Mobiliteit

In groeistad Helmond vormt goede bereikbaarheid een steeds grotere uitdaging. Het verkeer neemt toe, en dat zorgt zeker in de spitsuren voor volle wegen. We vinden het belangrijk om de stad ondanks die groei toch toegankelijk te houden. Dat is een uitdaging die om moeilijke keuzes vraagt. Zo zijn we bereid om naar een autoluw centrum te kijken, maar enkel door in te zetten op een beter alternatief. We gaan niet ‘autootje pesten’. Want ander verkeer en automobilisten kunnen tenslotte prima in goede harmonie samengaan. Maar daarvoor moeten we wel de juiste keuzes maken.

Parkeren zorgt momenteel in diverse wijken voor problemen. Bewoners kunnen soms pas blokken verderop hun auto kwijt. In toch al drukke straten verrijzen grote appartementencomplexen, zonder dat daarbij voldoende parkeergelegenheden worden gerealiseerd. De schoen gaat dus steeds meer wringen. Daarom pleiten we voor een integrale aanpak die het parkeren in de wijk structureel en voor iedereen verbetert. Denk aan ‘parkeren op maat’, waarbij iedere woning een vaste, eigen parkeerplek krijgt. Inwoners moeten kortom profiteren van groei, en daar niet het slachtoffer van worden.

Ook in het centrum moet het huidig aantal parkeerplaatsen gegarandeerd blijven. Als locaties een andere bestemming krijgen, moeten de parkeerplaatsen elders worden gecompenseerd. De parkeertarieven mogen niet worden verhoogd, en invaliden moeten gratis hun auto kwijt kunnen. Ook voor winkelend publiek blijft het centrum zo aantrekkelijk.

Maar niet alleen de automobilist moet zich in Helmond op zijn gemak voelen. We stimuleren en optimaliseren daarom andere manieren van vervoer. Zo is het van belang dat de lokale Fietsagenda wordt voortgezet, en daarnaast verbeteren we de mobiliteit van ouderen met behulp van de Taxbus. Die hebben met het stoppen van Bravoflex tenslotte toch al fors moeten inleveren. Wel stellen we strenge voorwaarden aan de inzet van deelmobiliteit om overlast te voorkomen. Daarbij is het van belang dat de betreffende organisaties zelf verantwoordelijkheid nemen.

Terwijl we bij de Automotive Campus inzetten op oplossingen die de wereld veranderen, laten we even verderop in de stad veel simpele maatregelen liggen. Ook hier geldt daarom: verlies de eigen inwoner niet uit het oog. Waar buurstad Eindhoven bijvoorbeeld al volop met de ‘groene golf’ werkt, is de afstelling van onze eigen stoplichten vaak dramatisch. Zeker op wegen als de Traverse, de Deurneseweg en de Europaweg kan een betere afstelling eenvoudig tot mooie resultaten leiden. Met name vrachtwagenchauffeurs klagen nu over het vele optrekken-remmen-optrekken, en inwoners over geluidsoverlast. Waar mogelijk inzetten op de ‘groene golf’ levert zo niet alleen tijd-, maar ook milieuwinst op.

Klik hier om naar het overzicht te gaan met al de thema’s uit ons verkiezingsprogramma.