Onze 5 speerpunten

1.BESTE ZORG VOOR IEDEREEN;                                                              
“Helder Helmond vindt dat via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning  iedereen de juiste en voldoende zorg krijgt.
-Speciale aandacht voor mensen met een beperking.
-Helmondse publieke gebouwen toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
-Voldoende en betaalbare huishoudelijke hulp.
-Verplichte eigen bijdrage WMO afschaffen.
-Meer geld voor ouderenzorg en gehandicapten.
-Meer geld voor eenzaamheidsbestrijding.
2.GOED ONDERWIJS, WERKT;
“Helder Helmond vindt dat goed onderwijs de kans op (behoud van) werk vergroot. Goed onderwijs vormt daarmee de basis voor een gezonde economie. Een goede economie betekent voldoende werk voor iedereen.”
-Dependance van de Technische Universiteit in Helmond.
-Verplichte tegenprestatie bij uitkering.
-Lagere parkeertarieven zijn goed voor de lokale economie.
-Bedrijventerreinen en bereikbaarheid hiervan verbeteren.
3.VEILIG EN LEEFBAAR HELMOND;
“Helder Helmond wil het veiligheidsgevoel vergroten.  Leefbare wijken vergroten de veiligheid. Leefbaar door onder anderen goede voorzieningen.  Maar ook leefbaar door een schone stad;  een helder milieu.”
-Stimuleer uitbreiding van buurtpreventieprojecten.
-Politiebureau 24 uur per dag open.
-Cameratoezicht buiten het centrum uitbreiden.
-Meer betaalbare huurwoningen.
-Leegstaande kantoren ombouwen voor studenten.
4.HELMONDSE CULTUUR KOESTEREN;
“Helder Helmond koestert de Helmondse cultuur. En wel in de breedste zin des woord-. Dus ook de sport-cultuur van Helmond.”
-Behoud van historische gevels.
-Meer geld voor evenementen.
-Huisvesting voor draaiorgels en EDAH-museum.
-Streven naar 3 uur gymles per week op scholen.
5.INTEGREREN IS AANPASSEN;
“Helder Helmond vindt dat je alleen samen een sociale stad maakt.”
-Iedereen Nederlands leren praten.
-Stimuleren van buurtverenigingen.
-Gratis wifi in het centrum en in alle wijkwinkelcentra.