Onderwijs

Een gelijkwaardige samenleving begint bij gelijke kansen voor iedereen. En daarvoor is onderwijs het allerbelangrijkste. Een gezinssituatie mag geen impact hebben op iemands perspectief op school. Dat vraagt daarom om een investering vanuit de gemeente.

Zeker nu digitale apparaten het onderwijs voor een steeds groter deel vormgeven, is aandacht voor gelijke kansen essentieel. Als scholen voor deze digitale apparatuur kiezen, zijn ze zelf verantwoordelijk dat die voor iedere leerling beschikbaar is. Maar als gemeente dragen we daar graag aan bij. Uitgangspunt is dat, links- of rechtsom, ieder kind met dezelfde apparatuur kan werken.

Gelijke kansen betekent ook voor iedere leerling evenveel begeleiding. Daarom moeten we investeren in bijles voor kinderen wiens ouders dit niet kunnen betalen. Wel blijven wij kritisch richting de instanties die dit financieren. Verder draagt goede huisvesting van onderwijsinstellingen eveneens bij aan een optimale leerontwikkeling. Denk aan een uitnodigend gebouw, frisse lokalen en een uitgebreid leeraanbod. Ook dat is daarom een gemeentelijke investering waard.

Tot slot starten we een gemeentelijk programma om leerlingen van het middelbaar onderwijs te leren omgaan met een AED. Scholen kunnen zelf kiezen of ze van dit programma gebruik willen maken.

Klik hier om naar het overzicht te gaan met al de thema’s uit ons verkiezingsprogramma.