21. Jan Dirks

21. Jan Dirks

Ik ben Jan Dirks. Jarenlang penningmeester geweest van Helder Helmond en me op deze manier ingezet voor de partij. Tegenwoordig als algemeen bestuurslid verbonden aan het bestuur. Met het verkiesbaar stellen geef ik mijn steun aan Helder Helmond om een grotere partij te worden en daarmee een krachtige vuist te maken in de lokale politiek.

Stem Helder Helmond, Lijst 7 nummer 21.