5. Stefanie Brugmans – Aarts

5. Stefanie Brugmans – Aarts

Mijn naam is Stefanie Brugmans – Aarts (36 jaar) en ik ben naast compressietherapeut ook algemeen docent van de afstudeerfase (Fontys Paramedische Hogeschool). Waarom ik voor deze partij heb gekozen? Eigenlijk heel simpel. Helder Helmond is een lokale partij waarbij de inwoners en hun behoeften centraal staan. En als geboren en getogen Helmondse wil ik mijn ervaringen die ik op het gebied van de zorg, het onderwijs en maatschappelijke problematiek
heb opgedaan graag inzetten voor u als inwoner van Helmond.

Al op zeer jonge leeftijd hebben mijn vader en moeder al aan mij getoond hoe belangrijk vrijwilligerswerk is. Dankzij hen ben ik al voor mijn studie bewegingswetenschappen vrijwilligerswerk gaan doen. Eerst bij de voetbalclub van mijn vader, later bij Helmond Sport. En uiteindelijk zelfs gekozen mijn Masterstage: positief coachen bij Helmond Sport te doen. Daar ben ik tot op heden nog altijd tijdens wedstrijden te vinden en voorzie de supporters van een drankje.

Inmiddels ben ik getrouwd en woon ik samen met mijn man en 2 zonen met veel plezier in de binnenstad. Vijf jaar geleden ben ik tot het bestuur van de wijkraad toegetreden en richt ik me met name op buurtpreventie en (verkeers)veiligheid. Verder ben ik door mijn kinderen lid geworden van de MR van hun school en omdat mijn oudste ‘een zorgenkindje’ is zoals ze dat noemen en ‘passend onderwijs’ op dit moment nog niet voor ieder kind
ook echt passend is, ben ik later doorgestroomd naar de OPR (het overlegorgaan primair onderwijs
van Helmond-Peelland). Recent heb ik samen met andere ouderleden het oudersteunpunt ontwikkeld.

Naast dit alles begeleid ik sinds september hbo-studenten tijdens hun afstudeerfase en ben ik lange tijd zelfstandig compressietherapeut en kom in die laatste hoedanigheid veel bij de wat kwetsbaardere oudere over de vloer.  Mijn doel in alles wat ik doe is om iedereen met woord en daad te ondersteunen, door op de meest passende manier een hulpvraag te beantwoorden.

Zoals u leest ben ik op meerdere fronten actief. Ik heb dan ook veel (praktijk)ervaring opgedaan op zowel het gebied van zorg, onderwijs en maatschappelijke problemen (o.a. jeugdwet en WMO). Maatwerk is noodzakelijk. Geen mens, geen situatie en geen gezin is gelijk. Iedere hulpvraag, vraagt om passende oplossingen waarbij zowel oog is voor het individu als voor alles en iedereen hieromheen. En daar mag naar mijn mening veel vaker bij stilgestaan worden. Ik vraag via deze weg dan ook om uw steun en stem. Ik zou graag, daar waar het mogelijk is, veranderingen mogelijk willen maken voor nu en in de toekomst. Dat kan ik namelijk niet alleen…