45. Willem van Hout

45. Willem van Hout

Fatsoensrakkers in onze gemeente eisten dat het bierblik uit het straatbeeld moest verdwijnen van onze Hellemondse buurt ’t Haagje. Tijdens mijn studie op Nederlands’ politieke denktank Instituut Clingendael (de denktank die heden bij het NOS-journaal aanschuift met betrekking tot de oorlog) heb ik mijn onvrede geuit over deze bevoogdende opstelling van het Helmondse B&W, die in mijn optiek vooral bezig is de stad ‘op te pimpen’ voor de buitenwacht en daar zijn Helmondse ziel voor verkoopt. Mijn op film staande tirade behaalde het Helmonds Dagblad (dialect voor ‘Eindhovens Dagblad’): https://www.ed.nl/…/video-willem-van-hout-gruwt-van…/ . Links en rechts werd er door insiders in mijn oren gesmiespeld dat B&W niet blij was met mijn betoog…het was te Helmonds voor ze? Ik en Helder Helmond troffen elkaar op het gebied van volkshuisvesting en cultuur en vandaar dat je mij treft op plek 45 van die lijst.

Slechts Hogere Middenstands- en Villawijken worden gebouwd om van fabrieksstad Helmond ‘een (fabrieksmatige) glimlach in Brabant’ te maken: Dierdonk, Plan Akkers, Brandevoort, Suytkade, Boscotondo, de Groene Loper (als is ’t groen ver te zoeken vooralsnog) en de Oranjekade. Daar mogen Helmonders zéker wonen! Maar wist je dat bij de bouw van Brandevoort er op aangestuurd is om 70% van de huizenkopers van búiten de stad te halen?
Daarnaast ging/gaat de volkswijk de Binnenstad-Oost gedeeltelijk plat en net als in ’t Haagje: de voortuinen zijn er weggehaald. Het archetype Helmonder wordt, geheel in lijn met ‘ons’ nieuwe marketinglogo – gelijkend op wc-rollen – door de w.c. gespoeld. Mijn Helmond: ooit was het ‘ (y) ‘ .

Nog even op volkshuisvesting doorpakkend: de donkere medewerkers van de goedheiligman zijn ons kasteel uit en over de Nederlandse grens gegooid om plaats te maken voor withuiden. Ook weer geheel in lijn met ‘onze’ Yuppen- en villawijken, waar geen Hellemondse Marokkaan of Surinamer te zien mag zijn… Het in ere herstellen van het Kasteel van Sinterklaas beschouw ik als iets fundamenteel Helmonds, Brabants, Nederlands, maar óók fundamenteel Europees. Doorheen ons continent, tot in Azië aan toe, worden soortgelijke vieringen gehouden die ouder zijn dan het Christendom. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=urYBdi2uX_s&t=5s . ‘Dances With Wolves’, de blanke ‘roodhuid’ die vocht tegen de uitroeiing van de oorspronkelijke Amerikaanse cultuur en die verloor, draait zich om in zijn graf als hij wist dat niet alleen het laatste stukje oude Amerika, maar óók het laatste stukje oude Europa stuk wordt gemaakt. Stuk gemaakt door mensen die gek genoeg beweren tegen discriminatie van volkeren en culturen te zijn. Mensen die niets (wíllen) weten van de achtergrond van dit volksfeest en niet in de gaten hebben dat de donkere helper ons allemaal (wit, blank, bruin, brons, zwart, donker) te hulp schiet: hij kan verbinden. Nu hij weg is zijn wij verdeeld.

Dit betoog staat niet los van de rest van mijn schrijven: het gaat erover dat een minderheidselite van boven op dicterende wijze dingen afpakt van de meerderheid beneden, in december en in de rest van het jaar. Tegen dit onrecht vecht ik. Het wordt tijd dat de meerderheid ook wat te zeggen heeft. Daarbij nodig is een meerderheid die niet zwijgt, maar stemt.

Met vriendelijke groet,

Willem