47. Ank van Beek

47. Ank van Beek

Ik ben Ank van Beek. Ik ben lid van Helder Helmond omdat ze goed zijn voor het milieu en ze zijn er voor de mensen die het niet breed hebben. Daarnaast zijn ze voor scholieren in de weer geweest door het realiseren van kinderspeelplaatsjes en de veiligheid in de stad en in de buurt vinden ze ook belangrijk. Zo willen ze meer wijkagenten en dat vind ik een goed initiatief. Zo daalt de drugscriminaliteit waar ikzelf veel last van heb. Ze hebben zich de afgelopen jaren ook goed ingezet voor oversteekplaatsen voor mensen in een rollator of rollators en ouderen mensen met stokken. Dit is dus waarom ik Helder Helmond promoot. Ze doen goede dingen voor de stad en maken graag een praatje met je.

Meer mensen moeten denken, het moet anders want het kan anders. We moeten goed samenwerken en de normen en waarden weer centraal stellen.

Stem Helder Helmond, Lijst 7 nummer 47.