Cultuur

Het is de cultuur die de stad maakt. Daarom omarmen we onze culturele sector in brede zin: kunst, film en theater, zoals in De Cacaofabriek en andere hotspots, maar ook het kasteel, Het Speelhuis, de weekmarkt, de bibliotheek en De Braak. Stuk voor stuk locaties die mede het gezicht van de stad bepalen. Of denk aan onze karakteristieke wijken, van de traditionele volksbuurten tot prachtige nieuwbouwlocaties zoals Brandevoort. En onze bloeiende carnavalsverenigingen, die jaarlijks gezamenlijk voor een kleurrijke optocht zorgen.

Cultuur vormt zo een belangrijke levensader voor de stad. We kijken weliswaar kritisch naar de kosten, maar de opbrengsten zijn leidend. Laagdrempeligheid vormt daarbij het uitgangspunt. De culturele voorzieningen moeten voor iedere Helmonder te bezoeken zijn. Denk aan een goede bereikbaarheid en betaalbare voorstellingen, concerten, et cetera.

Daarbij willen we vooral ook behouden wat we al hebben. Onze Helmondse nostalgie is tenslotte iets om te koesteren. Daarom maken we ons hard voor behoud van karakteristieke gebouwen – zoals we ons eerder inzetten voor het markante pand aan de Ameidestraat 3 – en tornen we zo min mogelijk aan onze tradities zoals Sinterklaas. De kermis en de weekmarkt verdienen juist een extra investering en vuurwerk hoort bij oudjaar. Wel pleiten we daarnaast voor vuurwerkvrijezones, bijvoorbeeld rondom verzorgingshuizen, het ziekenhuis of natuur- en dierenparken. Dit om overlast daar te voorkomen en handhaving kansrijk te maken.

Onze volksbuurten gaan nu wel erg rigoureus op de schop, waarmee onze wijkcultuur verdwijnt. Deze willen we behouden. We willen wegen, muren en gebouwen verder verfraaien en nog meer karakteristieke gebouwen zoals de watertoren (letterlijk) uitlichten. Ook hebben we plannen voor het kanaal, dat een toonaangevende rol kan gaan spelen. Daarvoor is hetbelangrijk dat we boten stimuleren om naar het centrum te komen, bijvoorbeeld door de aanleg van extra afmeerplekken én door de brug vaker en langer open te houden. In dat kader starten we ook nieuwe gesprekken met buurgemeente Laarbeek, om samen naar de mogelijkheden in Aarle-Rixtel te kijken. De jaarlijkse Drakenbootrace vormt wat ons betreft een voorbeeld van een evenement om de aantrekkingskracht van ons kanaal te demonstreren. De Zuid-Willemsvaart niet langer als scheidslijn, maar als verbindende factor tussen Helmond-Oost en -West.

Klik hier om naar het overzicht te gaan met al de thema’s uit ons verkiezingsprogramma.