Leon de Fost

                                                                           
Naam: Leon L. H. W. de Fost
Functie: Fractielid & Notulist (onbezoldigd)
Telefoon:
Email: l.fost@upcmail.nl
Geboortedatum: 4 september 1948
Beroep:
Nevenfuncties:
Social media: