Afscheid Harrie Heinemans

Dit weekend hebben we afscheid moeten nemen van Harrie Heinemans. We verliezen in hem een zéér betrokken lid van het eerste uur. Harrie was bestuursvoorzitter in een bijzondere periode waarin hij ons op de politieke kaart heeft gehouden. Wij zullen hem altijd in ons hart dragen. Rust zacht Harrie!

Triest bericht: Harrie Heinemans overleden

We wisten dat hij heel erg ziek was maar zijn toch enorm geschrokken dat onze goede vriend

Harrie Heinemans

op 7 november, 74 jaar, is overleden. We verliezen in hem een zéér betrokken lid van het eerste uur. Hij was bestuursvoorzitter in een bijzondere periode waarin hij ons op de politieke kaart heeft gehouden. We wensen zijn zonen Toine en Paul en hun partners en hun kinderen heel veel sterkte.

Leden, bestuur en fractie Helder Helmond

.

Deze week herdenken we de moord op Samuel Paty


Deze week herdenken we de moord op Samuel Paty. Terreur na les over de vrijheid van meningsuiting. Laten we hem eren door pal voor het vrije woord te staan en te strijden tegen extremisten/fundamentalisten die onze vrijheid bedreigen. Vele scholen in Helmond stonden hierbij stil. Ook bij het ROC aan de Keizerin Marialaan, waar zowel de vlag half stok hing (zie foto) als een minuut stilte is gehouden. R.I.P. #SamuelPaty

Helder Helmond viert op bescheiden wijze haar 15-jarig jubileum!Helder Helmond, Helmond, Gemeente Helmond, 0492, Helmond Aktief,


De jubileumpakketten.

Helder Helmond heeft afgelopen zaterdag, 17 oktober 2020, haar 15-jarig jubileum gevierd. Door het coronavirus heeft dé lokale politieke partij haar jubileum niet groots kunnen vieren. De leden van Helder Helmond hebben daarom allemaal thuis een jubileumpakket mogen ontvangen. Alle leden konden op deze manier afzonderlijk van elkaar toch nog proosten op het 15-jarig jubileum. Mede-oprichtster Thea Martens en haar man (jarenlang lid) Martin Martens verkregen de eerste jubileumpakketten uit handen van raadsleden Michael en Martijn Rieter. Het was in eerste instantie het idee om een groot jubileumfeest te houden. Dit zal op een later moment alsnog gevierd gaan worden. Nog geen lid van Helder Helmond? Word lid en ontvang ook dit leuke jubileumpakket! Stuur dan uw gegevens op naar stemhelderhelmond@gmail.com


Mede-oprichtster Thea Martens en haar man (jarenlang lid) Martin Martens verkregen de eerste jubileumpakketten uit handen van raadsleden Michael en Martijn Rieter.

post

Podiumbijeenkomst coffeeshop in vorm van Webinar

Aanstaande dinsdag organiseert Gemeenteraad Helmond een podiumbijeenkomst over coffeeshops. Deze keer in de vorm van een webinar. Kijk en doe je ook mee? Dinsdag 29 september om 20.00 uur! Klik hier als je mee wil doen!

Tijdens een podiumbijeenkomst haalt de raad informatie op om een goed beeld te kunnen vormen van bepaalde onderwerpen. En om te horen wat er in de stad leeft. Deze keer geven drie deskundigen informatie over coffeeshops in relatie tot: criminaliteit en ondermijning,  gezondheid en het centrumgebied. Tijdens de webinar kun je via WhatsApp vragen stellen. Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. Wil je meer weten over de sprekers en het programma? Kijk dan hier.

post

Helder Helmond en Helmond Aktief onderzoeken een fusie

De leden van de politieke partijen Helder Helmond en Helmond Aktief hebben vorige week ingestemd met een intentieverklaring tot fusie. De uitslag van een onderzoek naar de meerwaarde van samenwerking moet einde van dit jaar definitief duidelijkheid geven. Voorafgaande aan dit besluit hebben de fracties van beide partijen deze zomer intensief gesproken over hun politieke agenda’s. Zij herkennen veel overeenkomsten. De partijen blijken in de praktijk vaak hetzelfde te denken over politieke thema’s die van belang zijn voor de Helmonders.

De gemeenteraad van Helmond kent momenteel vier lokale partijen waarvan drie in de oppositie. Deze versnippering in de gemeenteraad is volgens Helder Helmond en Helmond Aktief niet altijd effectief genoeg om de lokale belangen in de Raad voorrang te geven. Dit was een belangrijke reden om het onderzoek naar samenwerking te starten.


In aanwezigheid van de fractievoorzitters Michael Rieter van Helder Helmond (links) en Berry Smits van Helmond Aktief (rechts) tekenen de bestuursvoorzitters Cor Koolen van Helder Helmond (rechts) en Sjef van Tilburg van Helmond Aktief (links) de intentieverklaring tot fusie.

post

Helmonders starten burgerinitiatief voor afschaffing centraal examen

Helmonders Fleur de Veth en Jenny Phan zijn samen een burgerinitiatief gestart om het Centraal Examen te vervangen door formatieve toetsen. Ze zijn gestart met een petitie voor de Tweede Kamer om hier een debat over te starten. Hiervoor hebben zij 40.000 18+ handtekeningen voor nodig. Klik hier om deze petitie te tekenen. 

Ze hebben hier drie argumenten voor opgesteld. Het eerste argument is: Wanneer je een aantal jaren hard hebt gewerkt op het voortgezet onderwijs is het eigenlijk onnodig om die jaren met een centraal examen af te sluiten. Zij denken dat het beter is om tijdens het schooljaar meerdere formatieve toetsen af te nemen. In plaats van een momentopname tijdens een centraal examen. Iemand kan een slechte dag hebben tijdens een centraal examen of last hebben van faalangst en daardoor een te laag cijfer halen of zelfs zakken. Ook vinden zij dat het ouderwets is om grote waarde te hechten aan een centraal examen.

Formatief leren

Ze vinden dat er overgestapt moet worden op formatief leren en formatieve toetsen. Een voorbeeld van formatief leren is wanneer iemand bijvoorbeeld wiskundeleraar wil worden is het niet nodig om Franse les ook op VWO-niveau te volgen. Dat zou dus op een lager niveau kunnen. Het zou dus mogelijk moeten worden om meerdere vakken op verschillende niveau’s te volgen. Formatief leren is een leerproces. Hierbij worden eerst de leerdoelen bepaald. Deze worden besproken met de leerling en er wordt gekeken wat de zwakke en sterke punten zijn van een leerling. Aan de hand daarvan weet de leraar waar de leerling extra aandacht aan zou moeten besteden. De leraar bekijkt met de leerling welke leerdoelen zijn bereikt en welke nieuwe leerdoelen nog moeten worden bepaald.

Klik hier om deze petitie te tekenen.