Gemeente Helmond legt lokale democratie onder de loep

HELMOND – De gemeenteraad Helmond stemde onlangs in met een voorstel om de eigen lokale democratie kritisch te analyseren. Een motie van Helder Helmond voor een zogenaamde ‘Quick Scan Lokale Democratie’ werd op de SP na door de volledige raad gesteund. Het college van B en W gaat nu aan de slag met de uitrol van de Quick Scan. “Als we grootschalig het vertrouwen van onze inwoners willen terugwinnen, zullen we ook onze lokale democratie moeten versterken.”

Helmond kende tijdens de meest recente gemeenteraadsverkiezingen de laagste opkomst van Nederland. En dat terwijl de stad voor een aantal ingewikkelde maatschappelijke opgaves staat, waarbij de inbreng van inwoners essentieel is. Helder Helmond noemt de Quick Scan daarom een mooie volgende stap om de lokale democratie verder te versterken. Want dat het vertrouwen van veel Helmonders in de lokale politiek een boost kan gebruiken, dat staat buiten kijf. De kosten van de Quick Scan worden door het Rijk betaald en tijdens de uitvoering worden zowel inwoners als de gemeenteraad, het college van B en W en ambtenaren betrokken. Soortgelijke initiatieven in gemeenten elders tonen aan dat het de betrokkenheid van inwoners vergroot.

Meer inspraak
“Als we grootschalig het vertrouwen van onze bewoners willen terugwinnen, dan zullen we onze lokale democratie moeten versterken. Democratie is gebaat bij meer inspraak van inwoners, participatie en politiek van onderop. Het wordt tijd dat we daar prioriteit aan gaan stellen ”, zegt raadslid Martijn Rieter van Helder Helmond. Want: “We hebben niet voor niets de laagste opkomst van Nederland.”

2
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x