Helmonders starten burgerinitiatief voor afschaffing centraal examen

Helmonders Fleur de Veth en Jenny Phan zijn samen een burgerinitiatief gestart om het Centraal Examen te vervangen door formatieve toetsen. Ze zijn gestart met een petitie voor de Tweede Kamer om hier een debat over te starten. Hiervoor hebben zij 40.000 18+ handtekeningen voor nodig. Klik hier om deze petitie te tekenen. 

Ze hebben hier drie argumenten voor opgesteld. Het eerste argument is: Wanneer je een aantal jaren hard hebt gewerkt op het voortgezet onderwijs is het eigenlijk onnodig om die jaren met een centraal examen af te sluiten. Zij denken dat het beter is om tijdens het schooljaar meerdere formatieve toetsen af te nemen. In plaats van een momentopname tijdens een centraal examen. Iemand kan een slechte dag hebben tijdens een centraal examen of last hebben van faalangst en daardoor een te laag cijfer halen of zelfs zakken. Ook vinden zij dat het ouderwets is om grote waarde te hechten aan een centraal examen.

Formatief leren

Ze vinden dat er overgestapt moet worden op formatief leren en formatieve toetsen. Een voorbeeld van formatief leren is wanneer iemand bijvoorbeeld wiskundeleraar wil worden is het niet nodig om Franse les ook op VWO-niveau te volgen. Dat zou dus op een lager niveau kunnen. Het zou dus mogelijk moeten worden om meerdere vakken op verschillende niveau’s te volgen. Formatief leren is een leerproces. Hierbij worden eerst de leerdoelen bepaald. Deze worden besproken met de leerling en er wordt gekeken wat de zwakke en sterke punten zijn van een leerling. Aan de hand daarvan weet de leraar waar de leerling extra aandacht aan zou moeten besteden. De leraar bekijkt met de leerling welke leerdoelen zijn bereikt en welke nieuwe leerdoelen nog moeten worden bepaald.

Klik hier om deze petitie te tekenen.

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x