Veiligheid & handhaving

Op het gebied van toezicht, veiligheid en handhaving valt in Helmond nog een wereld te winnen. Niet met de illusie om de criminaliteit helemaal uit te bannen, maar met als doelstelling dat inwoners gehoord, en de politie gezien wordt. Zo willen we per 5.000 inwoners één wijkagent, zoals de Politiewet voorschrijft, die ook echt in de wijk zelf werkt. Een eenvoudig benaderbaar aanspreekpunt voor alle wijkbewoners. Ook de inzet van zogenaamde ‘stadsmariniers’ juichen we toe.

Daarnaast moet er meer aandacht komen voor aangiftes en de aanpak van kleine criminaliteit. Nu is het zo dat inwoners vaak geen aangifte doen, ‘omdat dat toch geen zin heeft’. De beperkte politiecapaciteit ligt grotendeels buiten de invloed van de gemeente, maar als partij doen we er alles aan om inwoners te stimuleren zaken tóch te melden. Daarom pleiten we bijvoorbeeld voor een lokaal politienummer voor Helmond. Want, aangifte doen moet lonen.

Drugshandel en -gebruik blijft een hardnekkig probleem voor onze gemeente. Met een dadergerichte aanpak moet de overlast in woonwijken worden teruggedrongen. Daar moet het tenslotte fijn wonen én fijn leven zijn. Daarom hanteren we een lik op stuk-beleid voor hangjeugd die structureel voor overlast zorgt. Ook betrekken we daarbij de (rol van de) ouders. Iedereen verdient een tweede kans, maar we kiezen niet voor pappen en nathouden. De meerwaarde van jongerencoaches is niet grenzeloos, bij structurele overlast kiezen we voor repressie met inzet van politie en wijkagenten. Een escalatieladder kan daarbij uitkomst bieden: maakt iemand zich meermaals schuldig aan hetzelfde vergrijp, dan wordt de aanpak ook steeds harder.

Goede straatverlichting en slimme lantaarnpalen dragen bij aan een groter veiligheidsgevoel. En dat geldt ook voor meer camera’s op locaties die als onveilig worden ervaren. Daarnaast zetten we in op een stadsdekkend netwerk van Whatsapp-buurtpreventie. Zo houden we samen een oogje in het zeil, zonder dat iemand voor politieagentje moet gaan spelen. Want die taak ligt echt bij de politie zelf.

Klik hier om naar het overzicht te gaan met al de thema’s uit ons verkiezingsprogramma.