Verkiezingsprogramma

De kloof tussen de gemeente Helmond en haar inwoners is groter dan ooit. Het vertrouwen is bar en boos, en daarvoor moet de lokale politiek vooral naar zichzelf kijken. De laagste opkomst tijdens de vorige verkiezingen vormt een bedenkelijke eer. Willen we dat dit keer voorkomen, dan zullen zaken rigoureus anders moeten. Als Helder Helmond willen we aan die vraag voldoen. Met dit verkiezingsprogramma hebben inwoners straks écht wat te kiezen. Openheid en transparantie vormen daarbij belangrijke uitgangspunten, evenals een betrouwbare overheid. Om als gemeente het vertrouwen te krijgen, zullen we eerst vertrouwen moeten geven. Wij als politiek zijn daarom nu aan zet.

Maar ook op andere thema’s valt veel winst te boeken. Gedurfde beleidskeuzes kunnen het woon- en leefgenot flink verbeteren. Denk aan het steeds nijpendere woningentekort, waardoor inwoners van jong tot oud vast komen te zitten. Het is onacceptabel dat jongeren noodgedwongen langer thuis blijven wonen, soms tot wel tien jaar of meer. Zoals het ook onacceptabel is dat welwillende ouderen uit verzorgingshuizen worden geweerd. Als Helder Helmond willen we daarom tot het uiterste gaan om voor een betere doorstroming te zorgen.

En denk daarnaast ook aan een goedkoper en efficiënter afvalsysteem, meer aandacht voor digitalisering, een goede bereikbaarheid voor álle verkeersstromen (dus ook voor automobilisten), extra investeringen in veiligheid en een optimaal verenigingsleven en sportklimaat. Verder is ook onze Helmondse cultuur – in de meest brede zin van het woord – het koesteren waard. Onze karakteristieke panden, onze geschiedenis, onze lokale tradities en ons dialect zijn precies wat Helmond maken. En dat mogen we breed uitdragen, want Helmond is een stad om trots op te zijn.

Klik hier om ons volledige verkiezingsprogamma te downloaden. Als u dit graag schriftelijk wilt ontvangen bel of stuur een bericht naar 06-15086669 en u krijgt het volledige verkiezingsprogramma thuisbezorgd.