Nieuws van de Week

Martijn Rieter: Heeft onze raad de hoogste macht?

helderhelmond › nieuws › 2022/10/16

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Dit is de officiële functieomschrijving die wordt gehanteerd bij onze Rijksoverheid. Ook in Helmond zou dat zo moeten zijn, maar is dat wel?

Door de invoering van het Dualisme in 2002 zijn de rollen, taken en posities van de Helmondse gemeenteraad en college strikt gescheiden. Het college bestuurt en voert het beleid uit. De raad stelt de kaders van het beleid vast en controleert het college. Deze verandering moest de Helmondse raad meer ruimte geven om zelfstandig en kritisch te functioneren. Wat je alleen vaak ziet is dat door coalitievorming de gemeenteraad vaak monddood wordt gemaakt.

Coalitiepartijen houden elkaar vast en daardoor heeft het college vrij spel om beleid te maken. Natuurlijk begrijpelijk dat dat wordt gedaan bij compromissen die staan in een coalitieprogramma, maar niet bij al het overige. Ook in Helmond vindt er maar weinig dualisme plaats. De lokale media weet dat. Tekenend is dat besluiten al voor dat ze door de gemeenteraad zijn geweest in de krant worden benoemd als aangenomen.

Dat de gemeenteraad soms weinig te zeggen heeft, wil niet zeggen dat we onze controlerende rol verslonzen. Zo heeft Helder Helmond samen met andere partijen bij 2 dossiers om aandacht gevraagd wat specifiek onze rol als hoogste bestuursorgaan benadrukt. Zo staat er 18 oktober een debat met wethouder Van Dijk op de agenda over kostenoverschrijding Huis voor de Stad. Waar we het onder andere over willen hebben is dat het college deals van 1,57 miljoen met aannemers heeft gesloten zonder instemming van de gemeenteraad. De raad had eerder juist nadrukkelijk besloten het nieuwe stadhuis budgetneutraal op te leveren. Hoe kan dit?

Daarnaast loopt er een onderzoek naar de handelswijze van het college bij het besluit ‘’1 miljoen voor groen’’ uit de laatste raadsvergadering. Werkzaamheden waren schijnbaar al gegund, uitbesteed en in uitvoering gebracht alvorens het in de raad was geweest. Beiden dossiers vraagt om een gegronde verantwoording. Afgelopen presidium werd weer duidelijk dat er niet altijd pro-actief wordt gehandeld bij verzoeken van onze raad. Sommige moties blijven lang op de plank liggen en brieven worden om de haverklap niet beantwoord binnen de afgesproken termijnen. Door deze gehele gang van zaken is het twijfelachtig of de gemeenteraad wel de hoogste macht heeft.

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond

Aaihonden Pannehoeve -met Alexandra Koolen

helderhelmond › nieuws › 2022/10/19

Bij de Pannehoeve weten ze als geen ander hoe belangrijk dieren kunnen zijn voor mensen. In deze video zie je Storm, een van de aaihonden die op bezoek komt bij de Pannehoeve. Storm komt graag langs om eens lekker geaaid te worden door de bewoners.

Aaihonden Pannehoeve in het zonnetje op dierendag – Ditishelmond.nl

Een paar keer in de week komen er bij de Pannehoeve aaihonden langs. De aaihond gaat mee een van de afdelingen op. Om daar vervolgens eens lekker geaaid te worden en de bewoners een lach op het gezicht te bezorgen. Op dierendag mogen deze aaihonden, hun baasjes en de bewoners die zij zo blij maken, wel even in het zonnetje gezet worden.

De aaihonden zijn erg belangrijk voor de bewoners. Zodra een van de aaihonden binnenkomt, is er meteen reuring op de afdeling. Je ziet de mensen ontwaken uit hun slaap en even uit hun wereldje komen. De bewoners leven even op. Mensen die zelf vroeger een hond hebben gehad vinden het fijn om weer eens een hond te voelen, lekker te knuffelen en wat koekjes te geven.

De dieren hebben een enorm positief effect op de bewoners. Zo blijkt maar hoe belangrijk dieren kunnen zijn voor mensen. Ken je iemand die eenzaam is of even niet zo lekker in zijn of haar vel zit, ga dan (als de mogelijkheid er is) eens langs met je huisdier. Dit kan zorgen voor een hele brede glimlach, die misschien wel zo hard nodig is.

Bij de Pannehoeve willen ze natuurlijk zo vaak mogelijk de bewoners even met de aaihonden laten knuffelen. Ze zijn dan ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met een huisdier dat van knuffels en koekjes houdt. Als vrijwilliger kun je heel veel betekenen voor de bewoners. Je krijgt er heel veel dankbaarheid en blije gezichten voor terug.

