2. Martijn Rieter

2. Martijn Rieter

Mijn naam is Martijn Rieter, Kandidaat Raadslid voor Helder Helmond nummer 2.

De afgelopen 4 jaar heb ik me ingezet als raadslid. Als 24-jarige was het in het begin een zoektocht. Er komt veel op je af en ik heb de lat voor mezelf altijd hoog gelegd. Raadslidmaatschap is namelijk niet iets wat je er maar een bij kan doen. Ik vind het een eer om als volksvertegenwoordiger me in te zetten om onze mooie stad nog mooier te maken. Als Raadslid van Helmond kan ik mijn maatschappelijke betrokkenheid volledig kwijt door me verantwoordelijk en toegankelijk op te stellen tegenover iedere Helmonder. Zowel online als offline. Ik geloof dat een constructieve samenwerking met vertrouwen de verbinding tussen mensen kan versterken.

Met mijn opgebouwde netwerk probeer ik doelgericht onze politieke idealen te bereiken. En ik denk dat we vanuit de oppositie mooie successen hebben geboekt. Zo heeft Helder Helmond verschillende lokale politieke thema’s op de agenda gezet. Wat me het meeste energie geeft als raadslid is het contact met onze inwoners. De eerste 3 jaar heb ik me voornamelijk ingezet op de volgende portefeuilles: Veiligheid, Mobiliteit, Gezondheid, Sport, Jeugd, Internationale betrekkingen & Burgerbetrokkenheid. Het afgelopen jaar mocht ik fractievoorzitter zijn voor
Helder Helmond en heb ik me breder ingezet door alle lokale thema’s dezelfde aandacht te geven.

Zoals u weet zijn 16 maart weer nieuwe verkiezingen voor Helmond. Er is weer echt iets te kiezen in Helmond. Deze verkiezingen draaien namelijk om verandering. Om dúrven te veranderen. De vrijheid van individuele inwoners staat tenslotte onder druk. Levens staan stil omdat er onvoldoende starterswoningen zijn, jongeren worden jaren in hun ontwikkeling geremd en voor ouderen is het maar afwachten of ze een plekje in het verzorgingshuis krijgen.

Tegelijkertijd is het vertrouwen in de politiek, zowel landelijk als lokaal, tot een dieptepunt gedaald. Op zoek naar de reden moet diezelfde politiek vooral in de spiegel kijken. Ook Helmond schreeuwt om bestuurlijke vernieuwing: geen geritsel in de achterkamertjes, geen dichtgetimmerde coalitieakkoorden en wél oprechte inspraak voor inwoners. Openheid en transparantie, fouten erkennen en een belangrijke rol voor de (voltallige) gemeenteraad, het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar in Helmond moet de boel daarvoor stevig worden opgeschud. Met een fantastisch verkiezingsprogramma (lokaler ga je het niet krijgen) en een mooie kandidatenlijst met 50 enthousiaste Helmonders gaan we de komende weken menigeen overtuigen van onze Helmondse visie en gaan we stad oranje kleuren.

Durf te veranderen, stem Helder Helmond!