post

Interview Martijn Rieter met DitIsHelmond over overlast GO Sharing

Deze winter zullen de Go-sharing scooters uit het Helmondse straatbeeld gaan verdwijnen, maar ze keren in de lente van het volgende jaar weer terug. Helder Helmond had vragen gesteld aan de raad over de overlast die de scooters veroorzaakte binnen Helmond. Raadslid Martijn Rieter legt uit waarom de partij dit deed en Lloyd Drop van Go Sharing vertelt waarom Go-Sharing de scooters heeft weggehaald.

Begin dit jaar startte het bedrijf met de scooterpilot in Helmond, maar nu komt het er toch tijdelijk een einde aan. Het bedrijf blijft in gesprek met de gemeente om wellicht nog aanpassingen te verrichten voor na de terugkeer volgend jaar.


Camera & Montage: Gerard Slegers

post

Helder Helmond wil actie ondernemen tegen overlast deelscooters!

HELMOND – Hoewel een nobel initiatief, zorgen deelscooters van GO Sharing momenteel voor aanhoudende overlast in Helmond. Veel klachten gaan over foutief parkeren, vernielingen en defecte scooters die niet worden opgehaald. Daarbij komt GO Sharing eerder gemaakte afspraken niet na. Helder Helmond vindt daarom dat het college van B en W actie moet ondernemen.

Vooropgesteld: Helder Helmond ondersteunt initiatieven zoals GO Sharing, die zowel het milieu ontlasten als de mobiliteit verbeteren. Maar in het geval van GO Sharing is meer regulering inmiddels hard nodig. Wegen, toegangen en privéterreinen worden door fout geparkeerde scooters geblokkeerd, defecte scooters blijven lang staan wat vernieling in de hand werkt en afspraken met GO Sharing lijken te verwateren. Zo zouden foutparkeerders en defecte scooters binnen 24 uur worden opgehaald, maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Met soms schrijnende voorbeelden: kapotte scooters die twee weken blijven staan, met als gevolg dat wegen worden geblokkeerd en de publieke omgeving wordt aangetast.

Helder Helmond roept het college van B en W daarom op opnieuw met GO Sharing in gesprek te gaan. Gemaakte afspraken dienen tenslotte te worden nagekomen. Daarbij pleit de partij voor vermindering van het aantal plekken waar de scooters mogen worden neergezet. Daarnaast zouden er ‘hot spots’ moeten worden gerealiseerd, zoals in grote steden als Den Bosch al is gebeurd. De gemeente aldaar vindt het belangrijk om her en der parkeren tegen te gegaan, en daarom heeft het gemeentebestuur een aantal plekken aangewezen waar de scooters niet mogen worden geparkeerd. Helder Helmond heeft inmiddels een aantal vragen ingediend en wacht nog op het antwoord van het college van B en W.

brief go sharing pdf
post

Jaarlijkse ‘fietstocht’ gezellig onderonsje

De jaarlijkse fietstocht van Helder Helmond werd dit jaar een gezellig onderonsje. De om 12 uur voor het kasteel samengekomen mensen besloten vanwege de regen binnen te beginnen met een koffiepauze; mét gebak! Daaronder 3 fractievoorzitters van lokale partijen (Helder Helmond, Helmond Aktief en BachPlus). Een van de andere vaste jaarlijkse deelnemers, de inmiddels 85-jarige bekende Helmonder André van den Heuvel, wist met zijn levensverhalen de stemming er goed in te houden. Toen het gezelschap na half twee weer op het voorplein was bij de fietsen was, besloot men, ondanks dat het inmiddels tamelijk droog was, toch niet meer verder te gaan fietsen. Tot volgend jaar!

post

Column Michael: Helder Helmond houdt van ’t Hout

Onze fractievoorzitter schrijft vanaf deze maand columns voor het Ons Mierlo Hout Magazine. Het maandelijkse magazine dat wordt uitgegeven door weekkrant De Loop. In zijn eerste column stelt hij zich voor en heeft Michael het over zijn persoonlijke banden met ’t Hout. Ook haalt hij kort zijn brief over Houtse Akkers aan waar het project Nul op de Meter al sinds maanden stilligt. Helder Helmond is van mening dat raad en B&W de morele verplichting hebben om deze 26 gedupeerde gezinnen te helpen in deze slepende en voor hen slopende kwestie. Lees hieronder zijn volledige column.

