post

Plus in de bus mag van gemeente Primera niet helpen!

Supermarkt de Plus in winkelcentrum de Bus mag van de gemeente Helmond geen hulp bieden aan de Primera! Het leek zo’n mooi voorbeeld van lokale ondernemers in een wijkwinkelcentrum die elkaar de coronacrisis door helpen. Om de gelockdownde Primera te steunen legde Plus-baas Bouwens kalenders en agenda’s van de buren in zijn supermarkt. Maar dat mag dus niet. Van de gemeente Helmond moet de verkoop worden gestaakt. Bouwmans zei eerder in het Eindhovens Dagblad dat hij niet van plan was zijn supermarkt vol te leggen met ‘vreemde’ spullen. Hij wilde zijn collega alleen afhelpen van een paar artikelen die anders nooit meer verkocht zouden kunnen worden. Collega-raadslid Berry Smits van Helmond Aktief was onaangenaam verrast van deze berichtgeving en vroeg om opheldering bij het college. Helder Helmond is het eens met deze oproep en betreurt deze actie van het college. Zeker in deze zware tijd waar MKB-ers het hoofd moeilijk boven water kunnen houden is dit wel heel ver gezocht.

post

Reactie college participatie-traject zonnevelden Stiphout

Juni 2020 is de visie zonnevelden en zonnedaken vastgesteld. Kort daarna is op 24 september een vergunningsaanvraag gedaan door het bedrijf Solarcentury. Deze aanvraag heeft geresulteerd in grote onrust in de wijk Stiphout. In de raadsvergadering van 30 juni 2020 heeft Helder Helmond al aangegeven dat wij niet willen dat tegen de zin in van omwonenden zonnevelden erdoor worden geduwd. Ook hebben we aangegeven dat er zorgen zijn over het grijze gebied dat kan ontstaan over draagvlak. Begin december heeft Helder Helmond daarom om opheldering gevraagd. Uit de reactie van het college blijkt dat de gemeente zichzelf beperkt tot vergunningverlener met betrekking tot het uitvoeren van een participatietraject. Wat neerkomt dat de participatie volledig wordt uitgevoerd door de initiatiefnemer (Solarcentury). Helder Helmond maakt zich zorgen of dit gedegen gebeurt en wil zekerheden dat er geen ‘slager keurt haar eigen vlees’ proces gaat voltrekken. Verder valt op uit de beantwoording dat als de aanvrager van een vergunning (Solarcentury) geen inwoners, bedrijven en organisaties heeft betrokken, er dan geen grond is om de aanvraag buiten behandeling te laten. Met andere woorden, ook zonder een participatietraject kan een aanvraag getoetst worden. Natuurlijk controleren we als gemeente het proces, maar gezien het feit dat dit niet volledig geborgd is baart dit Helder Helmond zorgen! Wordt vervolgd! Lees onderin de volledige antwoordbrief terug van het college.

VA 70 HH Aanvullende vragen zonnevelden Stiphout
post

Stem Nei Skoen uit Helmond naar Appeltje van Oranje

Nei Skoen uit Helmond is genomineerd voor een Appeltje van Oranje. Er zijn veertig genomineerden voor de prijs, die elk jaar wordt uitgereikt door het Oranje Fonds. Het thema is dit jaar Mentale Kracht. Nei Skoen helpt mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid. Volgens Helder Helmond verdient Nei Skoen een Appeltje van Oranje! Op moment van schrijven hebben ze een dikke 400 stemmen. Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat dat er een stuk meer worden!

Stem hier op Nei Skoen! Er kan tot 20 januari gestemd worden.

post

Terugkijken tweede online buurtcafé Helder Helmond

Afgelopen woensdag was het weer zover. Het tweede Online Buurtcafé Helder Helmond. Deze keer niet in een wijkhuis wat u van ons gewend bent, maar online via facebook vanuit onze eigen fractiekamer. De verschillende onderwerpen die aan bod gekomen zijn: Lokale ondernemers, Afvalbeleid, Groenonderhoud en onze Helmondse geschenken vanuit de gemeente. Met dank aan DitisHelmond hebben we online buurtcafé opgenomen. Heeft u nog opmerkingen over 1 van de onderwerpen, schroom dan niet en laat het ons weten. U kunt ons persoonlijk benaderen of via mailadres: stemhelderhelmond@gmail.com

post

College stemt motie weg om lokale ondernemers te steunen

Opmerkelijk nieuws! Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft het college een motie weggestemd die opriep om kerst- en personele geschenken voortaan bij Helmondse ondernemers in te kopen. Juist in de coronacrisis had de gemeente het goede voorbeeld moeten geven en de lokale middenstand maximaal moeten steunen. Daar is inmiddels door het college sorry voor gezegd en toegezegd dat volgende jaren een ”maximale inspanning” kan worden verwacht. Een maximale inspanning… Wat hebben de ondernemers daar aan. Met het wegstemmen van deze motie laat het college keihard onze ondernemers in de steek. En dat op het moment dat onze lokale ondernemers het zo erg moeilijk hebben.

post

Treurwilg achter stadskantoor kan niet verplaatst worden

De treurwilg die achter het stadskantoor staat wordt toch gekapt. De benodigde omgevingsvergunning, is inmiddels aangevraagd en ook verleend. Helder Helmond wilde graag dat de boom behouden bleef en eventueel verplaatst zou worden. Daar stelde de fractie schriftelijke vragen over aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het antwoord: “Niet mogelijk”. Lees de argumentatie in onderstaande brief.

