Warmtecrisis in Helmond: Onbeantwoorde vragen en Koude Nachten voor Bewoners

Op vrijdag 19 januari 2024, om 23.07 uur, werden bewoners van Rijpelberg en Brouwhuis op de hoogte gesteld van een noodreparatie aan de stadsverwarming door Ennatuurlijk. Tussen 09.00 uur en 14.00 uur zouden woningen in het gebied geen warmte en warm water hebben. Ondanks het ongelukkige tijdstip van de e-mail, ontvingen velen deze te laat of helemaal niet. Een spoedreparatie lijkt gerechtvaardigd.

Omstreeks 15.15 uur deelde Ennatuurlijk mede dat de werkzaamheden zouden zijn afgerond en het systeem weer operationeel zou zijn. Echter, bewoners aan de Hunzestraat, Roerstraat en Rijnlaan hadden rond 17.00 uur nog steeds geen warmte en warm water. Het probleem leek rond 18.00 uur opgelost, maar een kwartier later zaten bewoners opnieuw in de kou. De website van Ennatuurlijk meldde aanhoudende storingen in 5704. Tegen 23.00 uur leek dit verholpen, maar ’s ochtends waren er opnieuw problemen voor dezelfde straten.

De website rapporteerde eerst een collectieve storing in Helmond, maar later werd gespecificeerd dat circa 200 huishoudens in Brouwhuis werden getroffen. Na 28 uur in de kou bleek een lekkage aan de Lingestraat de oorzaak, opgelost rond 17.00 uur. Om 18.00 uur viel de stadsverwarming opnieuw uit door een lekkage, waardoor huishoudens in Brouwhuis – op het moment van schrijven op zondag 21 januari om 19.45 uur – nog steeds zonder warmte zitten.

Anno 2024 lijkt het in Helmond mogelijk dat inwoners, die fors betalen aan Ennatuurlijk, 36 uur in de kou komen te zitten. Het laatste bericht van een monteur suggereert dat problemen nog de hele avond/nacht kunnen aanhouden vanwege een ‘nieuwe’ lekkage aan de Rijnlaan, waarbij warm water rechtstreeks in het riool belandt.

Bewoners en Helder Helmond stellen daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Was de verantwoordelijke wethouder op de hoogte van het feit dat Helmondse huishoudens in de periode van vrijdag 19 januari 2024 t/m zondag 21 januari 2024 langere tijd zonder warmte en warm zaten in een periode met temperaturen onder het vriespunt?

  2. Zo ja, waarom is er vanuit de gemeente Helmond op geen enkele wijze contact gezocht met gedupeerde bewoners?

  3. Hoort het geen gemeentelijke taak te zijn om inwoners te blijven informeren ten tijde van calamiteiten, zoals het voor langere tijd onderbroken worden van warmte?

  4. Hoe kijkt het college aan tegen minimaal vier storingen van het stadsverwarmingssysteem in Brouwhuis binnen een tijdsbestek van 36 uur?

  5. Nu gebleken is dat het systeem binnen enkele uren voor grote overlast heeft gezorgd, is het college voornemens om verhaal te halen bij de verantwoordelijke leverancier, in deze Ennatuurlijk?

  6. Blijft het college standvastig staan aan het gebruik van een dergelijk – verouderd – systeem en wat zijn zowel de korte- als langetermijnoplossingen voor de inwoners van de wijken Rijpelberg en Brouwhuis?

  7. Gaat het college, of in deze de gemeente, de getroffen bewoners bijstaan in het mogelijk verhalen van compensatie bij de verantwoordelijke leverancier, in deze Ennatuurlijk?

  8. Is het college van mening dat er drastisch en rigoureus prioriteiten moeten worden gesteld om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren, gezien de herhaalde problemen in deze wijk?

  9. Kan het college de bewoners van de wijken Rijpelberg en Brouwhuis toezeggingen doen dat de gebeurtenis in het weekend van 19 t/m 21 januari 2024 een incident betrof en dat dergelijke grote en langdurige problemen voorkomen kunnen worden?

Louis van de Werff
Helder Helmond

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x