Helmond Toegankelijker krijgt meer vorm

Woensdagmiddag zal door de VN-ambassadeurs de eerste stap gezet worden om ‘Helmond Toegankelijker’ meer vorm te gaan geven. Het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap is inmiddels 2 jaar van kracht in Nederland. Het verdrag verplicht de overheid en de samenleving om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking vanzelfsprekend mee kunnen doen in de samenleving. Net zoals ieder ander mens. Het verdrag roept op tot gelijkwaardigheid en non-discriminatie, maar ook tot respect, het vieren van diversiteit en ’t op alle terreinen betrekken van ervaringsdeskundigen. Verder roept het verdrag in artikel 8 iedereen op tot het bevorderen van het bewustzijn over de inhoud van het VN-verdrag, zodat de rechten van mensen met een beperking geëerbiedigd en waargemaakt worden. Veel mensen zijn zich er niet van bewust hoe noodzakelijk het VN-verdrag is voor de ontwikkeling van mensen met een beperking, chronisch zieken en bijvoorbeeld ouderen in ons land. Maar het VN-verdrag is niet alleen belangrijk voor deze groepen. Als we op grond van het VN-verdrag bouwen aan een inclusieve samenleving, profiteren we in Nederland allemaal van toegankelijke diensten, voorzieningen en gebouwen, en bouwen we aan een welkome samenleving. Zo worden we er allemaal beter van !

Helder Helmond heeft in haar Partijprogramma o.a. Toegankelijkheid voor Helmond hoog in haar vaandel staan. Dat er nu twee VN Ambassadeurs dit oppakken en daar een eigen Facebook pagina aan gewijd hebben is dan ook noodzakelijk. Sommige items worden dan ook gedeeld op deze pagina om U op de hoogte te houden. Jan Troost is de voorzitter van InclusieVerenigt. Vorige week hebben we samen met Michael Rieter en Jeroen Lenssen als VN ambassadeur aan tafel gezeten hoe we de gemeenteraad en College van B&W kunnen bewegen om onze stad toegankelijk te maken voor iedereen.

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x