Opheldering gevraagd enquête zonnevelden Stiphout

Samen met het CDA heeft Helder Helmond andermaal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Helmond. Eerder stelden deze fracties al schriftelijke vragen, maar de onlangs gehouden commissievergaderingen, alsmede de enquête die op dit moment in Stiphout loopt gaven aanleiding om het college nogmaals te bevragen. ”Ditmaal een zeer lange lijst met vragen omdat er steeds meer vragen opkomen”, aldus de beide fracties. Het college van B&W heeft 30 werkdagen om de vragen van een reactie te voorzien. Lees onderstaand de vragen terug.

Schriftelijke vragen Zonnevelden Stiphout CDA en HH 04.05.2021

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x