post

Martijn Rieter nieuwe fractievoorzitter Helder Helmond

Martijn Rieter is per heden de nieuwe fractievoorzitter van Helder Helmond. De volkspartij lichtte burgemeester Blanksma hierover per brief in.

Als commissievoorzitter heeft Martijn al jaren zitting in het presidium en ook schoof hij als vicefractievoorzitter al regelmatig aan bij overleggen van fractievoorzitters. Mede hierom heeft de fractie van Helder Helmond unaniem het vertrouwen in hem uitgesproken. Martijn zal in ieder geval tot het samengaan van de fracties Helder Helmond, Helmond Aktief en Bach Plus de autonome fractie Helder Helmond leiden.

post

Denk mee over onze mooie stad!?

Denk mee over onze mooie stad⁉️🧡

Wat vindt u belangrijk dat er in ons verkiezingsprogramma moet komen staan? Maar nog beter: Wat denkt u wat de Helmonder belangrijk vindt wat we echt niet kunnen missen in ons verkiezingsprogramma. Wat gaat goed in Helmond en wat kan beter? Hoe concreter, hoe beter. Na het verzamelen van alle input zullen we zoveel als mogelijk meenemen in het programma. Dus laat van je horen en denk mee over het nieuwe verkiezingsprogramma van Helder Helmond.

Input kun je sturen naar 👉 stemhelderhelmond@gmail.com 👈
post

Helder Helmond eert onze veteranen

Vandaag is het Nederlandse veteranendag. Op deze dag danken we onze veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede. Nu en in het verleden. Ook in Helmond is er aandacht voor veteranen. Zo is er op initiatief van Helder Helmond een witte anjer perkje aangelegd in Helmond-Oost. Wij dragen vandaag de witte anjer. U toch ook?

post

Opzegging lidmaatschap HH Michael Rieter

Zoals u mogelijk in de media heeft gelezen of op andere wijze kennis van genomen, heeft dhr. Michael Rieter sr, mede oprichter Helder Helmond en boegbeeld, zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang van woensdag 2 juni, opgezegd. Ondanks dat bekend was dat het een en ander speelde, kwam dit bericht toch nog enigszins verrassend. We betreuren in absolute zin het besluit van Michael maar moeten dit desondanks
ook respecteren. We wensen hem vanaf deze plaats veel succes met zijn verdere politieke inzet voor onze gemeente. Jammer genoeg niet meer onder de vlag van Helder Helmond. De gezamenlijke fracties van Helder Helmond, Helmond Aktief en Bach Plus hebben in een extra bijeenkomst
om maandag 7 juni besloten om de ingezette weg naar een gezamenlijke fractie op 1 oktober verder voort te zetten. Dit op dezelfde gedreven en enthousiaste wijze zoals zij dit na de samenvoeging van politieke verenigingen d.d. 1 februari tot op heden, hebben opgestart. Daar bestaat geen twijfel over. Verder heeft het bestuur besloten om vanavond 16 juni aanvang 19.30 uur een extra ledenvergadering uit te schrijven om de situatie zo nodig nog nader te duiden. Deze bijeenkomst is alleen voor leden.

persbericht michael
post

Terugkijken vijfde online buurtcafé Helder Helmond

Woensdag 9 juni hield Helder Helmond alweer haar vijfde online buurtcafé. Wederom live vanuit de studio van DitisHelmond. Met als hoofddoel: de politiek laagdrempelig met de Hellemonders te bespreken. De buurt in om te buurten. We kijken terug op een geslaagde avond. De aanwezige leden maar ook diverse geïnteresseerde Hellemonders konden via facebook meepraten, meedenken, vragen stellen maar ook hun hart luchten bij de fractie van Helder Helmond. We hebben het vooral over het laatste politieke nieuws in Helmond gehad. Kijk hier het buurtcafé in zijn volledigheid terug.

post

Berkendonk wordt toegankelijker!

Berkendonk is de Costa van Helmond en zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Op dit moment is Berkendonk niet toegankelijk voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Daarnaast zijn er geen goede toiletvoorzieningen die toegankelijk zijn. Daarom dat raadslid Alexandra Koolen van Helder Helmond afgelopen raadsvergadering een motie heeft ingediend. De motie verzoekt het college om Berkendonk toegankelijker te krijgen. Er worden in de motie een aantal voorbeelden genoemd die je ook terugziet in de afbeelding. Zoals een rolstoelpad realiseren tot aan het water of het aanbieden van rolstoelen met luchtbanden. Deze zouden bijvoorbeeld in bruikleen kunnen worden genomen waardoor het strand geen belemmering meer is voor mensen in een rolstoel. Gehandicapten Overleg helmond, ORO en Helmond Toegankelijker worden in dit proces betrokken. De motie is unaniem aangenomen. Lees onderin de volledige motie terug.

motie berkendonk pdf