13. Debby Visser

13. Debby Visser

Aan democratie hecht ik veel waarde dus het is belangrijk dat er naar de Helmonder geluisterd wordt en naar gehandeld wordt in zover dat mogelijk is. Wij zijn een lokale partij dus er is geen input van de landelijke partijen en daarmee is Helder Helmond er ook echt voor de Helmonders. Wij zijn een luisterend oor en wij durven op te komen voor de Helmonder en te vernieuwen.

Mensen ga stemmen, maak gebruik van uw stemrecht!