column, michael t hout (1)
post

Helder Helmond vraagt om herstel foutieve berichtgeving coffeeshops

Helder Helmond vraagt in een brief aan de Burgemeester om een foutieve constatering in persbericht coffeeshops te herstellen. Het gaat om het volgende: ‘’De informatie die raads- en commissieleden tijdens deze bijeenkomst krijgen, draagt bij aan de politieke discussie die op een later moment over dit thema gevoerd wordt.’’ Dit klopt niet en moet volgens Helder Helmond worden hersteld. Verschillende media hebben deze boodschap uit het persbericht nadrukkelijk overgenomen in hun nieuwsberichten. Dit is foutieve communicatie naar onze inwoners toe en dit betreurt onze fractie ten zeerste. Zeker omdat in dit dossier draagvlak van uiterst belang is. Onze fractie ziet het liefste dat er een nieuw persbericht wordt opgesteld met daarin zowel de exacte gang van zaken omtrent coffeeshops als het verdere vervolg na het webinar. Met als resultaat dat de inwoners goed geïnformeerd worden in dit dossier. Wordt vervolgd!

brief persbericht coffeeshops pdf
post

Helder Helmond vraagt opheldering omstreden boetebrief Samen Verder

Thuiszorg Samen Verder heeft al zijn cliënten in Helmond en de Peel een brief gestuurd waarin staat dat zij 75 euro moeten betalen als zij hun huishoudelijke hulp te laat afzeggen. De directeur vindt zo’n ‘boete’ normaal. Het blijkt nu dat niet gewerkte uren door de gemeente altijd worden vergoed. Dit is pure winst en riekt volgens Helder Helmond naar fraude. Dit roept natuurlijk vragen op, vandaar dat onze fractie onderstaande brief heeft gestuurd richting het college. Jolanda Kampert, Cliënte Samen Verder en oud voorzitter van Helder Helmond, spreekt in het Eindhovens Dagblad van afgelopen zaterdag haar ongenoegen uit over de gehele situatie. Klik hier om het gehele artikel te lezen.

GRBW26sep2020Thuishulp.HelderHelmond
post

Column Martijn: Huisvesting arbeidsmigranten?

Welke rol moet de gemeente Helmond hebben op het gebied van huisvesting arbeidsmigranten? Dat vraagt raadslid Martijn Rieter zich af in zijn nieuwste column. Helder Helmond is van mening dat een terughoudende rol en verantwoordelijkheid van de gemeente passend is. We moeten als gemeente wel samen met de bedrijven de problematiek rondom arbeidsmigratie oplossen. In de vorm van 24 uur toezicht bij woonvoorzieningen en het handhaven van illegale bewoning. Het kan en mag niet zo zijn dat door de huisvesting van arbeidsmigranten de wachtrijen voor de Helmondse woningzoekenden nog langer gaan worden. Iedere 6 weken schrijft Martijn Rieter een column voor De Weblog van Helmond en weekkrant De Loop. Klik hier om zijn volledige column te lezen. We zijn als Helder Helmond natuurlijk benieuwd wat u van deze column vindt. Laat een reactie achter via de Weblog van Helmond.

column, huisvesting arbeidsmigranten pdf

post

Podiumbijeenkomst coffeeshop in vorm van Webinar

Aanstaande dinsdag organiseert Gemeenteraad Helmond een podiumbijeenkomst over coffeeshops. Deze keer in de vorm van een webinar. Kijk en doe je ook mee? Dinsdag 29 september om 20.00 uur! Klik hier als je mee wil doen!

Tijdens een podiumbijeenkomst haalt de raad informatie op om een goed beeld te kunnen vormen van bepaalde onderwerpen. En om te horen wat er in de stad leeft. Deze keer geven drie deskundigen informatie over coffeeshops in relatie tot: criminaliteit en ondermijning,  gezondheid en het centrumgebied. Tijdens de webinar kun je via WhatsApp vragen stellen. Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. Wil je meer weten over de sprekers en het programma? Kijk dan hier.

post

”Helder Helmond Fietst”, op zondag 4 oktober

Zondag 4 oktober houdt Helder Helmond weer – bij droog weer! – haar jaarlijkse fietstocht voor zowel leden als belangstellenden. Dé lokale politieke partij van Helmond doet dit al jaren als alternatief voor een autovrije zondag die tot 2014 in veel Nederlandse steden werd gehouden. In Vlaanderen en Brussel wordt in september nog wel de jaarlijkse autovrije zondag gehouden. En daar haakt Helder Helmond graag op haar manier bij aan. Daarmee draagt Helder Helmond een bescheiden steentje bij aan een helder milieu. We verzamelen dit maal voor het kasteel aan het Kasteelplein in het centrum. Daar zullen we om 12.00 uur stipt vertrekken. Een mooie route met onderweg regelmatige interessante uitleg voert je langs bijzondere plekken in Helmond. Einde uiterlijk 16.00 uur. Wie haar of zijn fiets en/of zichzelf zo origineel mogelijk oranje kleurt, maakt kans op een leuke prijs! Deelname is gratis.