17. Martin Martens

17. Martin Martens

Politiek van de straat naar de raad!!!

Gemeente politiek is gebaseerd op wat er gebeurt in onze stad, hiervoor is Helder Helmond de aangewezen partij. Zelf ben ik 16 jaar geleden een van de grondleggers geweest van deze partij. In het verleden heb ik 60 jaar een eigen bedrijf gehad met 20 man personeel en heb ik ook in besturen gezeten van diverse verenigingen. Leidinggeven, organiseren en problemen oplossen heb ik mijn leven lang gedaan tot veler tevredenheid. Als nummer 17 op de lijst van Helder Helmond zou ik U willen vragen op mij te stemmen!! Zodat ik uw belangen in de gemeenteraad van Helmond kan behartiggen. Rekenend op Uw stem.

met vriendelijke groeten,

Martin Martens