post

Helder Helmond wilt een Helmondse nachtburgemeester

Een nachtburgemeester kan de huidige, zeer stroeve communicatie tussen de Helmondse horeca en de gemeente versoepelen én de verstoorde relatie tussen de twee verbeteren. Dat vindt politieke partij Helder Helmond, die voorstelt de mogelijke meerwaarde van deze functie te onderzoeken.

Er zijn meer steden in Nederland die inmiddels een nachtburgemeester hebben. Hij of zij is in wezen de verbinding tussen beleidsmakers en het uitgaanspubliek. De nachtburgemeester kan ingezet worden voor campagnes vanuit de gemeente. Zo kan er bijvoorbeeld op zoek gegaan worden naar nieuwe mogelijkheden en kansen die een bijdrage kunnen leveren om het Helmondse nachtleven meer te laten bruisen. Maar hij of zij moet ook ongevraagd advies aan de gemeente kunnen geven. ”Daarnaast zou een lokale verkiezing voor een nachtburgemeester uitkomst kunnen bieden, wat ook de kloof tussen inwoners en politiek zou kunnen verkleinen” aldus raadslid Martijn Rieter. Lees hieronder de volledige brief terug.

Nachtburgemeester brief pdf
post

Helaas geen najaarskermis in Helmond

Helder Helmond heeft een maand geleden het college opgeroepen om te kijken of een najaarskermis mogelijk is in Helmond. Als fractie vonden we het namelijk heel jammer om te constateren dat er geen zomerkermis kon plaatsvinden. Met de oproep: ”Laat de kermisexploitanten niet in de kou staan!” liet raadslid Alexandra Koolen haar ongenoegen blijken. Wij vinden dat er in deze moeilijke tijd al zoveel niet kan en mag en velen vragen steun, waarom de Kermis dan niet. Maar het belangrijkste: zo’n mooie stad als Helmond verdient een mooie kermis. Lees onderin de raadsinformatiebrief van het college terug.

RIB 091 Geen najaarskermis in Helmond 2020
post

Opmerkelijk: Geen extra maatregelen GGD en VRBZO bij Van Rooi Meat

Er komen geen extra maatregelen vanuit de GGD en Veiligheidsregio. De beide instanties zien geen aanleiding om op bredere schaal extra controles uit te voeren. Er wordt dus niet periodiek getest en komen er geen onaangekondigde controles. Dit als antwoord op schriftelijke vragen van raadslid Martijn Rieter. Erg vreemde houding na het nieuws dat er werknemers met klachten zouden hebben doorgewerkt. Meten is weten is de opvatting van Helder Helmond.

Helder Helmond vroeg een maand geleden om opheldering over de zorgwekkende situatie bij Van Rooi Meat. Zo zouden medewerkers van de slachterij de afgelopen twee maanden met coronaklachten hebben doorgewerkt. Deze slachterij ging eerder al 2 weken dicht vanwege vele besmettingen op de werkvloer. Lees onderin de volledige brief terug.

VA 35 HH-PvdA-GL Zorgwekkende situatie slachterij Van Rooi Meat
post

Beantwoording Tozo-regeling Senzer erg kort door de bocht

Afgelopen juni hebben raadsleden Alexandra Koolen en Martijn Rieter gesproken met verschillende zelfstandige ondernemers die het zwaar hebben in deze lastige coronatijd. Er was veel onrust ontstaan in verband met de Tozo-regeling Senzer. Vandaar dat onze fractie vragen heeft gesteld. Toen we deze brief schreven hebben we nog is extra bijval gekregen van andere zelfstandig ondernemers. Tot onze grote verbazing lezen we terug uit de beantwoording dat de situatie eigenlijk ronduit prima is verlopen. Toch vinden we de beantwoording erg jammer. Op sommige vragen wordt geen antwoord gegeven. Zo is nog steeds niet duidelijk waarom er is gekozen voor een voorschot van 90% in plaats van 100%. Verder wordt gesuggereerd dat de ondernemers die lang op een voorschot hebben moeten wachten, hun informatie niet op orde hebben. En last but not least wordt het verschil in brieven wel erg makkelijk afgedaan. We gaan de antwoorden bespreken met de verschillende ondernemers. Wordt vervolgd!

VA 29 HH Tozo-regeling Senzer
post

Helder Helmond vraagt om onderzoek zorgwekkende situatie Van Rooij Meat

Gisteren kwam het schokkende nieuws omtrent Van Rooij Meat uit Helmond. Zo zouden medewerkers van de slachterij de afgelopen twee maanden met coronaklachten hebben doorgewerkt. Deze slachterij ging eerder al 2 weken dicht vanwege vele besmettingen op de werkvloer. En nu blijkt dat de afgelopen periode er geen testen zijn uitgevoerd door de GGD, maar alleen aangekondigde controles. Vandaar dat raadslid Martijn Rieter om opheldering heeft gevraagd. Lees hieronder de volledige brief terug.

