post

Helder Helmond wilt een Helmondse nachtburgemeester

Een nachtburgemeester kan de huidige, zeer stroeve communicatie tussen de Helmondse horeca en de gemeente versoepelen én de verstoorde relatie tussen de twee verbeteren. Dat vindt politieke partij Helder Helmond, die voorstelt de mogelijke meerwaarde van deze functie te onderzoeken.

Er zijn meer steden in Nederland die inmiddels een nachtburgemeester hebben. Hij of zij is in wezen de verbinding tussen beleidsmakers en het uitgaanspubliek. De nachtburgemeester kan ingezet worden voor campagnes vanuit de gemeente. Zo kan er bijvoorbeeld op zoek gegaan worden naar nieuwe mogelijkheden en kansen die een bijdrage kunnen leveren om het Helmondse nachtleven meer te laten bruisen. Maar hij of zij moet ook ongevraagd advies aan de gemeente kunnen geven. ”Daarnaast zou een lokale verkiezing voor een nachtburgemeester uitkomst kunnen bieden, wat ook de kloof tussen inwoners en politiek zou kunnen verkleinen” aldus raadslid Martijn Rieter. Lees hieronder de volledige brief terug.

Nachtburgemeester brief pdf
post

Helaas geen najaarskermis in Helmond

Helder Helmond heeft een maand geleden het college opgeroepen om te kijken of een najaarskermis mogelijk is in Helmond. Als fractie vonden we het namelijk heel jammer om te constateren dat er geen zomerkermis kon plaatsvinden. Met de oproep: ”Laat de kermisexploitanten niet in de kou staan!” liet raadslid Alexandra Koolen haar ongenoegen blijken. Wij vinden dat er in deze moeilijke tijd al zoveel niet kan en mag en velen vragen steun, waarom de Kermis dan niet. Maar het belangrijkste: zo’n mooie stad als Helmond verdient een mooie kermis. Lees onderin de raadsinformatiebrief van het college terug.

RIB 091 Geen najaarskermis in Helmond 2020
post

Opmerkelijk: Geen extra maatregelen GGD en VRBZO bij Van Rooi Meat

Er komen geen extra maatregelen vanuit de GGD en Veiligheidsregio. De beide instanties zien geen aanleiding om op bredere schaal extra controles uit te voeren. Er wordt dus niet periodiek getest en komen er geen onaangekondigde controles. Dit als antwoord op schriftelijke vragen van raadslid Martijn Rieter. Erg vreemde houding na het nieuws dat er werknemers met klachten zouden hebben doorgewerkt. Meten is weten is de opvatting van Helder Helmond.

Helder Helmond vroeg een maand geleden om opheldering over de zorgwekkende situatie bij Van Rooi Meat. Zo zouden medewerkers van de slachterij de afgelopen twee maanden met coronaklachten hebben doorgewerkt. Deze slachterij ging eerder al 2 weken dicht vanwege vele besmettingen op de werkvloer. Lees onderin de volledige brief terug.

VA 35 HH-PvdA-GL Zorgwekkende situatie slachterij Van Rooi Meat
post

Column Louis van de Werff: Complot-theorieën

Deze keer een column van Louis van de Werff over Complot-theorieën. Het onbekende en onwetende maakt mensen bang en achterdochtig zoals vroeger. Zo ook met 5G. Lees onderin de volledige column. Louis schrijft regelmatig columns voor de Gazet, het nieuwsblad voor Dierdonk. We zijn als Helder Helmond natuurlijk benieuwd naar uw mening. Laat onderin een reactie achter!

column, complot theorien
post

Helmonders starten burgerinitiatief voor afschaffing centraal examen

Helmonders Fleur de Veth en Jenny Phan zijn samen een burgerinitiatief gestart om het Centraal Examen te vervangen door formatieve toetsen. Ze zijn gestart met een petitie voor de Tweede Kamer om hier een debat over te starten. Hiervoor hebben zij 40.000 18+ handtekeningen voor nodig. Klik hier om deze petitie te tekenen. 

Ze hebben hier drie argumenten voor opgesteld. Het eerste argument is: Wanneer je een aantal jaren hard hebt gewerkt op het voortgezet onderwijs is het eigenlijk onnodig om die jaren met een centraal examen af te sluiten. Zij denken dat het beter is om tijdens het schooljaar meerdere formatieve toetsen af te nemen. In plaats van een momentopname tijdens een centraal examen. Iemand kan een slechte dag hebben tijdens een centraal examen of last hebben van faalangst en daardoor een te laag cijfer halen of zelfs zakken. Ook vinden zij dat het ouderwets is om grote waarde te hechten aan een centraal examen.

