College: Geen rectificatie proces coffeeshops

Helder Helmond heeft begin oktober in een brief aan het college om rectificatie gevraagd. Dit vanwege foute berichtgeving in verband met het coffeeshopbeleid. Helaas heeft het college een andere zienswijze hierop. ”Finale bestuurlijke besluitvorming over het al dan niet bijstellen van het coffeeshopbeleid heeft evenwel nog niet plaatsgevonden. De informatiebijeenkomst (podiumbijeenkomst) was en is bedoeld als opmaat naar
finale besluitvorming hierover, ná voltooiing van de politieke discussie hierover” aldus de reactie van het college. Helder Helmond betreurt deze opstelling van het college. Het is een feit dat het een bevoegdheid van de Burgemeester is. De raad heeft zich eerder al uitgesproken over verruiming van de criteria van Coffeeshops. Het is in ieder geval duidelijk dat er nogal stroef gehandeld wordt op dit dossier. Er wordt telkens naar argumenten gezocht om het op de lange baan te schuiven. We blijven dit dossier en de aansturing daarop kritisch volgen!

VA 49 HH Persbericht podiumbijeenkomst coffeeshops

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x