Bekijk de video

Voor meer informatie kun je mailen naar dhbaywatch@msn.com

Nog meer Helmondse woningen in slechte staat

helderhelmond › nieuws › 2022/10/21

Helder Helmond is wederom langs gegaan bij Helmondse huurwoningen die in slechte staat verkeren. Het draait hier om woningen van de wooncorporatie Volksbelang. 

Dit keer gingen Martijn Rieter en David Luijs op pad in de Leonardusbuurt, hier kregen we een woning te zien met ernstig gebrek aan onderhoud. De bewoner gaf aan dat het in deze wijk al jaren speelt. Het meest opvallende was dan ook dat er letterlijk spleten en gaten in het dak zitten, zoals te zien is op de foto’s.

Wij zijn van mening dat dit, vooral in deze dure periode en met de winter op komst, absoluut onwenselijk is. De bewoner gaf aan dat het letterlijk ‘door het huis heen waait’ en dit zien we dan ook terug aan het dak.

Meer weten over dit onderwerp? Lees het bericht van vorige week hier.

In deze wijk zakken huizen tevens weg in de grond en de wooncorporatie heeft meerdere malen beloofd om dit op te gaan vullen met een soort gel maar tot op heden is er nog niets gebeurd. Tijd voor bewoners om aan de bel te trekken dus!

Kent u iemand met een (sociale) huurwoning die last heeft van deze problemen? Ga dan naar deze pagina en vul het formulier in:

Huurwoningen Helmond; schimmel, houtrot en lekkages

F-35 vluchten vanaf vliegbasis De Peel

helderhelmond › nieuws › 2022/10/21

Op 17 oktober 2022 voerde een F35 van de Koninklijke Luchtmacht testvluchten uit boven Helmond. Het Ministerie van Defensie heeft een besluit genomen om vliegbasis De Peel te heropenen. De eerste meldingen van de belevingsvlucht van de F35 zijn inmiddels binnen. Er werden dinsdag op drie plaatsen decibels gemeten in Helmond. De resultaten krijgt de gemeente Helmond zo snel mogelijk. Omdat wij niet goed kunnen vernemen wat de bestuurlijke overwegingen van ons stadsbestuur zijn, stelde wij de volgende vragen.

1) Bent u bekend met het artikel “Helmond verzet zich tegen heropening vliegbasis De Peel door Defensie: ‘Daar hebben 100.000 mensen straks last van’” uit het Eindhovens Dagblad van 1 oktober j.l.?

2) Gaat Helmond zich actief inzetten om Defensie te stoppen in haar plannen? Zo ja, gaat u daarvoor ambtelijke capaciteit inzetten? En welke stappen gaat u
ondernemen?

3) Bent u bekend met de noodzaak en argumentatie om vliegbasis de Peel te openen en de directe relatie met de internationale veiligheidssituatie in de wereld? En hoe duidt u dit verzet van onze stad hierin?

4) Bent u bekend met het artikel “B&W: meld klachten over F35-testvlucht!” van de website deweblogvanhelmond.nl? Is het correct dat het college gezamenlijk de
Helmondse inwoners oproept tot klagen? Hoe ziet u uw rol in dit maatschappelijk
debat? Hoe behoudt en garandeert u uw standpunt als onpartijdige lokale overheid voor alle Helmonders?

5) Uit RIB 105 blijkt niet wat het standpunt van het college is. Is het een gezamenlijk
college standpunt dat de heropening van vliegbasis de Peel door Defensie moet
worden gestopt?

Rotterdammer Bonte ambiteus

helderhelmond › nieuws › 2022/10/21

 ‘50 kilometer is te hard in de stad. Ik wil in Helmond overal een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur invoeren. Daarvoor heb ik de steun van de gemeenteraad.’ Aldus Bonte. Hierover heeft Helder Helmond een aantal vragen aan de Gemeente gesteld.

1) Bent u bekend met het artikel “‘Eerst dertig per uur in alle Helmondse wijken, daarna op de doorgaande wegen door de stad’” uit het Eindhovens Dagblad van 20
september j.l.?
2) Verschillende uitspraken in dit artikel zijn gedaan vanuit de verantwoordelijke
wethouder. Is het een gezamenlijk college standpunt dat:

a) De hele stad een 30 km/u zone moet worden?
b) Het een doorn in het oog is als mensen vanuit Deurne dwars door Helmond
naar Eindhoven rijden?
c) er meer drempels moeten komen om dit mogelijk te maken?
d) de verkeersveiligheid

3) Is er onderzoek gedaan naar de (mogelijke) gevolgen voor het mkb? Zo ja wat zijn de uitkomsten hiervan, zo niet wanneer wordt dit uitgevoerd?

Binnenkort zal Helder Helmond ook een poll over dit onderwerp organiseren, dus houd de pagina in de gaten! 

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x