Jolanda Kampert ere-schutter St. Catharinagilde

(Rechts) Jolanda Kampert ere-schutter St. Catharinagilde. (links) Fractievoorzitter Michael Rieter.

Ons lid Jolanda Kampert is ere-schutter geworden bij het jaarlijkse koningschieten bij het St. Catharinagilde te Helmond. Bij het 130e schot schoot Jolanda de vogel naar beneden. Ze is al jaren gildezuster bij het gilde en was bijzonder trots om dit jaar het ere-kruis te bemachtigen. Jolanda Kampert, Van harte proficiat vanuit Helder Helmond. Klik hier om het gehele bericht te lezen van weekkrant de loop.

Helder Helmond aanwezig bij Middag van Zorg en Veiligheid

Helder Helmond (Alexandra, Jolanda en Martijn) aanwezig bij de interessante en leerzame “Middag van Zorg en Veiligheid”. Met een plenaire afsluiting van de Minister Sander Dekker & Wethouder Rotterdam Sven de Langen. Georganiseerd door de VNG in het congrescentrum in Den Bosch. #middagzenv

Helmond Toegankelijker krijgt meer vorm

Woensdagmiddag zal door de VN-ambassadeurs de eerste stap gezet worden om ‘Helmond Toegankelijker’ meer vorm te gaan geven. Het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap is inmiddels 2 jaar van kracht in Nederland. Het verdrag verplicht de overheid en de samenleving om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking vanzelfsprekend mee kunnen doen in de samenleving. Net zoals ieder ander mens. Het verdrag roept op tot gelijkwaardigheid en non-discriminatie, maar ook tot respect, het vieren van diversiteit en ‘t op alle terreinen betrekken van ervaringsdeskundigen. Verder roept het verdrag in artikel 8 iedereen op tot het bevorderen van het bewustzijn over de inhoud van het VN-verdrag, zodat de rechten van mensen met een beperking geëerbiedigd en waargemaakt worden. Veel mensen zijn zich er niet van bewust hoe noodzakelijk het VN-verdrag is voor de ontwikkeling van mensen met een beperking, chronisch zieken en bijvoorbeeld ouderen in ons land. Maar het VN-verdrag is niet alleen belangrijk voor deze groepen. Als we op grond van het VN-verdrag bouwen aan een inclusieve samenleving, profiteren we in Nederland allemaal van toegankelijke diensten, voorzieningen en gebouwen, en bouwen we aan een welkome samenleving. Zo worden we er allemaal beter van !

Helder Helmond heeft in haar Partijprogramma o.a. Toegankelijkheid voor Helmond hoog in haar vaandel staan. Dat er nu twee VN Ambassadeurs dit oppakken en daar een eigen Facebook pagina aan gewijd hebben is dan ook noodzakelijk. Sommige items worden dan ook gedeeld op deze pagina om U op de hoogte te houden. Jan Troost is de voorzitter van InclusieVerenigt. Vorige week hebben we samen met Michael Rieter en Jeroen Lenssen als VN ambassadeur aan tafel gezeten hoe we de gemeenteraad en College van B&W kunnen bewegen om onze stad toegankelijk te maken voor iedereen.

Nieuwe facebook pagina: Helmond Toegankelijker

Sinds vandaag in de lucht een nieuwe Facebook Pagina voor onze mooie Stad Helmond waar het voor iedereen goed toeven mag/moet zijn.of het nu over evenementen, straatmeubilair, toegankelijk maken van gebouwen of anderszins is…..Iedereen moet mee kunnen doen #GELIJKISGELIJK.

n 50 artikelen wordt in het VN-verdrag uitgelegd wat er moet gebeuren in Nederland om het VN-verdrag waar te maken. Wij vatten deze artikelen samen in 8 kernthema’s: Zeggenschap en eigen regie. Hierbij gaat het om gelijkheid voor de wet, zelf beslissen over je leven, het recht op de benodigde ondersteuning bij het nemen van beslissingen (artikel 12, 21). Toegankelijkheid en mobiliteit. Gezondheid en zorg. Cultuur, sport en vrije tijd. Onderwijs en ontwikkelen. Zelfstandig leven en voorzieningen. Werk en inkomen. Deelname aan politiek en het openbare leven. Alleen samen kunnen we het VN-verdrag waarmaken. Daarom doen wij een oproep aan gemeente, ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen, scholen, overheidsorganisaties, openbaarvervoerbedrijven en inwoners. Want meedoen is een recht !

VN-verdrag al 2 jaar geleden getekend

14 juli is het precies twee jaar geleden dat Nederland het ratificatie VN-Verdrag getekend heeft. In verschillende steden van Nederland is men al erg ver met dit verdrag zoals in de gemeente Tynaarlo, Breda en vele anderen. In onze gemeente lopen we flink achter wat inhoud dat er nog steeds na de handreiking van onze motie vorig jaar nog steeds geen Inclusie Agenda ligt. Als VN Ambassadeur vinden wij dit een kwalijke zaak. Tenslotte moet iedereen in onze stad mee kunnen doen. #GELIJKISGELIJK.