post

Lokaal verbod op messen in Helmond (Motie)

Helder Helmond heeft een motie samen met de VVD en Bachplus ingediend. De gemeente Helmond sluit zich aan bij het landelijke verbod op messen en slagwapens.

De raad stemde in met de motie: 35 stemmen voor en 2 tegen. Martijn Rieter (Helder Helmond), Cor van der Burgt (VVD) en Jaqueline Bach (Fractie BachPlus) stelden in hun motie ook dat er een onderzoek moet komen naar de mogelijkheid om in Helmond het dragen van messen en steekwapens te verbieden. De uitslag van dat onderzoek moet met de raad gedeeld worden zodat vervolgstappen ondernomen kunnen worden. Burgemeester Elly Blanksma steunde als portefeuillehouder de motie.

motie steekwapen Verbod 4-11-2020
post

Helder Helmond vraagt opheldering schoorstenen Brandevoort

Helder Helmond is behoorlijk geschrokken door de brief van de gemeente, inzake de instabiele sierschoorstenen Brandevoort. Niet alleen voor het gevaar van eventuele schade en letsel, maar ook omdat de bewoners aansprakelijk worden gesteld voor die schade, herstelkosten en letsel aan derden. Gezien het feit dat de gemeente in Brandevoort inmiddels een flink aantal woningeigenaren heeft aangeschreven, kan zonder twijfel gesproken worden van een structureel probleem. Raadslid Martijn Rieter heeft vragen gesteld aan het college van B & W. Lees hieronder de vragen terug.

Instabiele sierschoorstenen Brandevoort pdf
post

Helder Helmond wil actie ondernemen tegen overlast deelscooters!

HELMOND – Hoewel een nobel initiatief, zorgen deelscooters van GO Sharing momenteel voor aanhoudende overlast in Helmond. Veel klachten gaan over foutief parkeren, vernielingen en defecte scooters die niet worden opgehaald. Daarbij komt GO Sharing eerder gemaakte afspraken niet na. Helder Helmond vindt daarom dat het college van B en W actie moet ondernemen.

Vooropgesteld: Helder Helmond ondersteunt initiatieven zoals GO Sharing, die zowel het milieu ontlasten als de mobiliteit verbeteren. Maar in het geval van GO Sharing is meer regulering inmiddels hard nodig. Wegen, toegangen en privéterreinen worden door fout geparkeerde scooters geblokkeerd, defecte scooters blijven lang staan wat vernieling in de hand werkt en afspraken met GO Sharing lijken te verwateren. Zo zouden foutparkeerders en defecte scooters binnen 24 uur worden opgehaald, maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Met soms schrijnende voorbeelden: kapotte scooters die twee weken blijven staan, met als gevolg dat wegen worden geblokkeerd en de publieke omgeving wordt aangetast.

Helder Helmond roept het college van B en W daarom op opnieuw met GO Sharing in gesprek te gaan. Gemaakte afspraken dienen tenslotte te worden nagekomen. Daarbij pleit de partij voor vermindering van het aantal plekken waar de scooters mogen worden neergezet. Daarnaast zouden er ‘hot spots’ moeten worden gerealiseerd, zoals in grote steden als Den Bosch al is gebeurd. De gemeente aldaar vindt het belangrijk om her en der parkeren tegen te gegaan, en daarom heeft het gemeentebestuur een aantal plekken aangewezen waar de scooters niet mogen worden geparkeerd. Helder Helmond heeft inmiddels een aantal vragen ingediend en wacht nog op het antwoord van het college van B en W.

brief go sharing pdf
post

Helder Helmond vraagt om herstel foutieve berichtgeving coffeeshops

Helder Helmond vraagt in een brief aan de Burgemeester om een foutieve constatering in persbericht coffeeshops te herstellen. Het gaat om het volgende: ‘’De informatie die raads- en commissieleden tijdens deze bijeenkomst krijgen, draagt bij aan de politieke discussie die op een later moment over dit thema gevoerd wordt.’’ Dit klopt niet en moet volgens Helder Helmond worden hersteld. Verschillende media hebben deze boodschap uit het persbericht nadrukkelijk overgenomen in hun nieuwsberichten. Dit is foutieve communicatie naar onze inwoners toe en dit betreurt onze fractie ten zeerste. Zeker omdat in dit dossier draagvlak van uiterst belang is. Onze fractie ziet het liefste dat er een nieuw persbericht wordt opgesteld met daarin zowel de exacte gang van zaken omtrent coffeeshops als het verdere vervolg na het webinar. Met als resultaat dat de inwoners goed geïnformeerd worden in dit dossier. Wordt vervolgd!

brief persbericht coffeeshops pdf
post

Helder Helmond vraagt opheldering omstreden boetebrief Samen Verder

Thuiszorg Samen Verder heeft al zijn cliënten in Helmond en de Peel een brief gestuurd waarin staat dat zij 75 euro moeten betalen als zij hun huishoudelijke hulp te laat afzeggen. De directeur vindt zo’n ‘boete’ normaal. Het blijkt nu dat niet gewerkte uren door de gemeente altijd worden vergoed. Dit is pure winst en riekt volgens Helder Helmond naar fraude. Dit roept natuurlijk vragen op, vandaar dat onze fractie onderstaande brief heeft gestuurd richting het college. Jolanda Kampert, Cliënte Samen Verder en oud voorzitter van Helder Helmond, spreekt in het Eindhovens Dagblad van afgelopen zaterdag haar ongenoegen uit over de gehele situatie. Klik hier om het gehele artikel te lezen.

