Sport

We omarmen sport in de breedste zin van het woord. Sport draagt namelijk niet alleen bij aan een gezonde levensstijl, maar betrekt inwoners daarnaast actief binnen het sociaal-maatschappelijk leven. Daarom faciliteren we alle vormen: van voetbal en hockey tot boks-, dansverenigingen en de scouting.

We intensiveren het JIBB-sportprogramma en houden Berkendonk toegankelijk. Sport moet tenslotte zo laagdrempelig mogelijk worden ingericht. Verenigingen moeten levensvatbaar zijn, maar we respecteren ook de eigen identiteit. Fusies, zoals we die nu in voetballand zien, mogen niet van bovenaf worden opgelegd, maar moeten in goede samenspraak met de verenigingen tot stand komen. Als verenigingen ergens weg moeten, dan helpen we als gemeente actief bij het zoeken naar een nieuwe locatie.

Onze Helmondse sporthelden vormen een belangrijke stimulans. Mensen als Berry van Aerle, Nieky Holzken, Margot Zuidhof en Niels Vink zijn voorbeelden voor de jeugd, en daarom dragen we hun verhalen breed uit. Daarnaast is betaald voetbal een verrijking voor onze stad. Dit moeten we daarom behouden.

Klik hier om naar het overzicht te gaan met al de thema’s uit ons verkiezingsprogramma.