Formatief leren

Ze vinden dat er overgestapt moet worden op formatief leren en formatieve toetsen. Een voorbeeld van formatief leren is wanneer iemand bijvoorbeeld wiskundeleraar wil worden is het niet nodig om Franse les ook op VWO-niveau te volgen. Dat zou dus op een lager niveau kunnen. Het zou dus mogelijk moeten worden om meerdere vakken op verschillende niveau’s te volgen. Formatief leren is een leerproces. Hierbij worden eerst de leerdoelen bepaald. Deze worden besproken met de leerling en er wordt gekeken wat de zwakke en sterke punten zijn van een leerling. Aan de hand daarvan weet de leraar waar de leerling extra aandacht aan zou moeten besteden. De leraar bekijkt met de leerling welke leerdoelen zijn bereikt en welke nieuwe leerdoelen nog moeten worden bepaald.

Klik hier om deze petitie te tekenen.

post

Column Rieter: Wie wordt de Helmondse Nachtburgemeester?

Wie wordt de Helmondse Nachtburgemeester? Dat vraagt raadslid Martijn Rieter zich af in zijn nieuwste column. De afgelopen weken is gebleken dat de communicatie tussen de gemeente en de horeca erg stroef verloopt. Verschillende Helmondse ondernemers geven aan dat er wat moet veranderen: er zou meer moeten worden samengewerkt. In combinatie met het nachtbezoek van onze Burgemeester heeft hem dat aan het denken gezet. Zou een ‘’Helmondse Nachtburgemeester’’ hier een rol in kunnen spelen? Iemand die een toonaangevende rol speelt in het nachtleven van Helmond. En daarmee als spil kan fungeren tussen de nachthoreca en de gemeente. Iedere 6 weken schrijft Martijn Rieter een column voor De Weblog van Helmond en weekkrant De Loop. Klik hier om zijn volledige column te lezen. We zijn als Helder Helmond natuurlijk benieuwd wat u van deze column vindt. Laat een reactie achter via de Weblog van Helmond.

column, Wie wordt Helmondse nachtburgemeester KLAAR
post

Beantwoording Tozo-regeling Senzer erg kort door de bocht

Afgelopen juni hebben raadsleden Alexandra Koolen en Martijn Rieter gesproken met verschillende zelfstandige ondernemers die het zwaar hebben in deze lastige coronatijd. Er was veel onrust ontstaan in verband met de Tozo-regeling Senzer. Vandaar dat onze fractie vragen heeft gesteld. Toen we deze brief schreven hebben we nog is extra bijval gekregen van andere zelfstandig ondernemers. Tot onze grote verbazing lezen we terug uit de beantwoording dat de situatie eigenlijk ronduit prima is verlopen. Toch vinden we de beantwoording erg jammer. Op sommige vragen wordt geen antwoord gegeven. Zo is nog steeds niet duidelijk waarom er is gekozen voor een voorschot van 90% in plaats van 100%. Verder wordt gesuggereerd dat de ondernemers die lang op een voorschot hebben moeten wachten, hun informatie niet op orde hebben. En last but not least wordt het verschil in brieven wel erg makkelijk afgedaan. We gaan de antwoorden bespreken met de verschillende ondernemers. Wordt vervolgd!

VA 29 HH Tozo-regeling Senzer
post

Helder Helmond vraagt om onderzoek zorgwekkende situatie Van Rooij Meat

Gisteren kwam het schokkende nieuws omtrent Van Rooij Meat uit Helmond. Zo zouden medewerkers van de slachterij de afgelopen twee maanden met coronaklachten hebben doorgewerkt. Deze slachterij ging eerder al 2 weken dicht vanwege vele besmettingen op de werkvloer. En nu blijkt dat de afgelopen periode er geen testen zijn uitgevoerd door de GGD, maar alleen aangekondigde controles. Vandaar dat raadslid Martijn Rieter om opheldering heeft gevraagd. Lees hieronder de volledige brief terug.

Brief Zorgwekkende situatie slachterij Van Rooij Meat
post

Louis van de Werff: Het zomerreces is begonnen, een terugblik

Deze keer een column van Louis van de Werff met een terugblik over het afgelopen jaar. Daarin herkent hij een vervelend situatie: De politiek in Helmond wordt monddood gemaakt. Lees in onderstaande column waar dat op gebaseerd is. Louis schrijft regelmatig columns voor de Gazet, het nieuwsblad voor Dierdonk. We zijn als Helder Helmond natuurlijk benieuwd naar uw mening. Laat onderin een reactie achter!

column, louis van de werff, zomerreces terugblik-geconverteerd