GRBW26sep2020Thuishulp.HelderHelmond
post

College verkent opties om gedupeerde bewoners Houtse Akkers te helpen

Het college van Burgemeester en Wethouders verkent opties om bewoners van Houtse Akkers tegemoet te komen. Een renteloze financiering voor de bewoners en een boete voor de ontwikkelaar valt tot de mogelijkheden. Helder Helmond sprong vorige week in de bres voor deze gedupeerde kopers Houtse Akkers door het sturen van een brief naar het college. En met succes! Lees hieronder de volledige brief van het college terug.

VA 45 HH Houtse Akkers
post

Helder Helmond tegen voorgestelde prijsprikkel afvalbeleid

Helder Helmond heeft tijdens de raadsvergadering van 22 september niet ingestemd met de kadernotitie afvalbeleid omdat we van mening zijn dat gedwongen afvalscheiding een verkeerd effect zal hebben. Onze fractie heeft weinig vertrouwen in een prijsprikkel. We zijn bang dat dit een averechtse werking zal hebben in de stad. Met veel afvaldumpingen en bijzettingen tot gevolg. Daarnaast zal ook veel afval in andermans container worden gedumpt zodat Helmonders zelf de container niet aan de straat hoeven te zetten. Onze fractie heeft namelijk het afgelopen jaar al meerdere keren vragen gesteld over het aantal afvaldumpingen. Met ander woorden nu wordt al veel gedumpd en door deze vermindering van service zal dat alleen maar gaan toenemen. Helder Helmond maakt zich echt grote zorgen hoe dit in de praktijk gaat uiten.

Nascheiding
Onze fractie zoekt verder naar oplossingen die niet belastend zijn voor de inwoners zelf en daarmee het service behouden. Helder Helmond wil daarom gaan inzetten op het nascheiden van het huishoudelijk restafval. Nascheiding biedt als achtervang een welkome aanvulling voor afvalscheiding. Meerdere gemeentes gaan Helmond al voor. Onze fractie begrijpt dat dit op korte termijn niet haalbaar is, maar is van mening dat we deze optie niet uit het oog moeten verliezen.

post

Helder Helmond springt in de bres voor gedupeerde kopers Houtse Akkers

Helder Helmond heeft contact gehad met toekomstige bewoners van het bouwplan van 26 duurzame woningen, ‘nul op de meter’, in Mierlo-Hout in Houtse Akkers. In 2017 nog door oud-wethouder Frans Stienen (CDA) geroemd als project dat Helmond in Nederland op de kaart zou zetten! Al eerder maar sinds maart van dit jaar wederom ligt de bouw daarvan echter stil door een conflict tussen de projectontwikkelaar (Earth&Eternity uit Valkenswaard) en de aannemer (Bouwcombinatie Gemert). De ontwikkelaar betaalt namelijk de aannemer niet. Door deze slepende kwestie hebben de 26 gezinnen al veel te lang te maken met dubbele kosten. En daar hebben de toekomstige bewoners ontzettend veel moeite mee! En Helder Helmond begrijpt dat heel goed. Lees hieronder de volledige brief terug.

GRBW15sep2020NulOpDeMeter.HelderHelmond- pdf
post

Helder Helmond wilt een Helmondse nachtburgemeester

Een nachtburgemeester kan de huidige, zeer stroeve communicatie tussen de Helmondse horeca en de gemeente versoepelen én de verstoorde relatie tussen de twee verbeteren. Dat vindt politieke partij Helder Helmond, die voorstelt de mogelijke meerwaarde van deze functie te onderzoeken.

Er zijn meer steden in Nederland die inmiddels een nachtburgemeester hebben. Hij of zij is in wezen de verbinding tussen beleidsmakers en het uitgaanspubliek. De nachtburgemeester kan ingezet worden voor campagnes vanuit de gemeente. Zo kan er bijvoorbeeld op zoek gegaan worden naar nieuwe mogelijkheden en kansen die een bijdrage kunnen leveren om het Helmondse nachtleven meer te laten bruisen. Maar hij of zij moet ook ongevraagd advies aan de gemeente kunnen geven. ”Daarnaast zou een lokale verkiezing voor een nachtburgemeester uitkomst kunnen bieden, wat ook de kloof tussen inwoners en politiek zou kunnen verkleinen” aldus raadslid Martijn Rieter. Lees hieronder de volledige brief terug.

Nachtburgemeester brief pdf
post

Helaas geen najaarskermis in Helmond

Helder Helmond heeft een maand geleden het college opgeroepen om te kijken of een najaarskermis mogelijk is in Helmond. Als fractie vonden we het namelijk heel jammer om te constateren dat er geen zomerkermis kon plaatsvinden. Met de oproep: ”Laat de kermisexploitanten niet in de kou staan!” liet raadslid Alexandra Koolen haar ongenoegen blijken. Wij vinden dat er in deze moeilijke tijd al zoveel niet kan en mag en velen vragen steun, waarom de Kermis dan niet. Maar het belangrijkste: zo’n mooie stad als Helmond verdient een mooie kermis. Lees onderin de raadsinformatiebrief van het college terug.

RIB 091 Geen najaarskermis in Helmond 2020