Treurwilg achter stadskantoor kan niet verplaatst worden

De treurwilg die achter het stadskantoor staat wordt toch gekapt. De benodigde omgevingsvergunning, is inmiddels aangevraagd en ook verleend. Helder Helmond wilde graag dat de boom behouden bleef en eventueel verplaatst zou worden. Daar stelde de fractie schriftelijke vragen over aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het antwoord: “Niet mogelijk”. Lees de argumentatie in onderstaande brief.

De omgevingsvergunning is op 10 december gepubliceerd op de gemeentepagina en de website van de gemeente, op dat moment is ook de bezwaartermijn van zes weken gestart. Die termijn loopt 21 januari 2021 af. Stichting Natuurvanvroeger Nu heeft bij de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch al bezwaar aangetekend tegen het verlenen van deze vergunning.

VA 67 HH Behoud treurwilg achter stadskantoor-gecomprimeerd

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x