9. Hans Smits

9. Hans Smits

Met genoegen stel ik me aan jullie voor.
Ik ben Hans Smits 63 jaar geboren en getogen in ons Helmond, groot gebracht in de binnenstad waar
ik overigens mijn hele leven ben blijven wonen, gehuwd met Hanny en een zoon Jack van 38 jaar die
werkzaam is in de zorg.
Mijn werk is beheerder van Stichting Speeltuin Leonardus, waarin ik ook een bestuursfunctie heb als
penningmeester, mijn werk is tevens mijn hobby. Verder neem ik plaats in verschillende

maatschappelijke organisaties bv Wijkraad, huurdersbelangenvereniging, buurtvereniging bij deze
organisatie heb ik de rol als penningmeester en of adviseur
Besturen is mijn Passie! Hierin heb ik ruim 33 jaarervaring!
Samen met Helder Helmond voel ik me klaar voor de gemeenteraad. De ervaring in het besturen, de
kennis van onze stad en een sociaal hart zal me hier zeker bij gaan helpen.