post

Motie veiligheid Helder Helmond resulteert in aanvalsplan Binnenstad!

MOTIE HELDER HELMOND RESULTEERT IN AANVALSPLAN!
Aanvalsplan Binnenstad-Oost besproken in raad

HELMOND – Dinsdagavond 7 juli vond in de Helmondse raadszaal een ‘verdiepingsgesprek c.q. informatieve sessie veiligheid’ plaats. Deze avond was de uitvoering van een op 11 februari door Helder Helmond ingediende motie ‘Veiligheid van de Heistraat en omgeving’ die door de raad werd aangenomen. Het was een constructieve avond waarbij sprekers van politie en gemeente de raad informeerden over de actuele stand van zaken. Rode draad daarbij was het deze week gepresenteerde ‘Aanvalsplan Binnenstad-Oost’. De raad kon daarbij nadrukkelijk meedenken en input leveren. Helder Helmond is dan ook blij met deze avond en hoopt dat het zal leiden tot meer veiligheid en een betere leefbaarheid in deze wijk. Daarbij is de betrokkenheid van de Helmondse inwoners zelf ook essentieel.

4 thoughts on “Motie veiligheid Helder Helmond resulteert in aanvalsplan Binnenstad!

  • Geachte heer / mevrouw,

   Ook in de toekomst wordt contact met wijkbewoners gestimuleerd door het fysieke steunpunt, meer handhavers en themabijeenkomsten. Als blijkt dat te zijner tijd nog steeds moeilijkheden blijken te zijn, neem dan gerust met ons contact op.
   Met vriendelijke groet,

   Martijn Rieter

 1. En hoe gaan de omwonenden van de Heistraat e.o. daarin betrokken worden? Tot op heden heb ik daar niet zoveel van meegekregen namelijk. Pikant detail: het “Aanvalsplan” bevat zowat alle suggesties die ik in mijn brief van april jl. aan de gemeente heb gestuurd maar waar ik tot op heden geen antwoord op heb gekregen.

  • Dag Erik, Er is schijnbaar al volop met omwonenden contact geweest door het doen van een probleemverkenning. Op verschillende momenten is er gesproken met wijkbewoners over de veiligheidssituatie. Ook in de toekomst wordt contact met wijkbewoners gestimuleerd door het fysieke steunpunt, meer handhavers en themabijeenkomsten. Maar het is inderdaad vreemd dat er helemaal geen contact met jou is gezocht. Een actieve wijkbewoner moet juist omarmd worden en meegenomen in het project. Ik had je laatst gevraagd de kopie naar me toe te sturen. Had je dat nog gedaan? martijnrieter@hotmail.com Met vriendelijke groet, Martijn Rieter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *