Energie & Duurzaamheid

Helmond klimaatneutraal in 2035 mag geen halszaak zijn. Het risico bestaat namelijk dat burgers onevenredig hard worden geraakt. Het welzijn van inwoners – denk aan een betaalbare energierekening en een warm huis – komt daarom altijd op één. Juist bij omvangrijke, mondiale thema’s mogen we inwoners niet uit het oog te verliezen.

We geloven tevens dat die twee soms botsende belangen met de juiste keuzes hand in hand kunnen gaan. Zo zijn we terughoudend met het gasvrij maken van woningen, in plaats daarvan zetten we vol in op isoleren. We verminderen daarmee het totaal aan gasverbruik en zorgen tevens voor warme én betaalbare woningen. Inwoners dragen zo bij aan het klimaatvraagstuk en krijgen tegelijkertijd een lagere energierekening. De vele tochtige woningen die Helmond momenteel kent, moeten daarom zo snel mogelijk worden aangepakt.

Helmond klimaatneutraal in 2035 is onhaalbaar. Dat realisme moet daarom voldoende doorklinken bij beleidskeuzes. Nu geen paniekvoetbal maar gedegen, toekomstbestendige besluiten. Het is wenselijk om terughoudend te zijn bij de aanleg van zonneparken, en aanvragen voor windmolens moeten pertinent worden geweigerd. Bij alle keuzes is wel of geen draagvlak onder inwoners van doorslaggevend belang.

We willen investeren in een groene stad, letterlijk. Daarom streven we naar zo min mogelijk bomenkap en moet er meer aandacht komen voor de verzorging van het groen in onze wijken. In brede zin kijken we hoe we de stad – letterlijk dus – kunnen vergroenen. Het maakt ons straatbeeld kleurrijker en meer sfeervol.

Klik hier om naar het overzicht te gaan met al de thema’s uit ons verkiezingsprogramma.