Afvalbeleid

Afvalbeleid vormt een heikel punt binnen onze gemeente. Inmiddels werken we met Diftar, waarbij de gemeente inwoners ‘prikkelt’ om afval beter te scheiden. Over de meerwaarde van die werkwijze lopen de meningen flink uiteen.

Want die ‘prikkel’ betekent in de praktijk een negatieve stimulans, waarbij inwoners op kosten worden gejaagd als ze meer afval produceren. Dat zorgt aantoonbaar voor meer illegale dumpingen. Als Helder Helmond vinden we dit beleid daarom te kort door de bocht. We zien meer in positieve prikkels en daarnaast biedt zogenaamde na-scheiding een potentieel alternatief. Daarbij hoeven inwoners afval niet te scheiden, want dat gebeurt bij de afvalverwerker. Door de werkzaamheden aldaar te automatiseren blijven de kosten in toom.
Technologische vooruitgang maakt dat die werkwijze alleen maar aantrekkelijker wordt.

Klik hier om naar het overzicht te gaan met al de thema’s uit ons verkiezingsprogramma.