Tot slot

Met dit verkiezingsprogramma gaat Helder Helmond vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen in. Het programma is weloverwogen tot stand gekomen, we hebben zowel naar onze leden geluisterd als de geluiden uit de stad opgepikt. Onder meer de inbreng van inwoners tijdens onze Buurtcafé-edities waren daarvoor van belang. Al met al heeft dit uitvoerige proces geresulteerd in een gedegen, goed onderbouwd stuk met een sterk lokaal karakter. We zijn niet links of rechts: we zijn er voor Helmond.

We denken dat inwoners met dit programma écht wat te kiezen hebben. Op thema’s als volkshuisvesting, bestuurlijke vernieuwing en duurzaamheid verschillen onze standpunten wezenlijk van die van andere partijen. We moeten als gemeente bereid zijn om de lastige discussies aan te gaan, alleen dan kunnen we het verschil maken. We hopen daarom dat de kiezer ons daarvoor het benodigde mandaat geeft.

Dit programma wordt breed gedragen door de leden op onze kieslijst. Ook daar zijn we bijzonder tevreden mee: stuk voor stuk enthousiaste, fanatieke inwoners die iets willen betekenen voor hun stad. Dat doen ze met uiteenlopende motivaties en expertises, wat onze partij een bijzonder breed karakter geeft. Al met al zijn we zo de partij die we graag willen zijn.

Durf te veranderen en doe mee. Stem Helder Helmond!

Klik hier om naar het overzicht te gaan met al de thema’s uit ons verkiezingsprogramma.