder oorlog. Op veel plaatsen in de wereld lijden mensen nog dagelijks onder gewapende conflicten en de schending van mensenrechten. Ook hier staan we op Bevrijdingsdag bij stil.
post

Column martijn: rouwcentrum midden in je wijk?

Een rouwcentrum midden in het centrum van Miero-Hout. Moet je dat wel willen? De nieuwste column van raadslid Martijn Rieter. Daarin blikt hij kort terug op het buurtcafé van vorige week en gaat hij dieper in op het voorval van het rouwcentrum. Martijn schrijft regelmatig een column voor De Weblog van Helmond en weekkrant De Loop. Klik hier om zijn volledige column te lezen. We zijn als Helder Helmond natuurlijk benieuwd wat u van deze column vindt. Laat een reactie achter via de Weblog van Helmond.

Column rieter rouwcentrum midden in de wijkk
post

Opheldering gevraagd dossiervorming gedupeerde Helmonder

Een inwoner van Helmond, is ernstig gedupeerd doordat het leerling dossier van haar dochtertje reeds in de jaren 2018 t/m 2020 veel fouten bevatte. Waaronder privacy gevoelige gegevens van de moeder die terecht zijn gekomen bij haar ex. partner welke nu juridisch tegen haar gebruikt worden. Tevens is dit foutief dossier de basis geweest voor een melding bij Veilig Thuis (VT). Inmiddels is deze melding ingetrokken en is er een nieuwe melding gedaan waarin nog steeds veel fouten zitten. Ook het opgeschoonde dossier bevat nog veel fouten. Raadslid Martijn Rieter is in gesprek gegaan met de betrokkenen en vraagt om opheldering om het mogelijk disfunctioneren van de Openbare Basisschool Brandevoort. Lees onderin de volledige brief terug.

brief fouten bij dossiervorming gedupeerde inwoner
post

Schriftelijke vragen Zonnepark Stiphout in de herkansing

Helder Helmond heeft voor de 3e keer schriftelijke vragen gesteld over de onrust als gevolg van de plannen een zonneweide te ontwikkelen in Stiphout. Wij hechten veel waarde aan helderheid in dit vraagstuk. Zeker nu wethouder Maas te kennen heeft gegeven de regie te gaan voeren inzake deze enorme zonneweide aan de rand van onze stad. Tot op heden zijn de antwoorden van het college ontwijkend, onduidelijk, suggestief en niet sluitend. Daarom heeft onze fractie deze maal vragen die simpelweg met een ja of nee beantwoord kunnen worden. Wij hopen op deze manier wel een antwoord te krijgen van het college.

brief aanvullende vragen zonnevelden stiphout (3)
post

Terugkijken derde online buurtcafé Helder Helmond

Donderdag 22 april hield Helder Helmond alweer haar derde online buurtcafé. En ditmaal live vanuit de studio van DitisHelmond. Met als hoofddoel: de politiek laagdrempelig met de Hellemonders te bespreken. De buurt in om te buurten. En het was wederom een geslaagde avond. De aanwezige leden maar ook diverse geïnteresseerde Hellemonders konden via facebook meepraten, meedenken, vragen stellen maar ook hun hart luchten bij de fractie van Helder Helmond. We hebben het vooral over het laatste politieke nieuws in Helmond gehad. Zo werd uitvoerig gesproken over de nieuwe XL-priklocatie aan de Haverdijk, onze ondernemers in het centrum, de problematiek rondom de Zonnevelden in Stiphout en het Helmondse afvalbeleid. De avond werd ditmaal ludiek afgesloten door René van de Westerlo met een skon Hellemonds verhaal. We kijken terug op een mooie avond. Je kunt de avond terugkijken via onderstaande link.