Steun ons en doneer

Helder Helmond krijgt als lokale politieke partij geen subsidie. Waar landelijke partijen beschikking hebben over een subsidiepot van soms wel vele miljoenen, moet Helder Helmond al haar activiteiten financieren uit lidmaatschapsgelden en donaties.

Steun ons daarom in ons werk voor Helmond. Uw steun is essentieel voor het voeren van een succesvolle campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Helder Helmond is sinds 1 januari 2021 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doneren via bank onderstaande button of via bankrekening:
NL47 ABNA 0450 5328 01 t.n.v. Helder Helmond.

Onze dank is groot!