Helder Helmond tegen voorgestelde prijsprikkel afvalbeleid

Helder Helmond heeft tijdens de raadsvergadering van 22 september niet ingestemd met de kadernotitie afvalbeleid omdat we van mening zijn dat gedwongen afvalscheiding een verkeerd effect zal hebben. Onze fractie heeft weinig vertrouwen in een prijsprikkel. We zijn bang dat dit een averechtse werking zal hebben in de stad. Met veel afvaldumpingen en bijzettingen tot gevolg. Daarnaast zal ook veel afval in andermans container worden gedumpt zodat Helmonders zelf de container niet aan de straat hoeven te zetten. Onze fractie heeft namelijk het afgelopen jaar al meerdere keren vragen gesteld over het aantal afvaldumpingen. Met ander woorden nu wordt al veel gedumpd en door deze vermindering van service zal dat alleen maar gaan toenemen. Helder Helmond maakt zich echt grote zorgen hoe dit in de praktijk gaat uiten.

Nascheiding
Onze fractie zoekt verder naar oplossingen die niet belastend zijn voor de inwoners zelf en daarmee het service behouden. Helder Helmond wil daarom gaan inzetten op het nascheiden van het huishoudelijk restafval. Nascheiding biedt als achtervang een welkome aanvulling voor afvalscheiding. Meerdere gemeentes gaan Helmond al voor. Onze fractie begrijpt dat dit op korte termijn niet haalbaar is, maar is van mening dat we deze optie niet uit het oog moeten verliezen.

1
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x