Partij 2022-2024

''Helmond schreeuwt om bestuurlijke vernieuwing: geen geritsel in achterkamertjes, geen dichtgetimmerde coalitieakkoorden en wél oprechte inspraak voor de inwoners.''
''De politieke partij die de belangen van haar mensen het meest rechtvaardig zal dienen, is de partij waarin de meningen van Helmonders dienen als de bestuursfilosofie van de partij.''

Bestuur 2022-2026

''Besturen is mijn Passie! Hierin heb ik ruim 33 jaar ervaring!''

Steunfractie 2022-2026

''Helder Helmond is een partij is die actief laat zien, dat ze vooral graag goed luistert naar zijn stads- en wijkbewoners en zich zoveel mogelijk zal richten naar datgene wat door bewoners wordt gewenst en gevraagd.''
Leden Helder Helmond!
0

Steun onze beweging!

Steun ons werk voor Helmond. U krijgt inspraak bij het kiezen van bestuur en kandidaat raadsleden, bent welkom bij de maandelijkse fractievergadering en nog vele andere voordelen! Lees hieronder welke!

Lid worden