Privacybeleid Helder Helmond

Onze website is: https://www.helderhelmond.nl

Je privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid ontwikkeld zodat u begrijpt hoe we persoonlijke informatie verzamelen, en gebruiken.

Het volgende schetst ons privacybeleid.

Wanneer u deze website bezoekt, zal helderhelmond.nl tijdens uw bezoek bepaalde informatie over u leren.

Net als bij andere commerciële websites maakt onze website gebruik van een standaardtechnologie genaamd ‘cookies’ (zie uitleg hieronder) en serverlogboeken om informatie te verzamelen over hoe onze site wordt gebruikt. Informatie die is verzameld via cookies en serverlogboeken kan de datum en tijd van bezoeken bevatten, de bekeken pagina’s, de tijd die op onze site is doorgebracht en de websites die net voor en net na de onze zijn bezocht, evenals uw IP-adres.

Gebruik van cookies

Een cookie is een heel klein tekstdocument, dat vaak een anonieme unieke identificatie bevat. Wanneer je een website bezoekt, vraagt de computer van die site uw computer om toestemming om dit bestand op te slaan op een deel van uw harde schijf dat speciaal is bestemd voor cookies. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw browser sturen als de voorkeuren van uw browser dit toestaan, maar (om je privacy te beschermen) staat uw browser alleen een website toe om toegang te krijgen tot de cookies die hij al naar u heeft gestuurd, niet de cookies die door andere sites naar u zijn gestuurd. .

IP-adressen

IP-adressen worden door uw computer gebruikt elke keer dat u verbinding maakt met internet. Uw IP-adres is een nummer dat door computers in het netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren. IP-adressen worden automatisch door onze webserver verzameld als onderdeel van demografische en profielgegevens die bekend staan als “verkeersgegevens”, zodat gegevens (zoals de webpagina’s die je opvraagt) naar u kunnen worden verzonden.

E-mailgegevens

Als je ervoor kiest om via e-mail met ons te corresponderen, is het mogelijk dat we de inhoud van uw e-mailberichten samen met uw e-mailadres en onze antwoorden bewaren. We bieden dezelfde bescherming voor deze elektronische communicatie die we gebruiken bij het bijhouden van online ontvangen informatie, post en telefoon. Dit geldt ook wanneer u uzelf registreert voor onze website, u aanmeldt via een van onze formulieren met je e-mailadres of een aankoop doet op deze site. Zie het e-mailbeleid hieronder voor meer informatie.

Hoe gebruiken we de informatie die u ons verstrekt?

In grote lijnen gebruiken we persoonlijke informatie voor het beheer van onze zakelijke activiteiten, het verlenen van klantenservice en het beschikbaar stellen van andere items en diensten aan onze klanten en potentiële klanten.

Helder Helmond zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over je verkrijgen wanneer je onze site bezoekt, tenzij u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken, noch zal deze informatie worden verkocht of anderszins overgedragen aan niet-gelieerde derden zonder de goedkeuring van de gebruiker op het moment van verzameling.

We kunnen informatie openbaar maken wanneer dit wettelijk verplicht is, met andere woorden, wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist of voor de bescherming van onze wettelijke rechten.

E-mailbeleid

We doen er alles aan om uw e-mailadres vertrouwelijk te houden. We verkopen, verhuren of leasen onze abonnementslijsten niet aan derden, en we zullen uw persoonlijke informatie op geen enkel moment aan derden, overheidsinstanties of bedrijven verstrekken, tenzij dit strikt wettelijk verplicht is.

We zullen uw e-mailadres uitsluitend gebruiken om tijdige informatie te verstrekken over Helder Helmond

We bewaren de informatie die je via e-mail verzendt in overeenstemming met de toepasselijke federale wetgeving.

CAN-SPAM-naleving

In overeenstemming met de CAN-SPAM-wet, zal alle e-mail die vanuit onze organisatie wordt verzonden duidelijk vermelden van wie de e-mail afkomstig is en duidelijke informatie bevatten over hoe je contact kunt opnemen met de afzender. Bovendien zullen alle e-mailberichten ook beknopte informatie bevatten over hoe je uzelf van onze mailinglijst kunt verwijderen, zodat je geen verdere e-mailcommunicatie van ons ontvangt.

Keuze / afmelden

Onze site biedt gebruikers de mogelijkheid om zich af te melden voor het ontvangen van berichten van ons en onze partners door de afmeldinstructies te lezen onderaan elke e-mail die ze op elk moment van ons ontvangen.

Gebruikers die onze nieuwsbrief of promotiemateriaal niet langer willen ontvangen, kunnen zich afmelden voor het ontvangen van deze berichten door op de afmeldlink in de e-mail te klikken.

Gebruik van externe links

Helder Helmond kan links bevatten naar vele andere websites. Helder Helmond kan de nauwkeurigheid van de informatie op een gelinkte site niet garanderen. Links naar of vanaf externe sites die geen eigendom zijn van ons of niet worden beheerd door Helder Helmond, vormen geen goedkeuring van Helder Helmond of een van zijn fractieleden / van de sponsors van deze sites of de producten of daarin gepresenteerde informatie.

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden is het volgende verboden: gebruik en toegang tot deze site. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten op en op onze website en alle inhoud en software op de site blijven het exclusieve eigendom van Helder Helmond* of zijn licentiegevers. Het gebruik van onze handelsmerken, inhoud en intellectueel eigendom is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Helder Helmond.

*Helder Helmond betreft alle fractieleden die op dat moment actief zijn binnen de partij.

