Zonneweides in Helmond, noodzaak of ongeremde ambitie?

Zonneweides in Helmond, noodzaak of ongeremde ambitie? Dat vraagt de Stichting Geledingszone Stiphout zich af in een artikel op hun website. De stichting richt zijn pijlen op een uitspraak van de fractievoorzitter Thomas Tuerlings: “Zonnepanelen op daken heeft de voorkeur, maar alleen daarmee haalt Helmond de opgave van de landelijke overheid helaas niet.”. Volgens Teurlings is een interessant en noodzakelijk alternatief om deze doelstelling te halen een 24 hectare, circa 48 voetbalvelden, groot zonneveld aanleggen aangrenzend aan de bebouwde kom van Stiphout.

Maar klopt dit wel? De Metropool Regio Eindhoven waar gemeente Helmond onder valt heeft een bod ingediend van 2 Twh. Voor wat betreft gemeente Helmond is er geen enkel zoekgebied gemarkeerd voor zonnevelden of windmolens. Dit betekent dat alleen dakoppervlak benut hoeft te worden in de gemeente Helmond. De gemeente Helmond in de samenwerking van Metropoolregio Eindhoven in de RES voldoet aan de landelijke opgave zonder zonneweide Stiphout. Zonneweides zijn binnen de gemeentegrenzen niet nodig om aan de landelijke opgave te voldoen en daarmee heeft Groenlinks Helmond een ongeremde ambitie in plaats van een noodzakelijke ontwikkeling voor ogen. Lees hier het volledige artikel. Inmiddels is Thomas Tuerlings al om een reactie gevraagd. Helder Helmond blijft deze ontwikkelingen volgen.

Voor Helder Helmond is het klip en klaar. Bij de vaststelling van de zonnevisie is door meerdere fracties (waaronder Helder Helmond) gehamerd op het feit dat het draagvlak essentieel is. Het is natuurlijk de wereld op zijn kop om eerst een heel concept uit te werken en daarna pas aan draagvlak en participatie te doen. Als je de inwoners serieus wilt nemen dan doe je dat niet alleen achteraf. Mede daarom heeft Helder Helmond samen met de VVD een motie ingediend om de toekenning van vergunningen voor zonneparken op korte termijn stil te leggen en de openstaande capaciteit eerst zo volledig mogelijk te benutten door zon-op-dak oplossingen.

 

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x