Brief Zorgwekkende situatie slachterij Van Rooij Meat
post

Camera’s terug rond de Heistraat op oproep van Helder Helmond

Op verzoek van Helder Helmond zijn afgelopen week twee mobiele camera’s teruggeplaatst bij het Weverspark en het Advocaat Botsplein. Op 15 juni bezochten tientallen jongeren een illegale bokswedstrijd in het weverspark waarna Helder Helmond meteen om opheldering vroeg. Later bleek dat onze zorgen niet onterecht waren. Een paar dagen later, op 18 juni, gooide een groep jongeren vuurwerk toen de politie een inval deed bij een shishalounge. En op 23 juni liep het weer uit de hand toen zo’n 150 jongeren lijnrecht tegenover de politie kwamen te staan. De ME moest er aan te pas komen om de rust te herstellen. Helder Helmond is blij met het terugplaatsen van de camera’s. We zien graag dat deze camera’s permanent worden geplaatst.

VA 030 HH Illegale bokswedstrijden in Weverspark
post

Motie veiligheid Helder Helmond resulteert in aanvalsplan Binnenstad!

MOTIE HELDER HELMOND RESULTEERT IN AANVALSPLAN!
Aanvalsplan Binnenstad-Oost besproken in raad

HELMOND – Dinsdagavond 7 juli vond in de Helmondse raadszaal een ‘verdiepingsgesprek c.q. informatieve sessie veiligheid’ plaats. Deze avond was de uitvoering van een op 11 februari door Helder Helmond ingediende motie ‘Veiligheid van de Heistraat en omgeving’ die door de raad werd aangenomen. Het was een constructieve avond waarbij sprekers van politie en gemeente de raad informeerden over de actuele stand van zaken. Rode draad daarbij was het deze week gepresenteerde ‘Aanvalsplan Binnenstad-Oost’. De raad kon daarbij nadrukkelijk meedenken en input leveren. Helder Helmond is dan ook blij met deze avond en hoopt dat het zal leiden tot meer veiligheid en een betere leefbaarheid in deze wijk. Daarbij is de betrokkenheid van de Helmondse inwoners zelf ook essentieel.

post

Laat de kermisexploitanten niet in de kou staan!

Laat de kermisexploitanten niet in de kou staan! Helder Helmond vindt het jammer om te vernemen dat er geen Kermis komt in onze stad. Wij vinden dat er in deze moeilijke tijd al zoveel niet kan en mag en velen vragen steun, waarom de Kermis dan niet. De kermisexploitanten hebben het juist heel zwaar doordat er al zoveel is afgelast. Er zijn ook kermissen die wel doorgaan. De gemeente loopt inkomsten mis, daarmee zou je dus weer inkomsten kunnen krijgen vanuit de vergunningen. Maar het belangrijkste: zo’n mooie stad als Helmond verdient een mooie kermis. Lees onderin de brief terug van raadslid Alexandra Koolen.

brief Kermis defintieve-geconverteerd
post

Helder Helmond stelt vragen over Tozo-regeling Senzer

Helder Helmond heeft gesproken met verschillende zelfstandige ondernemers (zowel binnen als buiten Helmond) die het zwaar hebben in deze lastige coronatijd. Alle ondernemers die we gesproken hebben doen een beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bij Senzer. Helder Helmond heeft vragen gesteld over deze Tozo. Waarom keert Senzer maar 90 % uit aan Helmondse ondernemers en 100 % aan ondernemers in de regio-gemeenten? Waarom keert Senzer eerder uit aan mensen die later hebben ingediend? Verder is er ook vaak (veel) vertraging na het eerste voorschot? Helder Helmond hoopt op spoedige beantwoording van de vragen vanwege de actualiteit van het onderwerp.

brief tozo-geconverteerd
post

Helder Helmond vraagt opheldering over illegale bokspartijen Weverspark

Helder Helmond is met stomheid geslagen vanwege de illegale bokspartijen van maandag 15 juni in het Weverspark. En dan met name dat er totaal niet gehandhaafd is. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Er zijn geen boetes uitgeschreven. Er schijnt alleen gesproken te zijn om de zaak niet te laten escaleren. En dat vinden wij een zeer kwalijke zaak. Daar waar de horeca streng wordt gecontroleerd. En de vele verenigingen van contactsporten al vanaf maart niet binnen kunnen sporten en pas heel misschien weer per 1 september aan de slag mogen. Dit is meten met twee maten. Lees hieronder de volledige brief van Raadslid Michael Rieter terug. Klik hier om naar het artikel van Omroep Brabant te gaan.

GRBW16juni2020BoksenWeverspark.HelderHelmond-geconverteerd