De omgevingsvergunning is op 10 december gepubliceerd op de gemeentepagina en de website van de gemeente, op dat moment is ook de bezwaartermijn van zes weken gestart. Die termijn loopt 21 januari 2021 af. Stichting Natuurvanvroeger Nu heeft bij de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch al bezwaar aangetekend tegen het verlenen van deze vergunning.

VA 67 HH Behoud treurwilg achter stadskantoor-gecomprimeerd
post

Petitie: Verlaag de afvalstoffenheffing gemeente Helmond

De eerste week van het nieuwe afvalbeleid zit erop. Helder Helmond blijft zich hiertegen verzetten. We hebben totaal geen vertrouwen in Diftar en je ziet in andere gemeentes wat voor een grote chaos dat veroorzaakt. En in Helmond werd er al veel afval gedumpt. We en omarmen juist het initiatief van onze inwoners waarmee ze de gemeente oproepen om het beleid te herzien. De petitie luidt:

”Verlaag de afvalstoffenheffing gemeente Helmond”

”De inwoners van de gemeente Helmond zeggen NEE tegen de nieuwe plannen omtrent afvalstoffenheffing. Zeg NEE tegen de abrupte verhoging van de afvalstoffenheffing en verlaging van het standaard “gratis” lediging momenten. Zeg ook NEE tegen de nieuwe regels van de milieustraat en de kosten ervan! Weer typisch een nieuwe regel die zo door geduwd word, terwijl velen het er niet mee eens zijn.”

Deze petitie is al bijna 5000 keer ondertekend. Klik hier om de petitie te tekenen.

post

Online buurtcafé Helder Helmond 13 januari

Meepraten? Meedenken? Vragen stellen? Je hart luchten?
ONLINE BUURTCAFÉ HELDER HELMOND 13 JANUARI

Woensdag 13 januari 2021 wordt weer het “Buurtcafé Helder Helmond” gehouden. Wederom digitaal via facebook vanuit onze eigen fractiekamer. Het digitaal samenkomen was even aftasten in het begin, maar de fractie heeft zoveel positieve reacties ontvangen dat we er graag een vervolg aan willen geven. Het hoofddoel van ons buurtcafé blijft hetzelfde: de politiek laagdrempelig met de Hellemonders te bespreken. Niet alleen met leden maar ook met de geïnteresseerde inwoners van Helmond. Meepraten? Meedenken? Vragen stellen? Je hart luchten? Het kan allemaal bij dit online buurtcafé door uw vragen en opmerkingen te plaatsen via sociale media. We hebben het vooral over het laatste politieke nieuws in Helmond. Daarnaast kijken we vooruit naar wat er in 2021 op ons politieke pad zal komen. Uiteraard is er eerst en vooral ook gelegenheid om de input van vanuit de inwoners te bespreken. Dus u kunt al uw vragen en opmerkingen over de Helmondse politiek bij ons kwijt. Louis van de Werff van Haw Ut Hellemonds zal de avond ludiek afsluiten. Aanvang om 20.00 en deelname uiteraard gratis!

post

Helder Helmond wenst u een Skôn 2021!

Helder Helmond wenst u een Skôn 2021!

Op zijn zachtst gezegd een bijzonder jaar, dat we waarschijnlijk nooit zullen vergeten. Op de eerste 2 ½ maanden na, heeft 2020 volledig in het teken van de Coronacrisis gestaan. Hoewel de eerste berichten uit China al dateerden van december 2019, dachten vele landen, waaronder ook Nederland, het zal allemaal wel niet zo´n vaart lopen. Maar het liep heel anders…………. Helmond zat begin maart al bij de eerste 10 steden in Nederland waar een paar mensen het virus hadden opgelopen. Inmiddels, nu, op deze laatste dag van 2020, weten we wel beter…… V.w.b. de jaarlijkse sterftecijfers, zijn er nog nooit zoveel meer mensen overleden dan sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, ruim 75 jaar geleden. Aanvankelijk leek het virus bijna alleen maar oudere mensen te treffen, vaak 80/plussers, die ook nog eens vaak een of meerdere al zogenaamde onderliggende aandoeningen hadden. Maar inmiddels weten we dat iedereen, nu zelfs veel meer jongere mensen, het virus kunnen oplopen. Ruim 9 maanden al, hebben we met zijn allen een compleet ander leven gekregen. Anderhalve meter afstand houden, elkaar niet mogen omhelzen, géén handen geven, thuis werken, eerst een intelligente lockdown, nu een harde lockdown, eenzaamheid in verpleeghuizen, mensen die zonder familie om zich heen overlijden, horeca dicht, scholen maanden gesloten, vergaderen via internet, alleen essentièle winkels open, ga zo maar door. Ook wij als Helder Helmond hebben dat ervaren. Graag hadden we afgelopen oktober ons 15 jarig jubileum willen vieren met een feestje. Gelukkig hebben we onze leden mogen verrassen met een kleine attentie, een Hellemonds bierpakket met o.a. een Helder Helmond glas. We hebben ook in de korte tussen periodes, die er gelukkig ook waren, en dat er toch wat meer mocht, o.a. een ledenvergadering met elkaar kunnen houden op 28 augustus. Uiteraard nadrukkelijk rekening houdend met o.a. de anderhalve meter afstand. Maar géén BBQ. Géén deelname aan de jaarlijkse drakenbootrace. En zo zullen we begin volgend jaar ook géén traditionele nieuwjaarsbijeenkomst kunnen houden. Maar laten we hopen, immers ´hoop doet leven´, dat 2021 weer wat beter mag worden. Maar waarschijnlijk zal het allemaal wel wat anders worden. Misschien zelfs wel zal moeten worden. We wensen jullie allen een zo gezond mogelijk nieuw jaar toe. Gr. Fractie en bestuur Helder Helmond