Bestuurlijke vernieuwing

Politiek is soms net een theaterstukje. Ook in Helmond wordt veel in de achterkamertjes geregeld, waardoor de rol van de gemeenteraad, en dan met name die van de oppositie vaak voor de bühne is. De raad moet daarom weer aan zet komen. En dat vraagt om stevige bestuurlijke vernieuwing.

De eerste stap wordt vlak ná de verkiezingen gezet. We willen waken voor een dichtgetimmerd coalitieakkoord en wethouders die hun partij strak in het gareel houden. Dat is een verantwoordelijkheid voor álle partijen, dus ook voor Helder Helmond. De gemeenteraad, zowel oppositie als coalitie, moet in alle openheid kunnen discussiëren en beslissen. Politiek gekonkel past daar niet bij.

Maar bestuurlijke vernieuwing vraagt óók om meer invloed voor de Helmonder zelf. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld het invoeren van referenda. Kernpunt voor de relatie met inwoners is echter vooral: vertrouwen. Om als gemeente het vertrouwen te krijgen, moeten we eerst vertrouwen durven geven. Dat gegeven vormt daarom steeds een belangrijk uitgangspunt.

We verwachten dat meer invloed ook voor meer draagvlak zorgt. Daarom zetten we meer in op wijkraden, wat ons betreft een serieuze gesprekspartner. Als gemeente moeten we ons voordeel doen met de lokale geluiden die wijkraden oppikken. Daarnaast willen we investeren in de gemeentelijke dienstverlening, maar alleen als dat de service naar inwoners ten goede komt.

Openheid en transparantie zijn essentieel om de forse kloof tussen inwoners en gemeente te dichten. Niet voor niets noteerde Helmond landelijk de laagste opkomst tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Dat moet anders, en daarvoor zijn we als politiek aan zet. Het is tijd voor verandering.

Klik hier om naar het overzicht te gaan met al de thema’s uit ons verkiezingsprogramma.