Niet toegestaan:

  • Materiaal van onze website opnieuw zonder voorafgaande schriftelijke toestemming publiceren.
  • Verkoop of verhuur van materiaal van onze website.
  • Reproduceren, dupliceren, afgeleide, te kopiëren of anderszins te exploiteren van materiaal op onze website voor enig doel.
  • Verspreiden van alle inhoud van onze website, ook niet naar een andere website.

Acceptabel gebruik

U stemt ermee in onze website alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van, het beperken of belemmeren van het gebruik en genot van de website van iemand anders. Verboden gedrag omvat het lastigvallen of veroorzaken van ongemak of ongemak voor een andere gebruiker, het doorgeven van obscene of aanstootgevende inhoud of het verstoren van de normale dialoog binnen onze website.

U mag onze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te verzenden. U mag de inhoud op onze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperkte toegang

Mogelijk moeten we in de toekomst de toegang tot delen, van onze website beperken en de volledige rechten hiervoor behouden. Als we u op enig moment een gebruikersnaam en wachtwoord geven om toegang te krijgen tot beperkte delen van onze website, moet u ervoor zorgen dat zowel u gebruikersnaam als wachtwoord vertrouwelijk blijven.

Gebruik van getuigenissen

Houd rekening met het volgende in overeenstemming met de FTC-richtlijnen met betrekking tot het gebruik van aantekeningen en getuigenissen in advertenties:

Getuigenissen die op deze site verschijnen, worden daadwerkelijk ontvangen via tekst-, audio- of video-inzending. Het zijn individuele ervaringen, die de ervaringen in het echte leven weerspiegelen van degenen die onze producten en / of diensten op een of andere manier hebben gebruikt. Het zijn individuele resultaten en de resultaten variëren. We beweren niet dat het typische resultaten zijn. De getuigenissen zijn niet noodzakelijkerwijs representatief voor al diegenen die onze producten en / of diensten zullen gebruiken.

De getuigenissen die in welke vorm dan ook op deze site worden weergegeven (tekst, audio, video of andere) worden letterlijk weergegeven, behalve voor correctie van grammaticale of typefouten. Sommige zijn mogelijk ingekort. Met andere woorden, niet de hele boodschap die de schrijver heeft ontvangen, wordt weergegeven wanneer deze te lang lijkt of niet de hele verklaring relevant lijkt voor het grote publiek.

Helder Helmond is niet verantwoordelijk voor de meningen of commentaren op helderhelmond.nl

Helder Helmond is geen forum voor getuigenissen, maar biedt getuigenissen als een middel voor politiek geïnteresseerde om hun ervaringen met elkaar te delen. Ter bescherming tegen misbruik verschijnen alle getuigenissen nadat ze zijn beoordeeld door het management van Helder Helmond

Helder Helmond deelt de mening, mening of commentaar van geen enkele getuigenis op helderhelmond.nl – de meningen zijn strikt de mening van de bron.

De getuigenissen zijn nooit bedoeld om te beweren dat onze visie en / of diensten kunnen worden gebruikt voor het diagnosticeren, behandelen, genezen, verlichten of voorkomen van ziekten. Dergelijke claims, impliciet of expliciet, in welke vorm dan ook, zijn niet klinisch getest of geëvalueerd.

Hoe beschermen we je informatie?

E-mail wordt niet herkend als een veilig communicatiemiddel. Om deze reden verzoeken wij u geen privégegevens per e-mail naar ons te sturen. Dit is echter toegestaan, maar op eigen risico. Sommige informatie die u op onze website invoert, kan veilig worden verzonden via een beveiligd medium dat bekend staat als Secure Sockets Layer of SSL. Creditcardinformatie en andere gevoelige informatie wordt nooit via e-mail verzonden.

Helder Helmond kan softwareprogramma’s gebruiken om samenvattende statistieken te maken, die worden gebruikt voor doeleinden zoals het beoordelen van het aantal bezoekers van de verschillende secties van onze site, welke informatie het meest en het minst interessant is, het bepalen van technische ontwerpspecificaties en het identificeren van systeemprestaties of probleemgebieden.

Voor sitebeveiligingsdoeleinden en om ervoor te zorgen dat deze service beschikbaar blijft voor alle gebruikers, gebruikt Helder Helmond softwareprogramma’s om het netwerkverkeer te controleren om ongeautoriseerde pogingen te identificeren om informatie te uploaden of te wijzigen, of anderszins schade te veroorzaken.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Helder Helmond geeft geen verklaringen, garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud op deze website of sites die naar deze site zijn gelinkt.

Al het materiaal op deze site wordt geleverd ‘zoals het is’ zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief garanties van verkoopbaarheid, van intellectueel eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval is Helder Helmond of zijn agenten of medewerkers aansprakelijk voor welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie, letsel of overlijden) als gevolg van het gebruik van of het onvermogen om te gebruiken van de materialen, zelfs als Helder Helmond is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade.

Beleidswijzigingen

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen. Wees er echter zeker van dat als het privacybeleid in de toekomst verandert, we de persoonlijke informatie die je ons onder dit privacybeleid hebt verstrekt, niet zullen gebruiken op een manier die wezenlijk in strijd is met dit privacybeleid, zonder uw voorafgaande toestemming.

We zijn toegewijd aan het uitvoeren van onze partij in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Contact

Als u vragen heeft over dit beleid kunt u mailen naar secretariaat@helderhelmond.nl of hier onder uw vraag stellen.

Fout: Contact formulier niet gevonden.